viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Jest komplet decyzji ZRID na 48 km S11 od Koszalina do Bobolic

01-07-2021
Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S11 Koszalin - Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km. Jest to trzeci i ostatni odcinek S11 Koszalin - Bobolice z wydaną decyzją ZRID. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych, które wykonawca tego odcinka – firma Budimex powinien rozpocząć już w lipcu. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu i niezbędne inwentaryzacje. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2023 roku. 

S11 od Koszalina do Bobolic zakończenie etapu projektowania 

W lutym i marcu ubiegłego roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S11 między Koszalinem i Bobolicami o łącznej długości 48 km. Wykonawcy zrealizowali prace projektowe i zgodnie z terminami kontraktowymi złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Obecnie inwestycje te przechodzą z fazy projektowania do etapu robót budowlanych.

  

Łącznie są to trzy odcinki: 

  • Koszalin - Zegrze Pomorskie (decyzja ZRID z 30 czerwca 2021 r.) 
  • Zegrze Pomorskie - Kłanino (decyzja ZRID z 24 czerwca 2021 r.) 
  • Kłanino - Bobolice (decyzja ZRID z 21 czerwca 2021 r.) 

  

Dwujezdniowa S11 na południe od Koszalina  

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Droga będzie miała zupełnie inny przebieg niż obecna DK11. Odcinek Koszalin - Zegrze Pomorskie będzie się rozpoczynał od węzła Koszalin Zachód, którego północna część powstała w ramach budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Dalej droga będzie biegła w kierunku południowym na zachód od DW167. W rejonie miejscowości Niekłonice powstanie para Miejsc Obsługi Podróżnych (docelowo kategorii II). Na południe od miejscowości Niedalino S11 przetnie DW167 i będzie dalej biegła w kierunku wschodnim. Na przecięciu z DW167 powstanie węzeł drogowy Zegrze Pomorskie. Za węzłem rozpocznie się kolejny odcinek realizacyjny S11. Na trasie zaplanowano realizację piętnastu obiektów mostowych, powstanie również pięć przejść dla zwierząt oraz przepusty dla płazów i małych zwierząt.  

 

Procedura odszkodowawcza za nieruchomości przejęte pod drogę  

Decyzja ZRID przenosi na Skarb Państwa własność nieruchomości przeznaczonych pod drogę. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie. Procedura odszkodowawcza rusza po wydaniu decyzji ZRID i prowadzi ją wojewoda. Wyznaczeni przez wojewodę, w tym przypadku Wojewodę Zachodniopomorskiego, rzeczoznawcy będą dokonywali oględzin nieruchomości i opracowywali operaty szacujące ich wartość. Następnie na mocy decyzji wystawionych przez wojewodę GDDKiA będzie wypłacała odszkodowania.

Szczegółowo o procesie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych pisaliśmy tutaj.