S11 - kolejne ważne połączenie drogowe. Sprawdzamy stan realizacji

Droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją śląską. Będzie miała ponad 600 km długości, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji blisko 126 km (w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina - ok. 35 km). Kolejne blisko 80 km jest w realizacji. W przygotowaniu jest nieco ponad 405 km trasy, by po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu finansowania, można było przystąpić do dalszego kroku, czyli ogłoszenia przetargów na realizację. Oddanie do użytku ostatnich odcinków S11 powinno nastąpić w 2029 roku. W przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.GDDKiA Realizacja całej trasy usprawni komunikację nie tylko pomiędzy Pomorzem Środkowym a aglomeracją śląską, ale również w obrębie poszczególnych województw. To nie tylko połącznie drogą szybkiego ruchu takich miast jak Kołobrzeg, Koszalin, Piła, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec i terenu aglomeracji śląskiej. To także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z mniejszych miast, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu. Łączny koszt obecnie realizowanych odcinków to ponad 2,3 mld zł, a planowanych do realizacji, które obecnie nie mieszczą się w limicie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, sięga 16 mld zł. W tej kwocie są wszelkie wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

 

Przypomnijmy, że przygotowanie realizacji każdej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania na realizację. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.

 

GDDKiA

 

Województwo zachodniopomorskie

Od roku 2019 kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 oraz ze wspólnego odcinka S6 i S11, pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem wraz z węzłem Bielice. Tym samym pierwsze 49 kilometrów tej trasy w woj. zachodniopomorskim już funkcjonuje.

 

W lutym i marcu ubiegłego roku zostały podpisane umowy na realizację (w systemie Projektuj i buduj) odcinków S11 Koszalin - Bobolice o łącznej wartości 1,5 miliarda złotych. Jest to łącznie 48 km drogi, podzielonej na trzy odcinki realizacyjne. Wykonawcy przygotowali projekty budowlane i obecnie kończy się procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ciągu najbliższych kilku tygodni decyzje ZRID powinny zostać wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a jeszcze w lipcu tego roku ruszą pierwsze prace. W zakresie inwestycji jest budowa pięciu węzłów drogowych i dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Drogi. Zakończenie budowy tych odcinków, w większości po nowym śladzie, planowane jest w 2023 roku.

 

Ostatnim fragmentem S11 na terenie woj. zachodniopomorskiego jest odcinek łączący Bobolice z obwodnicą Szczecinka. Jest to fragment o długości 24,5 km. Obecnie kończą się prace nad projektem budowlanym, a jesienią tego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po jej wydaniu pozyskane zostaną nieruchomości pod drogę, co jest możliwe dzięki zabezpieczeniu finansowania w kwocie 83,6 mln zł na przygotowanie inwestycji. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie tradycyjnym (Buduj) będzie mogło nastąpić po zabezpieczeniu finansowania na roboty budowlane.

 

Województwo wielkopolskie

Kierowcy korzystają już z pięciu fragmentów S11 - dwóch w okolicy Poznania wyprowadzających ruch na północ i południe od A2 (pomiędzy węzłami Poznań Północ i Poznań Zachód oraz od węzła Poznań Krzesiny do węzła Kórnik Południe) oraz trzech obwodnic: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna (I etap). To łącznie blisko 77 km trasy. W realizacji jest II etap obwodnicy Kępna, czyli odcinek trasy S11 o długości blisko 7 km wyprowadzający ruch na południe od skrzyżowania z S8. Kierowcy skorzystają z niego jesienią tego roku.

 

Pozostałe ponad 270 km S11 od granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego do końca obwodnicy Kępna jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Od 2018 roku trwa proces przygotowawczy, a zadaniem biur projektowych jest wykonanie Studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowych. Ten i przyszły rok to czas na składanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustali przebieg przyszłej drogi ekspresowej. Dopiero wtedy, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będziemy można ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców w systemie Projektuj i buduj.

 

Województwo opolskie

W maju 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna, czyli blisko 25-kilometrowej trasy od okolic Kluczborka do granicy woj. opolskiego i śląskiego. Jednak dopiero pod koniec grudnia 2020 r. otrzymaliśmy decyzję ZRID dla tego zadania. W połowie marca br. zakończyła się przerwa zimowa na kontraktach realizowanych przez GDDKiA i wykonawca rozpoczął prace na wielu frontach robót.

 

W kwietniu br. rozpoczęły się prace przy budowie węzła Olesno, a na wybranych odcinkach wykonywane są dolne warstwy nasypów. Na całej długości odcinka zakończono wycinkę drzew, karczowanie i odhumusowanie. Trwają prace na sześciu obiektach mostowych w zakresie wzmocnienia podłoża pod fundamenty, ławy fundamentowe i częściowo filary lub przyczółki. Dla robót branżowych realizowane są prace w zakresie przebudowy sieci energetycznej, teletechnicznej oraz wodociągów i kanalizacji. Zakończenie prac zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

 

W przygotowaniu jest odcinek od końca budowanej obecnie obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna. W listopadzie 2019 r. złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Wydana decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 na blisko 46-kilometrowym odcinku. Tak jak w przypadku odcinków S11 na terenie woj. wielkopolskiego dalsze działania będzie można podjąć po uzyskaniu DŚU i zapewnieniu finansowania na realizację tej inwestycji.

 

Województwo śląskie

Około 65-kilometrowy odcinek S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w trakcie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU. W ramach prac projektowych, które toczą się od października 2018 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach przez które przebiegają analizowane warianty planowanej drogi S11.

 

Do końca tego roku planujemy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie DŚU. Po uzyskaniu decyzji, która zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy, będziemy mogli przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, jakim jest opracowanie koncepcji programowej. Następnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po zapewnieniu jej finansowania.

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa! 
 

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl. 

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook , Twitter i Instagram.