viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2007

Rusza budowa dróg S7 i S69

07-11-2007
Umowy na przebudowę drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec – Białobrzegi (17,8 km) oraz budowę drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek C2 Szare – Laliki (4,7km) podpisała w piątek, 26 października br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Roboty budowlane na drodze krajowej Nr 7 wykona konsorcjum firm „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. za kwotę 494,1 mln złotych (brutto) w czasie 19 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Odcinek drogi S69 Szare – Laliki wybuduje konsorcjum firm Bogl a Krysl / .Doprastov za 391,5 mln złotych (brutto). Czas realizacji kontraktu (budowa tunelu ) – 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót, natomiast drogi ekspresowej o długości 4,7 km – 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 7 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU GRÓJEC – BIAŁOBRZEGI od km 418+546 do km 436+380Zrealizowanie tego kontraktu jest ostatnim etapem projektu połączenia Warszawy i Radomia drogą dwupasmową.
Zmodernizowany odcinek (poprzez podniesienie jego parametrów do standardu drogi ekspresowej) jest częścią drogi krajowej nr 7 – łączącej porty Trójmiasta z Polską i Europą Południową.

1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 obejmująca:
- rozbudowę i modernizację istniejącej drogi krajowej nr 7 i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej poprzez dobudowę drugiej jezdni po stronie zachodniej na odcinku 17,834 km
- budowę węzłów drogowych i dróg dojazdowych,
- budowę przejazdów drogowych,
- wykonanie elementów odwodnienia,
- budowę przepustów drogowych,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych,

- przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych,
- przebudowę kolidujących sieci kanalizacyjnych,
- przebudowę kolidujących sieci wodociągowych,
- przebudowę kolidujących sieci gazowych,
- przebudowę urządzeń melioracyjnych,
- budowę 6 wiaduktów drogowych,
- budowę 9 mostów drogowych,
- budowę 6 kładek dla pieszych,
- budowę 24 przepustów (w zakresie robót mostowych),
- budowę muru oporowego i ściany przeciwpożarowej,
- budowę dróg technologicznych i tymczasowych,
- roboty przygotowawcze, w tym usunięcie drzew na terenach leśnych,
- budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, ogrodzenie drogi ekspresowej, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, separatory oleju, odstojniki szlamowe, zieleń ochronna, itp.

Roboty Stałe podzielone są na Odcinki. Odcinki I-IV obejmują wszystkie roboty zlokalizowane w pasie drogowym drogi S-7 (DK-7) między następującymi kilometrażami:
Odcinek I  :   418+546,000 – 424+946,827,
Odcinek II  :   424+946,827 – 430+846,581,
Odcinek III :   430+846,581 – 433+918,057,
Odcinek IV :   433+918,057 – 436+380,000,
Odcinek V  :   obejmuje wszystkie roboty zlokalizowane poza pasem
      drogowym drogi S-7 (DK-7).

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S69  BIELSKO-BIAŁA – ŻYWIEC – ZWARDOŃ ODCINEK C2: SZARE – LALIKI  KM 38+479 – KM 43+155,741. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  Budowa  Drogi Ekspresowej  S 69 na odcinku  C2: Szare – Laliki  o długości 4,68 km wraz z kompleksowo wyposażonym tunelem o długości 670 m.

Zakres robót podstawowych dla budowy obejmuje:
• remont nawierzchni istniejącej drogi krajowej DK 69
• wykonanie wyposażenia drogi ekspresowej, dróg gospodarczych i dojazdów w elementy organizacji ruchu, urządzenia bezpieczeństwa, ogrodzenie drogi ekspresowej,
• budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej DK-69 odcinek w miejscowości Laliki km 43+200-45+400,
• wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnych (napowietrznych i kablowych) kolidujących z budową drogi ekspresowej i przebudową układu drogowego,
• budowa obiektów inżynieryjnych:
- 3 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S69,  oraz przejazdów gospodarczych,
- 5 przepustów pod drogą ekspresową,
- 8 przepustów pod drogami bocznymi,
- budynków sterowania tunelem północnym i południowym,
• kompleksowe wyposażenie tunelu i budynków sterowania tunelem,
• przystosowanie pomieszczeń Rejonu Drogowego GDDKiA w Żywcu do pełnienia funkcji centrum zarządzania tunelem (kompleksowe wyposażenie pomieszczeń i przebudowa przyłączy obiektu),
• zasilanie tunelu projektowanej drogi S – 69 portal południowy i północny,
• przyłącze teletechniczne do tunelu,
• przebudowę urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną drogą,
• wykonanie kanalizacji deszczowej i zbiorników odparowujących wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
• budowę ekranów akustycznych, nasadzenia zieleni i roboty wykończeniowe,

2. Budowa Drogi Ekspresowej S 69 Bielsko-Biała – Żywiec- Zwardoń składa się z następujących zadań:

- Odcinek A1: węzeł Żywiec – węzeł Browar – zrealizowany w listopadzie 2006 roku
- Odcinek A2: węzeł Browar - węzeł  Przybędza– zrealizowany w listopadzie 2006 roku
- Odcinek B  węzeł Przybędza– Milówka - zadanie w trakcie przygotowania procedury przetargowej, ogłoszenie przetargu do końca 2007 roku
- Odcinek C1: Milowka-Szare – zrealizowany w październiku 2006 roku
- Odcinek C2: Szare - Laliki – podpisanie kontraktu
- Odcinek D: Laliki II - Zwardoń – w trakcie realizacji od czerwca 2007 roku. Czas realizacji 18 m-cy do końca 2008 roku.
- Odcinek D2 : Zwardoń- Myto – zrealizowany w grudniu 2004 roku.