viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2 m.

spot.GIF

 

Nr Projektu: SPOT/2.1.3/73/04

Umowa o dofinansowanie nr 59/05 z dnia 10.10.2005 r.
Aneks nr 1 z dnia 27.02.2007 r., Aneks nr 2 z dnia 31.12.2008 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 59/05 z dnia 10.10.2005 r.
Wartość całkowita projektu (zgodnie z Aneksem nr 2): 389 517 652 PLN
Wartość dofinansowania UE (zgodnie z Aneksem nr 2): 255 037 592 PLN

 

Droga krajowa nr 12, w ciągu której zrealizowano przedmiotową inwestycję, to droga  biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami (przejście graniczne Łęknica) do granicy z Ukrainą (przejście graniczne Berdyszcze). Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie oraz przecinając po drodze dwie autostrady: A18 i A1. Końcowe odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (w Polsce od Kurowa do Piask) i E373 (w Polsce od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi wynosi 725 km.

 

Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy podzielona została na cztery odcinki:

1. Odcinek Ib od km 0+0000 do km 7+600, który obejmował: budowę jednojezdniowego odcinka drogi o długości 7,15 km – od Zarzecza do Bronowic, dwujezdniowego odcinka o długości 0,45 km – od Bronowic do Węzła „Bronowice” oraz sześć obiektów mostowych.

2. Odcinek Ia od km 7+600 do km 9+398, który obejmował: budowę jednojezdniowego odcinka drogi o dł. 1,8 km (od km 7+600 do mostu przez rz. Wisłę), węzła „Bronowice” oraz obiekty mostowe.

3. Odcinek II od km 10+453 do km 10+708, który obejmował: budowę dwujezdniowego odcinka drogi od mostu przez rz. Wisłę do km 11+200 o dł. 0,75 km, jednojezdniowego odcinka drogi od km 11+200 do km 12+708 o dł. 1,5 km, węzła „Dęblińska” oraz pięć obiektów mostowych.

4. Most przez rz. Wisłę od km 9+398,21 do km 10+453,00.

 

Roboty budowlane:

  • Wykonawca - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal Sp. z o.o.
  • Data podpisania kontraktu – 16.02.2006 r.
  • Wartość kontraktu – 254,9 mln zł
  • Okres realizacji – 25 miesięcy
  • Data zakończenia robót: 13.06.2008 r.
  • Oddanie do eksploatacji: 12.07.2008 r.

Zarządzenie i nadzór:

  • Wykonawca - konsorcjum: Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd Sp. z o.o., Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, Inwestycje Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o., MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., Pracownia Projektowa „Promost Consulting”.
  • Data podpisania kontraktu – 3.02.2006 r.
  • Wartość kontraktu – 11,7 mln zł
  • Okres realizacji – 46 miesięcy