viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Budowa obwodnicy m. Hrebenne w ciągu DK nr 17 wraz z remontem DK nr 17 na odc. Tomaszów Lubelski-Hrebenne

spot.GIF

 

Nr projektu: SPOT/2.1.3./74/04

Umowa o dofinansowanie nr 48/05 z dnia 14.07.2005 r.
Aneks nr 1 z dnia 15.06.2007 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 48/05 z dnia 14.07.2005 r.,
Aneks nr 2 z dnia 06.11.2008 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 48/05 z dnia 14.07.2005 r..
Wartość całkowita projektu (zgodnie z aneksem nr 2): 71 317 348 PLN
Wartość dofinansowania UE (zgodnie z aneksem nr 2): 49 308 372 PLN


Droga krajowa nr 17 (popularnie zwana „Szosą Lubelską”) jest drogą o łącznej długości 295 km położoną we wschodniej części Polski w województwach mazowieckim oraz lubelskim. Droga biegnie z Warszawy przez Garwolin, Lublin, Zamość do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebenne. Łączy aglomeracje warszawską oraz lubelską z jednym z najczęściej wykorzystywanych polsko-ukraińskich przejść granicznych. Na odcinkach stanowiących obwodnicę Garwolina, Piask i Hrebenne droga posiada aktualnie status drogi ekspresowej S17.

 

Podstawowym celem inwestycji było wyeliminowanie z centrum miasta Hrebenne ruchu drogowego w kierunku (i z kierunku) międzynarodowego przejścia drogowego osobowo-towarowego w Hrebennem oraz podniesienie nośności nawierzchni, parametrów użytkowych i odbudowę odwodnienia na odcinku Tomaszów Lubelski-Hrebenne.

 

Projekt składał się z dwóch części:

 

Część I obejmowała roboty związane z budową obwodnicy m. Hrebenne w ciągu dk nr 17 na obszarze administracyjnym województwa lubelskiego, powiat Tomaszów Lubelski, na terenie gminy Lubczyca Królewska w m. Hrebenne. Długość obwodnicy to 2,006 km.
Rozbudowa drogi po istniejącym przebiegu przez m. Hrebenne nie była możliwa z uwagi na istniejącą gęstą zabudowę siedliskową oraz ukształtowanie terenu (rzeka Prutnik).
Budowa obwodnicy m. Hrebenne miała na celu wyeliminowanie z centrum tej miejscowości ruchu drogowego w kierunku (i z kierunku) międzynarodowego przejścia drogowego osobowo – towarowego w Hrebennym. Parametry techniczne drogi: klasa techniczna drogi – S; kategoria ruchu – KR4; prędkość projektowa – 80km/h; obciążenie nawierzchni – 115kN/oś.
 

Część II obejmowała roboty związane z remontem drogi krajowej nr 17 na odcinku Tomaszów Lubelski – Hrebenne, długości 12,13 km. Droga krajowa na tym odcinku prowadzi z Tomaszowa Lubelskiego w kierunku międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Hrebennym.
Stale narastający ruch drogowy wywołał konieczność rozbudowy infrastruktury Drogowego Przejścia Granicznego (budowa terminala) w celu zwiększenia przepustowości przejścia. Sytuacja taka spowodowała konieczność dokonania remontu nawierzchni drogi krajowej Nr 17 na odcinku prowadzącym do przejścia granicznego – w celu poprawienia cech eksploatacyjnych nawierzchni (równość, szorstkość). Parametry techniczne drogi po remoncie: klasa techniczna drogi - Gp; kategoria ruchu – KR4; prędkość projektowa – Vp=80km/h (z ograniczeniami); obciążenie nawierzchni – 115kN/oś.


Budowa obwodnicy m. Hrebenne (część I)

 • Wykonawca: - konsorcjum firm MSF MONIZ DA MAIA, SERRA& FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A. i TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA
 • Data podpisania - 8.06.2006 r.
 • Wartość kontraktu - 34 mln zł
 • Okres realizacji - 18 miesięcy
 • Data rozpoczęcia robót: Odcinek I: 07.07.2006 r.
 • Data zakończenia robót: Odcinek I: 06.01.2008 r.
 • Czas trwania robót: Odcinek I: 18  m-cy
 • Data oddania do użytkowania: Odcinek I: 28.04.2008 r.

Podczas realizacji kontraktu wykonano roboty budowlane obejmujące m.in.:

 • Budowę obwodnicy – odcinka drogi krajowej Nr 17, klasy S, KR-4, 115 kN/oś, długości 2006 m
 • Budowę stałego objazdu awaryjnego klasy G, KR-3, długości 317 m w końcowej części trasy po lewej stronie projektowanej obwodnicy;
 • Przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 867, klasy G, KR-3, 100kN/oś, w zakresie skrzyżowania skanalizowanego z projektowaną obwodnicą oraz łącznika z istniejącą drogą krajową;
 • Przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 48589 Hrebenne-Machów, klasy Z, KR-2, 100 kN/oś, w miejscu włączenia do drogi krajowej Nr 17.

Realizacja robót została wykonana zgodnie z warunkami kontraktu. Roboty zakończono 06.01.2008 r.

 

Remont dk nr 17 na odc. Tomaszów Lubelski – Hrebenne (część II)

 • Wykonawca - konsorcjum firm Strabag i PRM „Mosty Łódź”
 • Data podpisania – 3.02.2006 r.
 • Wartość kontraktu – 24 mln zł
 • Okres realizacji – 18 miesięcy
 • Data rozpoczęcia robót: Odcinek II: 06.03.2006 r.
 • Data zakończenia robót: Odcinek II: 20.09.2007 r.
 • Czas trwania robót: Odcinek II: 18 m-cy
 • Data oddania do użytkowania: Odcinek II: 20.09.2008 r.

W czasie trwania kontraktu wykonano roboty kontraktowe m.in. w następującym zakresie:


1. Roboty przygotowawcze obejmujące: 
- rozbiórki i odhumusowanie
2. Roboty zasadnicze obejmujące m.in: 
- wykonanie robót ziemnych 
- ułożenie i przedłużenie przepustów,

- wykonanie podbudów, 
- wykonanie warstw bitumicznych,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
3. Roboty wykończeniowe
4. Roboty mostowe polegające na remoncie 2 obiektów mostowych i kładek dla pieszych.

Realizacja robót została wykonana zgodnie z warunkami kontraktu. Roboty zakończono 05.09.2007 r.

 

Nadzór inżyniera

 • Wykonawca – Profil sp. z o.o.
 • Data podpisania – 31.08.2005 r.
 • Wartośc kontraktu – 3,5 mln zł 
 • Okres relizacji - 34 miesiące
 • Kontrakt został zakończony 07.04.2009 r. (z uwzględnieniem 12-miesięcznego okresu zgłaszania wad oraz 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego).