Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna - Golnice


fl1.jpg

Nr Projektu: 2002/PL/16/P/PT/019

Wartość projektu wg Decyzji KE: 70,3 mln EUR
Wartość współfinansowania:  52,7 mln EUR

Data zakończenia okresu kwalifikowalności kosztów: 31.12.2010

 

m..mapa.jpg  Projekt obejmował budowę północnej jezdni o długości 59,4 km na odcinku Królów - Golnice oraz przebudowę północnej jezdni odcinka Olszyna - Królów o długości 8,9 km w celu poszerzenia jej do 11m oraz dostosowania do wymogów nacisku 115 kN/oś.

Ponadto w ramach projektu przebudowano odcinek drogi krajowej nr 12 Trzebiel–Królów o długości 4,5 km.  W trakcie realizacji projekt wykonano konstrukcję 4 węzłów, 18 obiektów inżynierskich oraz 25 obiektów mostowych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

m.1.JPG  m.2.JPG  m.3.JPG 
m.8.JPG  m.9.JPG  m.10.JPG 
m.4.JPG  m.5.JPG  m.6.JPG 
m.7.JPG  m.12.JPG  m.11.JPG 

 

Decyzji KE
- Decyzja przyznająca KE PH/2003/2289 z dnia 22.12.2003
- Decyzja zmieniająca KE K(2006)6920 z dnia 15.12.2006
- Decyzja zmieniająca KE K(2007)6859 z dnia 21.12.2007
 

Projekt obejmował następujące kontrakty:
ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-1 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek I: Olszyna – Królów

 • wykonawca: SKANSKA S.A.,
 • data podpisania kontraktu: 20.09.2004,
 • wartość Kontraktu: 6,4 mln euro,
 • zasadnicze prace zakończono 19.12.2005 r.
 • oddano do ruchu: 23.12.2005 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 25.08.2006 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-2 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek II: Królów – Żary

 • wykonawca: Max Bögl Bauunternehmung GmbH &Berger Bau GmbH
 • data podpisania kontraktu: 05.10.2004
 • wartość Kontraktu: 19,2 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: 03.09.2006 r.
 • oddano do ruchu: 27.09.2006 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 11.12.2006 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-3 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek III: Żary – Iłowa

 • wykonawca: SKANSKA S.A.
 • data podpisania kontraktu: 20.09.2004
 • wartość kontraktu: 12,3 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: 01.09.2006 r.
 • oddano do ruchu: 27.09.2006 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 11.12.2006 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-4 Budowa północnej jezdni drogi krajowej nr 18, odcinek IV: Iłowa – Golnice

 • wykonawca: Walter-Heilit Verkehrswegebau GmbH / Warbud
 • data podpisania kontraktu: 21.09.2004
 • wartość kontraktu: 27,3 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: odcinek od węzła Iłowa (km 37+500) do km 69+000 dnia 07.10.2006, odcinek od km 69+000 do węzła Golnice dnia 24.08.2007
 • oddano do ruchu (odcinki jak wyżej): 25.10.2006 r. i 24.09.2007 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano (odcinki jak wyżej): 30.01.2007 r. i 07.09.2007 r.

ISPA nr 2002/PL/16/P/PT/019-5 Nadzór nad budową drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku: Olszyna – Golnice

 • wykonawca: Arcadis Infra BV/ Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o./ Profil Sp. z o.o.
 • data podpisania kontraktu: 02.09.2004
 • wartość kontraktu: 5,45 mln euro
 • data zakończenia pracy nadzoru: 30.06.2009

ISPA nr 2002/PL/16/PT/019-06 Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel - Królów od km 12+800 do km 17+331 – zadanie dodatkowe

 • wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
 • data podpisania kontraktu: 21.01.2009
 • wartość kontraktu: 4,23 mln euro
 • zasadnicze prace zakończono: 02.08.2010 r
 • oddano do ruchu: 02.08.2010 r.
 • pozwolenie na użytkowanie uzyskano: 05.11.2010 r.

ISPA nr 2002/PL/16/PT/019-07 Nadzrór Inwestorski nad projektem Funduszu Spójności: Przebudowa Drogi Krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel- Królów od km 12+800 do km 17+331 – zadanie dodatkowe

 • wykonawca: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.
 • data podpisania kontraktu: 19.12.2008
 • wartość kontraktu: 0,157 mln euro
 • zakończenie pracy nadzoru: kwiecień 2011 r.

R1/87/2010 Nadzór inwestorski nad projektem FS Przebudowa drogi krajowej nr 12, odc. Trzebiel-Królów od km 12+800 do km 17+331 - zamówienie uzupełniające do kontraktu No 2002/PL/16/P/PT/019-07

 • wykonawca: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.
 • data podpisania kontraktu: 01.06.2010
 • wartość kontraktu: 0,049 mln euro
 • data zakończenia pracy nadzoru: 27.09.2011 r.

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii