viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna - Golnice

fl1.jpg

Nr Projektu: 2002/PL/16/P/PT/019

Wartość projektu wg Decyzji KE: 70,3 mln EUR
Wartość współfinansowania:  52,7 mln EUR

Data zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów: 31.12.2010

 

m..mapa.jpg  Projekt obejmował budowę północnej jezdni o długości 59,4 km na odcinku Królów - Golnice oraz przebudowę północnej jezdni odcinka Olszyna - Królów o długości 8,9 km w celu poszerzenia jej do 11m oraz dostosowania do wymogów nacisku 115 kN/oś.

Ponadto w ramach projektu przebudowano odcinek drogi krajowej nr 12 Trzebiel–Królów o długości 4,5 km.  W trakcie realizacji projekt wykonano konstrukcję 4 węzłów, 18 obiektów inżynierskich oraz 25 obiektów mostowych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

m.1.JPG  m.2.JPG  m.3.JPG 
m.8.JPG  m.9.JPG  m.10.JPG 
m.4.JPG  m.5.JPG  m.6.JPG 
m.7.JPG  m.12.JPG  m.11.JPG 

 

Decyzji KE
- Decyzja przyznająca KE PH/2003/2289 z dnia 22.12.2003
- Decyzja zmieniająca KE K(2006)6920 z dnia 15.12.2006
- Decyzja zmieniająca KE K(2007)6859 z dnia 21.12.2007
 

Projekt obejmował następujące kontrakty:
ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-1 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek I: Olszyna – Królów

 • wykonawca: SKANSKA S.A.,
 • data podpisania kontraktu: 20.09.2004,
 • wartość Kontraktu: 6,4 mln euro,
 • zasadnicze prace zakończono 19.12.2005 r.
 • oddano do ruchu: 23.12.2005 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 25.08.2006 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-2 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek II: Królów – Żary

 • wykonawca: Max Bögl Bauunternehmung GmbH &Berger Bau GmbH
 • data podpisania kontraktu: 05.10.2004
 • wartość Kontraktu: 19,2 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: 03.09.2006 r.
 • oddano do ruchu: 27.09.2006 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 11.12.2006 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-3 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek III: Żary – Iłowa

 • wykonawca: SKANSKA S.A.
 • data podpisania kontraktu: 20.09.2004
 • wartość kontraktu: 12,3 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: 01.09.2006 r.
 • oddano do ruchu: 27.09.2006 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 11.12.2006 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-4 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek IV: Iłowa – Golnice

 • wykonawca: Walter-Heilit Verkehrswegebau GmbH / Warbud
 • data podpisania kontraktu: 21.09.2004
 • wartość kontraktu: 27,3 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: odcinek od węzła Iłowa (km 37+500) do km 69+000 dnia 07.10.2006, odcinek od km 69+000 do węzła Golnice dnia 24.08.2007
 • oddano do ruchu (odcinki jak wyżej): 25.10.2006 r. i 24.09.2007 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano (odcinki jak wyżej): 30.01.2007 r. i 07.09.2007 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-5 Nadzór nad budową drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku: Olszyna – Golnice

 • wykonawca: Arcadis Infra BV/ Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o./ Profil Sp. z o.o.
 • data podpisania kontraktu: 02.09.2004
 • wartość kontraktu: 5,45 mln euro
 • data zakończenia pracy nadzoru: 30.06.2009

ISPA nr 2002/PL/16/PT/019-06 Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel - Królów od km 12+800 do km 17+331 – zadanie dodatkowe

 • wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
 • data podpisania kontraktu: 21.01.2009
 • wartość kontraktu: 4,23 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: 02.08.2010 r
 • oddano do ruchu: 02.08.2010 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 05.11.2010 r.

ISPA nr 2002/PL/16/PT/019-07 Nadzrór Inwestorski nad projektem Funduszu Spójności: Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel- Królów od km 12+800 do km 17+331 – zadanie dodatkowe

 • wykonawca: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.
 • data podpisania kontraktu: 19.12.2008
 • wartość kontraktu: 0,157 mln euro
 • zakończenie pracy nadzoru: kwiecień 2011 r.

R1/87/2010 Nadzór inwestorski nad projektem FS Przebudowa drogi krajowej nr 12, odc. Trzebiel-Królów od km 12+800 do km 17+331 - zamówienie uzupełniające do kontraktu No 2002/PL/16/P/PT/019-07

 • wykonawca: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.
 • data podpisania kontraktu: 01.06.2010
 • wartość kontraktu: 0,049 mln euro
 • data zakończenia pracy nadzoru: 27.09.2011 r.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii