viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

spot.GIF

 

Nr projektu: SPOT/2.1.3/152/05
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 21.09.2007 r.
Wartość projektu:  466 106 781,12 zł.
Wydatki kwalifikowane: 458 704 993,32 zł.
Udział UE: 344 028 744,99 zł.

 

Droga krajowa nr 7 jest jedną z najważniejszych dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym (E-77) (jest to droga długości łącznie 720 km prowadząca z Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem). Zapewnia połączenia między krajami skandynawskimi, a południem Europy. W układzie krajowym umożliwia połączenie części wschodniej z centralną i południową częścią kraju. W układzie regionalnym Mazowsza, droga krajowa nr 7 jest podstawowym ciągiem drogowym łączącym Warszawę z drugim co do wielkości miastem na Mazowszu-Radomiem.
Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 7 jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr S7 z Warszawy przez Radom do Krakowa.


Przed rozpoczęciem realizacji projektu droga nr 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk posiadała jedną jezdnię o szerokości 11,0 m wraz z utwardzonymi poboczami (7,0 +2 x 2,0 m). Nawierzchnia jezdni znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Zabiegi poprawiające stan nawierzchni były konieczne na 56,2%, a zalecane było na 97, 5% dł. odcinka. Stan techniczny obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągu przebiegu drogi krajowej nr 7 był zróżnicowany. Z trzech obiektów znajdujących się na odcinku dwa były w stanie zadowalającym, natomiast jeden wymagał pilnego remontu. Nośność wszystkich obiektów nie odpowiadała obecnym wymaganiom dla dróg krajowych.

 

Przedsięwzięcie obejmowało:

 • rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 7 na odcinku: od końca obwodnicy Białobrzegów do skrzyżowania w miejscowości Kępiny (km 475+0,547) i przystosowanie jej do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 • rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 7 na odcinku: od skrzyżowania Kępiny do Jedlińska (km 459+0,594) i przystosowanie jej do parametrów dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego.
 • Przebudowę geometrii istniejącej jezdni i przystosowanie jej do parametrów technicznych drogi ekspresowej
 • Budowę nowej nawierzchni na przebudowywanej jezdni istniejącej i dobudowywanej
 • Budowę nowych obiektów inżynierskich pod dwie jezdnie (istniejącą i dobudowywaną) Ograniczenie dostępności przebudowywanej drogi do wymagań odpowiadających drodze ekspresowej
 • Budową nowych obiektów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ochrony ekologicznej,
 • Budową nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury pod- i naziemnej.

Łączna długość inwestycji to 15,70 km oraz 21 obiektów inżynierskich.

 

Celem realizacji projektu był: wzrost nośności nawierzchni do 115 kN/oś, wzrost przepustowości analizowanego odcinka, spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych, spadek kosztów eksploatacji pojazdów, spadek kosztów czasu i wypadków oraz spadek kosztów emisji spalin. Ponadto należy się spodziewać poprawy warunków do rozwoju inwestycji w obszarze powiatu białobrzeskiego, co z kolei zwiększy liczbę nowych miejsc pracy w sektorach innych niż rolnictwo. Dzięki lepszej komunikacji i dostępności poprawi się też poziom życia mieszkańców regionu. Nowe parametry techniczne drogi i poprawa jej bezpieczeństwa znacząco wpłynie na wzrost komfortu jazdy podróżujących.

 

Kontrakt na roboty budowlane:

 • Wykonawca - Acciona Infraestructuras S.A. i Mostostal Warszawa S.A.
 • Data podpisania kontraktu: 06.07.2006 r.
 • Wartość kontraktu - 404 mln zł
 • Planowany czas realizacji - 19 miesięcy
 • Wartość kontraktu na roboty ostatecznie  wzrosła do kwoty 407 885 396,72 zł.

Kontrakt na Zarządzanie i nadzór:

 • Wykonawca - Scott Wilson
 • Data podpisania kontraktu - 25.05.2006 r.
 • Wartość kontraktu - 6,7 mln zł
 • Planowany czas realizacji kontraktu - 35 miesięcy
 • Ostateczna wartość prac nadzoru wzrosła do  kwoty 7 830 772,02 zł