Jest komplet decyzji ZRID na 48 km S11 od Koszalina do Bobolic
Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S11 Koszalin - Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km. Jest to trzeci i ostatni odcinek S11 Koszalin - Bobolice z wydaną decyzją ZRID. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych, które wykonawca tego odcinka – firma Budimex powinien rozpocząć już w lipcu. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone rozpoznanie saperskie terenu i niezbędne inwentaryzacje. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2023 roku. 

S11 od Koszalina do Bobolic zakończenie etapu projektowania 

W lutym i marcu ubiegłego roku podpisaliśmy umowy na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków S11 między Koszalinem i Bobolicami o łącznej długości 48 km. Wykonawcy zrealizowali prace projektowe i zgodnie z terminami kontraktowymi złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Obecnie inwestycje te przechodzą z fazy projektowania do etapu robót budowlanych.

  

Łącznie są to trzy odcinki: 

  • Koszalin - Zegrze Pomorskie (decyzja ZRID z 30 czerwca 2021 r.) 
  • Zegrze Pomorskie - Kłanino (decyzja ZRID z 24 czerwca 2021 r.) 
  • Kłanino - Bobolice (decyzja ZRID z 21 czerwca 2021 r.) 

  

Dwujezdniowa S11 na południe od Koszalina  

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Droga będzie miała zupełnie inny przebieg niż obecna DK11. Odcinek Koszalin - Zegrze Pomorskie będzie się rozpoczynał od węzła Koszalin Zachód, którego północna część powstała w ramach budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Dalej droga będzie biegła w kierunku południowym na zachód od DW167. W rejonie miejscowości Niekłonice powstanie para Miejsc Obsługi Podróżnych (docelowo kategorii II). Na południe od miejscowości Niedalino S11 przetnie DW167 i będzie dalej biegła w kierunku wschodnim. Na przecięciu z DW167 powstanie węzeł drogowy Zegrze Pomorskie. Za węzłem rozpocznie się kolejny odcinek realizacyjny S11. Na trasie zaplanowano realizację piętnastu obiektów mostowych, powstanie również pięć przejść dla zwierząt oraz przepusty dla płazów i małych zwierząt.  

 

Procedura odszkodowawcza za nieruchomości przejęte pod drogę  

Decyzja ZRID przenosi na Skarb Państwa własność nieruchomości przeznaczonych pod drogę. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie. Procedura odszkodowawcza rusza po wydaniu decyzji ZRID i prowadzi ją wojewoda. Wyznaczeni przez wojewodę, w tym przypadku Wojewodę Zachodniopomorskiego, rzeczoznawcy będą dokonywali oględzin nieruchomości i opracowywali operaty szacujące ich wartość. Następnie na mocy decyzji wystawionych przez wojewodę GDDKiA będzie wypłacała odszkodowania.

Szczegółowo o procesie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych pisaliśmy tutaj.