viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

S11 - kolejne ważne połączenie drogowe. Sprawdzamy stan realizacji

21-06-2021

Droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Będzie miała ponad 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji blisko 126 km (w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina - ok. 35 km). Kolejne blisko 80 km jest w realizacji. W przygotowaniu jest nieco ponad 405 km trasy, by po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu finansowania, można było przystąpić do dalszego kroku, czyli ogłoszenia przetargów na realizację. Oddanie do użytku ostatnich odcinków S11 powinno nastąpić w 2029 roku. W przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

GDDKiA Realizacja całej trasy usprawni komunikację nie tylko pomiędzy Pomorzem Środkowym a aglomeracją śląską, ale również w obrębie poszczególnych województw. To nie tylko połącznie drogą szybkiego ruchu takich miast jak Kołobrzeg, Koszalin, Piła, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec i terenu aglomeracji śląskiej. To także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z mniejszych miast, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu. Łączny koszt obecnie realizowanych odcinków to ponad 2,3 mld zł, a planowanych do realizacji, które obecnie nie mieszczą się w limicie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, sięga 16 mld zł. W tej kwocie są wszelkie wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

 

Przypomnijmy, że przygotowanie realizacji każdej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania na realizację. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

 

GDDKiA

 

Województwo zachodniopomorskie

Od roku 2019 kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 oraz ze wspólnego odcinka S6 i S11, pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem wraz z węzłem Bielice. Tym samym pierwsze 49 kilometrów tej trasy w woj. zachodniopomorskim już funkcjonuje.

 

W lutym i marcu ubiegłego roku zostały podpisane umowy na realizację (w systemie Projektuj i buduj) odcinków S11 Koszalin - Bobolice o łącznej wartości 1,5 miliarda złotych. Jest to łącznie 48 km drogi, podzielonej na trzy odcinki realizacyjne. Wykonawcy przygotowali projekty budowlane i obecnie kończy się procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ciągu najbliższych kilku tygodni decyzje ZRID powinny zostać wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a jeszcze w lipcu tego roku ruszą pierwsze prace. W zakresie inwestycji jest budowa pięciu węzłów drogowych i dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Drogi. Zakończenie budowy tych odcinków, w większości po nowym śladzie, planowane jest w 2023 roku.

 

Ostatnim fragmentem S11 na terenie woj. zachodniopomorskiego jest odcinek łączący Bobolice z obwodnicą Szczecinka. Jest to fragment o długości 24,5 km. Obecnie kończą się prace nad projektem budowlanym, a jesienią tego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po jej wydaniu pozyskane zostaną nieruchomości pod drogę, co jest możliwe dzięki zabezpieczeniu finansowania w kwocie 83,6 mln zł na przygotowanie inwestycji. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie tradycyjnym (Buduj) będzie mogło nastąpić po zabezpieczeniu finansowania na roboty budowlane.

 

Województwo wielkopolskie

Kierowcy korzystają już z pięciu fragmentów S11 - dwóch w okolicy Poznania wyprowadzających ruch na północ i południe od A2 (pomiędzy węzłami Poznań Północ i Poznań Zachód oraz od węzła Poznań Krzesiny do węzła Kórnik Południe) oraz trzech obwodnic: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna (I etap). To łącznie blisko 77 km trasy. W realizacji jest II etap obwodnicy Kępna, czyli odcinek trasy S11 o długości blisko 7 km wyprowadzający ruch na południe od skrzyżowania z S8. Kierowcy skorzystają z niego jesienią tego roku.

 

Pozostałe ponad 270 km S11 od granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego do końca obwodnicy Kępna jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Od 2018 roku trwa proces przygotowawczy, a zadaniem biur projektowych jest wykonanie Studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowych. Ten i przyszły rok to czas na składanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustali przebieg przyszłej drogi ekspresowej. Dopiero wtedy, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będziemy można ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców w systemie Projektuj i buduj.

 

Województwo opolskie

W maju 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna, czyli blisko 25-kilometrowej trasy od okolic Kluczborka do granicy woj. opolskiego i śląskiego. Jednak dopiero pod koniec grudnia 2020 r. otrzymaliśmy decyzję ZRID dla tego zadania. W połowie marca br. zakończyła się przerwa zimowa na kontraktach realizowanych przez GDDKiA i wykonawca rozpoczął prace na wielu frontach robót.

 

W kwietniu br. rozpoczęły się prace przy budowie węzła Olesno, a na wybranych odcinkach wykonywane są dolne warstwy nasypów. Na całej długości odcinka zakończono wycinkę drzew, karczowanie i odhumusowanie. Trwają prace na sześciu obiektach mostowych w zakresie wzmocnienia podłoża pod fundamenty, ławy fundamentowe i częściowo filary lub przyczółki. Dla robót branżowych realizowane są prace w zakresie przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodociągów i kanalizacji. Zakończenie prac zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

 

W przygotowaniu jest odcinek od końca budowanej obecnie obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna. W listopadzie 2019 r. złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Wydana decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 na blisko 46-kilometrowym odcinku. Tak jak w przypadku odcinków S11 na terenie woj. wielkopolskiego dalsze działania będzie można podjąć po uzyskaniu DŚU i zapewnieniu finansowania na realizację tej inwestycji.

 

Województwo śląskie

Około 65-kilometrowy odcinek S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w trakcie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU. W ramach prac projektowych, które toczą się od października 2018 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach przez które przebiegają analizowane warianty planowanej drogi S11.

 

Do końca tego roku planujemy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie DŚU. Po uzyskaniu decyzji, która zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy, będziemy mogli przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, jakim jest opracowanie koncepcji programowej. Następnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po zapewnieniu jej finansowania.

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa! 
 

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl. 

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook , Twitter i Instagram.