viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Projekt budowlany, wykonawczy oraz materiały przetargowe dla autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów oraz drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów-Lutoryż

17-06-2011

 

logo.web.jpg
 

Numer projektu: 2006-PL-92603-S
Decyzja KE nr: K(2006)7115 z dnia 20.12.2006 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)7939 z dnia 12.10.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 12,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 6,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.


Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1

„Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00”

 • Nr kontraktu:2006-PL-92603-S-S’07.66258&S07.66283’-1
 • Data podpisania: 18 października 2007 r.
 • Wykonawca: COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o., MGGP S.A., MOSTY Katowice Sp. z o. o.,  ARCADIS Profil Sp. z o. o.
 • Wartość kontraktu: 7.351 493,08 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 21 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego
  w trakcie wykonywania robot budowlanych)
  Zgodnie z Aneksem nr 1, termin wykonania opracowań projektowych to 20.10.2009 r.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
• projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
• opracowanie materiałów do pozwolenia na budowę,
• dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Tarnów (Węzeł Krzyż) – Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,96 do km 571+111,00 długość odcinka 68,3 km, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Ponadto w ramach kontraktu do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowywanie odpowiedzi
i modyfikacja opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją projektową jak również pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wraz z wykonaniem opracowań zamiennych.

Etap I i II kontraktu został zrealizowany. Aktualnie prowadzony jest przez projektanta nadzór autorski w czasie realizacji robót.

 

Kontrakt 2
„Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa i kosztorys inwestorski budowy
1) autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Rzeszów Centralny długość ok. 3,471 km”
2) drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza długość
ok. 4,948 km” oraz opracowanie odpowiedzi i modyfikacja opracowań projektowych a także pełnienie nadzoru autorskiego.

 • Nr kontraktu 2005-PL-92603-S- ‘S07.66258 & S07.66283’
 • Data podpisania: 7 kwietnia 2008 r.
 • Wykonawca: Mott MacDonald Limited, Tomasz Siwowski „Pracownia Projektowa Promost Consulting”
 • Wartość kontraktu:
  • autostrada A-4 Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny – wartość 745 202, 84 EUR brutto
  • droga S-19 Rzeszów Zachodni – Świlcza – wartość 923 583,92 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 13 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w trakcie wykonywania robot budowlanych), zgodnie z aneksem nr 1 do umowy

Informacje o kontrakcie
W ramach zamówienia Wykonawca wykona kompleksową dokumentację projektową dla studium projektu budowlanego, a także pełnił będzie nadzór autorski i dokonywał nabycia działek na rzecz Skarbu Państwa.
Kontrakt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w tym:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do celów projektowania dróg,
 • Projekt prac geologicznych (wraz z zatwierdzeniem),
 • Projekt prac hydrogeologicznych,
 • Dokumentacja geologiczno- inżynierska,
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • Wyniki badań geologiczno – inżynierskich,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna,
 • Materiały do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem tych decyzji,
 • Materiały do wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji wraz z uzyskaniem tych decyzji,
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości
  i czasowym korzystaniem z nieruchomości,D
 • okumentacja formalno – prawna związana z nabywaniem nieruchomości
  i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości,P
 • rojekty budowlane i projekty rozbiórki,
 • Projekty wykonawcze i dokumentacje projektowe (przetargowe),
 • Projekt organizacji ruchu,
 • Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,
 • Materiały do wniosków o wydanie pozwoleń na rozbiórki lub do zgłoszenia rozbiórek,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Zbiorcze zestawienia kosztów

Uzyskano Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dniu 22.02.2010 dla odcinka A-4 Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny a dla odcinka S-19 Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza w dniu 07.04.2010 r.


Etap I i II kontraktu został zrealizowany. Aktualnie prowadzony jest przez projektanta nadzór autorski w czasie realizacji robót.
W dniu 17.04.2013 r. zawarto Aneks nr 3 do ww. umowy w związku z wydłużonym terminem realizacji etapu III tj., sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zwiększonej ilości pobytów Projektanta na budowie.


Kontrakt 3
„Projekt budowlany i  wykonawczy budowy : autostrady A-4 na odcinku „Węzeł autostrady A-4 Rzeszów  Wschodni – Węzeł autostrady A-4 Rzeszów Centralny” [przecięcie z DK-9] długości 6,477 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi”

 • Data podpisania: 18 lipca 2006 r.
 • Wykonawca: Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – Warszawa Sp. z o.o
 • Wartość kontraktu: 4 925 140 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji: 30.06.2007 r.
  Aneks nr 1 zmiana terminu realizacji na 31.12.2007 r.
  Aneks nr 2 zmiana terminu realizacji na 31.05.2008 r.
  Aneks nr 3 zmiana terminu realizacji na 5 miesięcy od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Informacje o kontrakcie

Kontrakt obejmuje wykonanie:

 • Projektu budowlanego
 • Projektu wykonawczego
 • Dokumentacji przetargowej
 • Opracowań prawnych
 • Opracowań geodezyjnych
 • Opracowań geotechnicznych

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
Dokumentacja projektowa została wykonana.

W dniu 29 grudnia 2009 r. Wojewoda Podkarpacki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód. ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Aktualnie prowadzony jest przez projektanta nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych.

 

Kontrakt 4

„Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej budowy drogi ekspresowej S-19, na odcinku Węzeł Świlcza – Lutoryż, długości 8,9 km”

 • Data podpisania: 20 maja 2008 r
 • Wykonawca: Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 279 658 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 21 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego
  w trakcie wykonywania robot budowlanych)

Informacje o kontrakcie

Kontrakt obejmuje wykonanie:

 • Projektu budowlanego
 • Projektu wykonawczego
 • Dokumentacji przetargowej
 • Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu
  o sporządzoną dokumentację projektową

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
W dniu 08.06.2010 r. zawarto Aneks nr 1 – zmieniający termin zakończenia umowy oraz ustalający podział dokumentacji na dwa odcinki:
Odcinek I - węzeł Świlcza – węzeł Kielanówka,
Odcinek II - węzeł Kielanówka – Lutoryż,
Wydłużenie terminu realizacji umowy dla odcinka I było konieczne ze względu na prace dodatkowe/uzupełniające.

W dniu 15.06.2010 r. zawarto umowę dodatkową na „Opracowanie uproszczonej koncepcji technicznej węzła Kielanówka w związku z postulatami władz   samorządowych odnośnie włączenia do drogi S-19 w węźle Kielanówka nowej drogi, obsługującej tereny po zachodniej stronie projektowanej S-19 i zmiany rozwiązania węzła na węzeł z dodatkowym wlotem zachodnim.

 

W dniu 21.06.2010 r. została zawarta umowa uzupełniająca na opracowanie:
projektów podziału działek oraz dokumentacji formalno-prawnej do celów nabycia działek dzielonych i nie dzielonych w obszarze projektowanego pasa drogowego na rzecz Skarbu Państwa przeznaczonych pod budowę drogi ekspresowej S19 odcinków: węzeł Świlcza – węzeł Kielanówka oraz  Kielanówka – Lutoryż wraz z ich nabyciem na rzecz Skarbu Państwa,
materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 na odc. Węzeł Kielanówka – Lutoryż.

Powyższe prace były niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego. Natomiast podział na odcinki związany był z brakiem możliwości wykonania dokumentacji dla odcinka II tj.: węzeł Kielanówka – Lutoryż  bez wydania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S19  Kielanówka – Barwinek.

Dokumentacja dla odcinka Świlcza – Kielanówka została opracowana w roku 2010.

W związku z brakiem zapewnienia finansowania realizacji inwestycji, w tym też w zakresie wykupu nieruchomości, nie było możliwości złożenia do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla odcinka S19 Węzeł Świlcza – Węzeł Kielanówka. Wobec zaistniałej sytuacji, w dniu 24.09.2012 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą odnośnie rozwiązania przedmiotowej umowy za porozumieniem stron i ostatecznego jej  rozliczenia.

Umowa została zakończona i rozliczona.

 

Kontrakt 5

„Sprawdzenie zgodności technicznych dokumentacji projektowych ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia i umową Biura Projektowego z Zamawiającym przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy”

 • Nr umowy: 0813/22/2008
 • Data podpisania: 1 lutego 2008 r.
 • Wykonawca: Halcrow Group Ltd.
 • Wartość kontraktu: 2 360 700,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: dwa lata licząc od dnia jej zawarcia

Do umowy został zawarty:
- Aneks nr 1 z dnia 12 grudnia 2008 r., dotyczący aktualizacji „Tabeli sprawdzeń dokumentacji projektowej”,
- Aneks nr 2 z dnia 27 listopada 2008 r., dotyczący przeliczenia wynagrodzenia po kursie średnim NBP, w przypadku sprawdzania dokumentacji za wykonanie której wynagrodzenie wg umowy o prace projektowe określone zostało w walucie innej niż PLN.

W zakresie zadań projektowych objętych decyzją o dofinansowanie z budżetu TEN-T znak: C(2009) 7939 z 12.10.2009 r., w ramach tego kontraktu sprawdzono m.in. Projekty Budowlany, Projekt Wykonawczy następujących odcinków dróg:
- autostrady A-4, na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni)
- autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Rzeszów Centralny
- drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza
- autostrady A-4 na odcinku węzeł autostrady A-4 Rzeszów  Wschodni – węzeł autostrady A-4
  Rzeszów Centralny
Kontrakt realizowany był przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, został zakończony i rozliczony.

 

Kontrakt 6

„Wykonanie Raportów o oddziaływaniu na środowisko, w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, dla następujących zadań:
- Budowa drogi ekspresowej S-19 od Stobiernej (DK-19) do węzła Rzeszów Wschodni wraz z drogą powiatową Rzeszów – Czarna nr 1382R,
- Budowa drogi krajowej nr 19 na odc. od węzła Rzeszów Wschodni do ronda Załęże,
- Budowa autostrady A-4/S-19 (wspólny przebieg) od węzła Rzeszów Wschodni do węzła Rzeszów Centralny,
- Budowa autostrady A-4/S-19 (wspólny przebieg) od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Zachodni,
- Budowa drogi ekspresowej S-19 od węzła A-4 Rzeszów Zachodni do węzła Świlcza,
- Budowa drogi ekspresowej S-19 od węzła Świlcza do węzła Kielanówka.”

 • Nr umowy: 2814/1/2009
 • Data podpisania: 9 kwietnia 2009 r.
 • Wykonawca: EKOSYSTEM ŚLĄSK Biuro Konsultingowe Ochrony Środowiska
 • Wartość kontraktu: 192 211,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 30 dni od daty przekazania Wykonawcy ostatniej części Projektu budowlanego dla danego zadania

Objęte zamówieniem Raporty zostały wykonane, zgodnie z określoną w GDDKiA procedurą, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Departament Środowiska GDDKiA.

Kontrakt realizowany był przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, został zakończony.

 

Kontrakt 7

„Wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko, wymaganych w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa autostrady A-4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Zachodni) od km 502+796,97 do km 570+300”

 • Nr umowy: 2814/24/2009
 • Data podpisania: 16 czerwca 2009 r.
 • Wykonawca: WERONA Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 46 360,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy ostatniej części Projektu budowlanego

Objęte zamówieniem Raporty zostały wykonane, zgodnie z określoną w GDDKiA procedurą, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Departament Środowiska GDDKiA.

Kontrakt realizowany był przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, został zakończony i rozliczony.