Budowa Autostrady A4, odcinek Kleszczów - Sośnica


fl1.jpg

Nr Projektu: ISPA 2000/PL/16/P/PT/001

Decyzje KE przyznające dofinansowanie:

C(2000)2390 z dnia 22.09.2000 – Memorandum Finansowe

C(2004)5351 z dnia 17.12.2004

K(2006)6660 z dnia 08.12.2006

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 100,5 mln EUR (w tym grant FS: 75,4 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2007

kleszczow_maly_2.JPG 

Autostrada A4 jest główną osią łączącą Niemcy z górniczo - przemysłowym okręgiem południowej Polski. Ta jedna z najważniejszych dróg polskich stanowi część Pan-Europejskiego Korytarza nr III przebiegającego od Zachodu na Wschód od Drezna w Niemczech do Kijowa na Ukrainie, przez Wrocław, Katowice i Kraków.

Projekt obejmował budowę nowego odcinka autostrady A4 pomiędzy węzłami Kleszczów i Sośnica, omijającego miasto Gliwice. W ramach projektu ISPA/FS zbudowano dwupasmową autostradę (z możliwością poszerzenia jej do 3 pasów bez dodatkowych robót ziemnych) o długości 19,1 km.

Projekt ten oprócz robót drogowych obejmował budowę obiektów mostowych, urządzeń ochrony środowiska oraz komunalnych. Na podstawie modyfikacji Memorandum Finansowego (Decyzja KE), w ramach oszczędności wynikających z różnicy w stosunku do szacowanych kosztów projektu wykonano roboty dodatkowe związane z budową parkingów na terenach Miejsc Obsługi Podróżnych wzdłuż autostrady A4 na odcinku Wrocław - Katowice wraz z remontem nawierzchni na drogach krajowych nr 44 i 88, jak również budowa elementów bezpieczeństwa ruchu i stacji monitoringu na autostradzie A4 na odcinku Wrocław – Nogowczyce.

Projekt współfinansowany był też z pożyczki EBI nr 20.574.

Projekt obejmował następujące kontrakty: 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-01 Kleszczów - Sośnica,

 • wykonawca: MSF - Moniz da Maia, Serra & Fortunato – Empreiteiros S.A./Teodoro Gomes Alho & Filhos, LDA
 • wartość kontraktu: 68,7 mln EUR,
 • data podpisania: 27.02.2003,
 • zasadnicze roboty zakończono w październiku 2005 r.

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-02 Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4, odcinek Kleszczów – Sośnica,

 • wykonawca: DHV Consultants,
 • data podpisania: 11.03.2003,
 • wartość kontraktu: 5,5 mln EUR,
 • działalność nadzoru zakończono w grudniu 2006 r.

mini197793165GPnhCP_ph.jpg  mini197793202fficWP_ph.jpg  mini197852479xQJjcg_ph.jpg 
mini197852984obCnaJ_ph.jpg  mini197853215GHsdXu_ph.jpg  miniwezelkleszczow.jpg 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-03 Budowa parkingów w obrębie Miejsc Obsługi Podróżnych przy A-4 Wrocław - Katowice wraz z remontem nawierzchni na drogach krajowych nr 44 i 88,

 • wykonawca: NCC Aktiebolag/PRInż S.A. Holding,
 • data podpisania: 6.01.2005,
 • wartość kontraktu: 29,2 mln EUR,
 • zasadnicze roboty zakończono w maju 2006 r.

miniM01 Wirek DSCN0849.JPG  miniM01 Wirek PICT0178.JPG  miniM03 Checho DSCN0829.JPG 
miniM04 Proboszczowice DSCN0853.JPG  miniM13 Olenica DSCN0973.JPG  miniM16 Krajkw PD DSCN1001.JPG 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-04a Realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu na autostradzie A-4 Wrocław - Nogowczyce, (malowanie grubowarstwowe i elementy odblaskowe) 

 • wykonawca: Grawil, Sp z.o.o.
 • data podpisania: 31.01.2006 r.
 • wartość kontraktu: 3,6 mln EUR
 • roboty zasadnicze zakończono w czerwcu 2006 r.

 

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-04b Realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu na autostradzie A-4 Wrocław – Sośnica (stacje meteo + stacje monitoringu ruchu + znaki zmiennej treści)

 • wykonawca: TRAX Elektronik
 • data podpisania: 06.10.2006
 • wartość kontraktu: 4,97 mln EUR
 • zasadnicze roboty zakończono w czerwcu 2007 r.

ISPA 2000/PL/16/P/PT/001-05- Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A4 dla kontraktów 001-03, 001-04.

 • wykonawca: WS Atkins - Polska Sp. z o.o.
 • data podpisania: 26.04.2005
 • wartość kontraktu: 3,7 mln PLN
 • działalność nadzoru – 42 miesiące 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii