viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Budowa drogi ekspresowej S-7 - obwodnica Grójca

GDDKiA

 

 

Nr projektu: SPOT/2.1.3/150/05
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 16.03.2007 r.
Wartość projektu: 225 240 076,26 zł.
Wydatki kwalifikowane: 213 259 680,00 zł.
Udział UE: 159 944 760,00 zł.
Data oddania drogi do użytkowania: 19 września 2008r.


Droga krajowa nr 7 to ważny fragment tranzytu międzynarodowego  łączącego Kraje Skandynawskie z Południową Europą  jak i północ z południem kraju (jest to droga długości 720 km prowadząca z Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem).


Inwestycja realizowana była na odcinku drogi krajowej nr 7 o długości 8 km. Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej obejmowała swoim zakresem między innymi rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 7, w tym: dostosowanie drogi w przekroju podłużnym do parametrów drogi ekspresowej, wzmocnienie konstrukcji istniejących jezdni drogi do obciążenia 115 kN/oś, rozbudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną, obiekty inżynierskie (w ciągu i nad drogą ekspresową) oraz kładki dla pieszych, rozbudowę istniejących węzłów, budowę przejazdów, obiekty inżynierskie w ciągu dróg dojazdowych, budowę jezdni zbierająco-rozprowadzających pomiędzy węzłami Mszczonowska i Mogielnicka, budowę dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren, budowę urządzeń dla ruchu pieszego, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany, zieleń izolacyjna), realizację elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu).

 

Kontrakt na  roboty budowlane

 • Wykonawca: Konsorcjum spółek: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.; Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.; Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-Łódź" S.A.; Bilfinger Berger A.G.
 • Data podpisania kontraktu 18.10.2006 r.
 • Wartość kontraktu wynosi 184,1 mln zł
 • Rozpoczęcie robót nastąpiło 6 listopada 2006 r.
 • Zakładany kontraktowo termin realizacji 19 miesięcy
 • Ostateczna wartość kontraktu na roboty wzrosła do kwoty 194 162 904,75 zł.
 • Rzeczywista data zakończenia robót: 09.09.2008 r.
 • Rzeczywisty czas trwania robót: 22 m-ce

Kontrakt na zarządzanie i nadzór

 • Wykonawca: Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • Data podpisania umowy 10.08.2006 r.
 • Wartość kontraktu 5,9 mln zł
 • Data rozpoczęcia prac nadzoru to 10 października 2006 r.
 • Czas realizacji 35 miesięcy
 • Ostateczna wartość prac nadzoru to: 6 443 861,88 zł.