Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach dł. 1038,2 m.


spot.GIF

 

Nr Projektu: SPOT/2.1.3/73/04

Umowa o dofinansowanie nr 59/05 z dnia 10.10.2005 r.
Aneks nr 1 z dnia 27.02.2007 r., Aneks nr 2 z dnia 31.12.2008 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 59/05 z dnia 10.10.2005 r.
Wartość całkowita projektu (zgodnie z Aneksem nr 2): 389 517 652 PLN
Wartość dofinansowania UE (zgodnie z Aneksem nr 2): 255 037 592 PLN

 

Droga krajowa nr 12, w ciągu której zrealizowano przedmiotową inwestycję, to droga  biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami (przejście graniczne Łęknica) do granicy z Ukrainą (przejście graniczne Berdyszcze). Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie oraz przecinając po drodze dwie autostrady: A18 i A1. Końcowe odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (w Polsce od Kurowa do Piask) i E373 (w Polsce od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi wynosi 725 km.

 

Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy podzielona została na cztery odcinki:

1. Odcinek Ib od km 0+0000 do km 7+600, który obejmował: budowę jednojezdniowego odcinka drogi o długości 7,15 km – od Zarzecza do Bronowic, dwujezdniowego odcinka o długości 0,45 km – od Bronowic do Węzła „Bronowice” oraz sześć obiektów mostowych.

2. Odcinek Ia od km 7+600 do km 9+398, który obejmował: budowę jednojezdniowego odcinka drogi o dł. 1,8 km (od km 7+600 do mostu przez rz. Wisłę), węzła „Bronowice” oraz obiekty mostowe.

3. Odcinek II od km 10+453 do km 10+708, który obejmował: budowę dwujezdniowego odcinka drogi od mostu przez rz. Wisłę do km 11+200 o dł. 0,75 km, jednojezdniowego odcinka drogi od km 11+200 do km 12+708 o dł. 1,5 km, węzła „Dęblińska” oraz pięć obiektów mostowych.

4. Most przez rz. Wisłę od km 9+398,21 do km 10+453,00.

 

Roboty budowlane:

  • Wykonawca - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal Sp. z o.o.
  • Data podpisania kontraktu – 16.02.2006 r.
  • Wartość kontraktu – 254,9 mln zł
  • Okres realizacji – 25 miesięcy
  • Data zakończenia robót: 13.06.2008 r.
  • Oddanie do eksploatacji: 12.07.2008 r.

Zarządzenie i nadzór:

  • Wykonawca - konsorcjum: Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd Sp. z o.o., Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, Inwestycje Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o., MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., Pracownia Projektowa „Promost Consulting”.
  • Data podpisania kontraktu – 3.02.2006 r.
  • Wartość kontraktu – 11,7 mln zł
  • Okres realizacji – 46 miesięcy