viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Budowa Autostrady A4, odcinek Kleszczów - Sośnica

fl1.jpg

Nr Projektu: ISPA 2000/PL/16/P/PT/001

Decyzje KE przyznające dofinansowanie:

C(2000)2390 z dnia 22.09.2000 – Memorandum Finansowe

C(2004)5351 z dnia 17.12.2004

K(2006)6660 z dnia 08.12.2006

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 100,5 mln EUR (w tym grant FS: 75,4 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2007

kleszczow_maly_2.JPG 

Autostrada A4 jest główną osią łączącą Niemcy z górniczo - przemysłowym okręgiem południowej Polski. Ta jedna z najważniejszych dróg polskich stanowi część Pan-Europejskiego Korytarza nr III przebiegającego od Zachodu na Wschód od Drezna w Niemczech do Kijowa na Ukrainie, przez Wrocław, Katowice i Kraków.

Projekt obejmował budowę nowego odcinka autostrady A4 pomiędzy węzłami Kleszczów i Sośnica, omijającego miasto Gliwice. W ramach projektu ISPA/FS zbudowano dwupasmową autostradę (z możliwością poszerzenia jej do 3 pasów bez dodatkowych robót ziemnych) o długości 19,1 km.

Projekt ten oprócz robót drogowych obejmował budowę obiektów mostowych, urządzeń ochrony środowiska oraz komunalnych. Na podstawie modyfikacji Memorandum Finansowego (Decyzja KE), w ramach oszczędności wynikających z różnicy w stosunku do szacowanych kosztów projektu wykonano roboty dodatkowe związane z budową parkingów na terenach Miejsc Obsługi Podróżnych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Wrocław - Katowice wraz z remontem nawierzchni na drogach krajowych nr 44 i 88, jak również budowa elementów bezpieczeństwa ruchu i stacji monitoringu na autostradzie A4 na odcinku Wrocław – Nogowczyce.

Projekt współfinansowany był też z pożyczki EBI nr 20.574.

Projekt obejmował następujące kontrakty: 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-01 Kleszczów - Sośnica,

 • wykonawca: MSF - Moniz da Maia, Serra & Fortunato – Empreiteiros S.A./Teodoro Gomes Alho & Filhos, LDA
 • wartość kontraktu: 68,7 mln EUR,
 • data podpisania: 27.02.2003,
 • zasadnicze roboty zakończono w październiku 2005 r.

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-02 Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4, odcinek Kleszczów – Sośnica,

 • wykonawca: DHV Consultants,
 • data podpisania: 11.03.2003,
 • wartość kontraktu: 5,5 mln EUR,
 • działalność nadzoru zakończono w grudniu 2006 r.

mini197793165GPnhCP_ph.jpg  mini197793202fficWP_ph.jpg  mini197852479xQJjcg_ph.jpg 
mini197852984obCnaJ_ph.jpg  mini197853215GHsdXu_ph.jpg  miniwezelkleszczow.jpg 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-03 Budowa parkingów w obrębie Miejsc Obsługi Podróżnych przy A-4 Wrocław - Katowice wraz z remontem nawierzchni na drogach krajowych nr 44 i 88,

 • wykonawca: NCC Aktiebolag/PRInż S.A. Holding,
 • data podpisania: 6.01.2005,
 • wartość kontraktu: 29,2 mln EUR,
 • zasadnicze roboty zakończono w maju 2006 r.

miniM01 Wirek DSCN0849.JPG  miniM01 Wirek PICT0178.JPG  miniM03 Checho DSCN0829.JPG 
miniM04 Proboszczowice DSCN0853.JPG  miniM13 Olenica DSCN0973.JPG  miniM16 Krajkw PD DSCN1001.JPG 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-04a Realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu na autostradzie A-4 Wrocław - Nogowczyce, (malowanie grubowarstwowe i elementy odblaskowe) 

 • wykonawca: Grawil, Sp z.o.o.
 • data podpisania: 31.01.2006 r.
 • wartość kontraktu: 3,6 mln EUR
 • roboty zasadnicze zakończono w czerwcu 2006 r.

 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-04b Realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu na autostradzie A-4 Wrocław – Sośnica (stacje meteo + stacje monitoringu ruchu + znaki zmiennej treści)

 • wykonawca: TRAX Elektronik
 • data podpisania: 06.10.2006
 • wartość kontraktu: 4,97 mln EUR
 • zasadnicze roboty zakończono w czerwcu 2007 r.

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-05- Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 dla kontraktów 001-03, 001-04.

 • wykonawca: WS Atkins - Polska Sp. z o.o.
 • data podpisania: 26.04.2005
 • wartość kontraktu: 3,7 mln PLN
 • działalność nadzoru – 42 miesiące 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii