Budowa drogi ekspresowej S-7 - obwodnica Grójca


GDDKiA

 

 

Nr projektu: SPOT/2.1.3/150/05
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 16.03.2007 r.
Wartość projektu: 225 240 076,26 zł.
Wydatki kwalifikowane: 213 259 680,00 zł.
Udział UE: 159 944 760,00 zł.
Data oddania drogi do użytkowania: 19 września 2008r.


Droga krajowa nr 7 to ważny fragment tranzytu międzynarodowego  łączącego Kraje Skandynawskie z Południową Europą  jak i północ z południem kraju (jest to droga długości 720 km prowadząca z Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem).


Inwestycja realizowana była na odcinku drogi krajowej nr 7 o długości 8 km. Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej obejmowała swoim zakresem między innymi rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 7, w tym: dostosowanie drogi w przekroju podłużnym do parametrów drogi ekspresowej, wzmocnienie konstrukcji istniejących jezdni drogi do obciążenia 115 kN/oś, rozbudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną, obiekty inżynierskie (w ciągu i nad drogą ekspresową) oraz kładki dla pieszych, rozbudowę istniejących węzłów, budowę przejazdów, obiekty inżynierskie w ciągu dróg dojazdowych, budowę jezdni zbierająco-rozprowadzających pomiędzy węzłami Mszczonowska i Mogielnicka, budowę dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren, budowę urządzeń dla ruchu pieszego, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany, zieleń izolacyjna), realizację elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu).

 

Kontrakt na  roboty budowlane

 • Wykonawca: Konsorcjum spółek: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.; Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.; Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-Łódź" S.A.; Bilfinger Berger A.G.
 • Data podpisania kontraktu 18.10.2006 r.
 • Wartość kontraktu wynosi 184,1 mln zł
 • Rozpoczęcie robót nastąpiło 6 listopada 2006 r.
 • Zakładany kontraktowo termin realizacji 19 miesięcy
 • Ostateczna wartość kontraktu na roboty wzrosła do kwoty 194 162 904,75 zł.
 • Rzeczywista data zakończenia robót: 09.09.2008 r.
 • Rzeczywisty czas trwania robót: 22 m-ce

Kontrakt na zarządzanie i nadzór

 • Wykonawca: Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
 • Data podpisania umowy 10.08.2006 r.
 • Wartość kontraktu 5,9 mln zł
 • Data rozpoczęcia prac nadzoru to 10 października 2006 r.
 • Czas realizacji 35 miesięcy
 • Ostateczna wartość prac nadzoru to: 6 443 861,88 zł.