viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica - Gorzyczki

Nr Projektu 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A1, odc. Sośnica-Gorzyczki (etap I)
Wartość projektu wg Decyzji KE: 233,5 mln EUR
Wartość współfinansowania: 193,8 mln EUR
Data zakończenia realizacji wg Decyzji KE (faktyczna/planowana): 31.12.2010 r.


Realizacja projektu autostrady A1 w korytarzy VI B sieci TINA, na odcinku Sośnica (Gliwice) – granica Państwa w Gorzyczkach długości 48 km, poprzez połączenie z autostradą A4 w węźle „Sośnica” w Gliwicach realizuje cel strategiczny dając najdogodniejsze połączenie krajów z południa Europy i regionów południowej Polski z krajami Europy zachodniej na przejściu granicznym z Niemcami w Zgorzelcu i Olszynie oraz z krajami Europy wschodniej na przejściu granicznym z Ukrainą w Korczowej. Autostrada A4 mieści się w transeuropejskim korytarzu TINA nr III.


W skali Polski to połączenie autostrady A1 z A4 ma decydujący wpływ na ożywienie i rozwój województw leżących w południowym pasie Polski integrując i rozwijając, poddane procesom restrukturyzacyjnym, poszczególne regiony i podregiony tych województw.


W praktyce realizuje się tutaj jest strategiczny cel gdzie, poprzez budowę przedmiotowego odcinka autostrady A1, materializuje się i następuje wzrost znaczenia międzynarodowej współpracy regionów w całym procesie integracji europejskiej wzmacniając spójność i gospodarczą i społeczną na terenie realizacji projektu.
„Projekt Sośnica (Gliwice) – granica Państwa w Gorzyczkach składa się 3-ch etapów, które odpowiadają odpowiednio 3 odrębnym decyzjom lokalizacyjnym wydanym przez Wojewodę śląskiego. Są to następujące części:


1. odcinek północny Sośnica – Bełk, 15.4 km
2. odcinek środkowy Bełk – Świerklany, 14.5 km
3. odcinek Świerklany – granica państwa w Gorzyczkach, 18.3 km”

 

Z Funduszu Spójności w ramach tego projektu finansowana jest część I.


Etap północny obejmuje m.in. budowę nowej 3 pasmowej autostrady na odcinku Sośnica (Gliwice)-węzeł „Bełk” w miejscowości Czerwonka Leszczyny długości 15,4 km z elementami zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej wraz z systemem technologii posadowień nasypów na gruntach samonośnych, budowę 3 nowych węzłów typu „trąbka”, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, infrastruktury teletechnicznej dla systemu monitoringu i zarządzania ruchem, budowę placu poboru opłat oraz 3 stacji poboru opłat na węzłach, przebudowę dróg lokalnych w miejscach przekroczeń autostrady, budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia do podczyszczania wód, zieleń ochronna).
Dokonane/planowane modyfikacje Decyzji KE

 

Decyzja Komisji Europejskiej (KE) przyznająca dofinansowanie C(2004)5577 z dnia 22.12.2004r.
Decyzja Komisji K(2009)10738 z dnia 23.12.2009 r. – zmieniająca poprzednią Decyzję KE

 

Projekt ten dotyczył następujących kontraktów:

 

2004/PL/16/C/PT/003-1 Budowa autostrady A1, odcinek Sośnica – Bełk

 • data podpisania: 22.01.2007
 • wykonawca: J&P Avax S.A.
 • wartość kontraktu: 213,5 mln EUR (brutto)
 • czas realizacji: 24 miesiące
 • w dniu 22.12.2008 r. został podpisany aneks wydłużający czas na ukończenie Kontraktu o 8 miesięcy
 • W dniu 16.11.2009 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót potwierdzające zakończenie robót zasadniczych zgodnie z Kontraktem tj. z dniem 20.10.2009 r. W dniu 23.12.2009 r. przedmiotowy odcinek autostrady został oddany do ruchu.
 • W dniu 17.12.2010 r. dokonano Odbioru Ostatecznego Robót.

2004/PL/16/C/PT/003-2 Zarządzanie i nadzór nad odcinkiem Sośnica – Bełk

 • Data podpisania: 19.08.2006
 • Wykonawca : TPF PLANEGE Consltores de Engenharia e Gestao S.A/E&L Architects Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu; 3,3 mln EUR (brutto)
 • Kontrakt zakończył się w dniu 27.09.2009 r.

52/R-1/Zarządz./A-1/S-B/2009 Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego

 • w dniu 16.07.2009r. został wyłoniony zwycięzca postępowania o udzielenie zamówienia na: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego
 • Data podpisania umowy: 10.09.2009 r.
 • Wykonawca : TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e Gestao S.A/E&L Architects Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu; 3,6 mln PLN (brutto)
 • Zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, prace Konsultanta na dokończenie nadzoru rozpoczęto z dniem 28.09.2009 r.
 • Czas realizacji: 16 miesięcy (w tym okres zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu na Roboty)
 • Usługa nadzoru zakończyła się z dniem 28.02.2011 r. Inżynier kontraktu przedłożył Raport Zamknięcia.

Projekt 2004/PL/16/C/PT/003 obejmował również wykupy gruntów koniecznych do realizacji całego projektu pomiędzy węzłem „Sośnica” a granicą państwa w Gorzyczkach.

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii