viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

S10 - najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy. Sprawdzamy stan realizacji.

16-06-2021

Obecnie najszybsza trasa spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod Zamek Królewski w Warszawie prowadzi drogą ekspresową S3 i autostradą A2. Taka trasa liczy ok. 570 km długości i jest dłuższa o około 45 km od bezpośredniej drogi z Pomorza Zachodniego do stolicy, czyli po DK10. W przyszłości, gdy obecną DK10 zastąpi droga ekspresowa S10, nie będzie trzeba już nadkładać drogi, by dotrzeć do celu szybko i wygodnie. Trasa połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock. 

Od granicy z Niemcami do granicy z Litwą GDDKiA 

Duży odcinek S10 stanie się również częścią nowego, północnego korytarza drogowego, od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 w Bydgoszczy połączy się z S5 na węźle Nowe Marzy i dalej pobiegnie do Ostródy, gdzie przetnie S7, następnie S51 do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, czyli Via Baltica.  

 

Pierwsze fragmenty S10, o łącznej długości ok. 63 km, już powstały. Większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) lub w trakcie jej procedowania. Dla odcinka od Torunia do połączenia z Obwodnicą Aglomeracyjną Warszawy opracowano Studium korytarzowe z wstępnymi, możliwymi wariantami poprowadzenia trasy. Poniżej opisujemy stan zawansowania przyszłej drogi ekspresowej S10. 

  

Województwo zachodniopomorskie 

Początkiem drogi S10 będzie węzeł drogowy Szczecin Kijewo na połączeniu z autostradą A6. W październiku ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU dla początkowego odcinka trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo (granica m. Szczecin) o długości 6 km. Prace przygotowawcze będą kontynuowane, po uzyskaniu DŚU, w ramach umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem przyszłego wykonawcy tego odcinka będzie przebudowanie części obecnej dwujezdniowej trasy, a na dalszym fragmencie zbudowanie jej w nowym przebiegu omijającym osiedle Płonia w Szczecinie.  

GDDKiA

Jadąc dalej na wschód, od granicy miasta Szczecin do końca obwodnicy Stargardu mamy już gotową dwujezdniową drogę ekspresową S10. Jesienią ubiegłego roku została zakończona budowa drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, co pozwoliło na uzyskanie klasy drogi ekspresowej przez cały wspomniany odcinek o długości 26 km. 

 

Kolejny odcinek S10 to Stargard - Piła. Dla tego fragmentu o łącznej długości 108 km obecnie jest uzyskiwana DŚU, która określi korytarz przebiegu drogi. Procedura wydania decyzji środowiskowej jest na końcowym etapie i jeszcze w lipcu tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie powinna wydać tę decyzję. Postępowanie w sprawie wydania DŚU nie obejmuje obwodnicy Wałcza w ciągu S10, bo ten odcinek o długości 18 km jest już gotowy. Został udostępniony kierowcom pod koniec ubiegłego roku.  

 

Brakujące odcinki S10 na Pomorzu Zachodnim (łącznie to 114 km) mają zapewnione środki na prowadzone prace przygotowawcze w kwocie 40,6 mln zł. W ramach tych prac do połowy 2023 roku zostanie jeszcze wykonana Koncepcja programowa wraz z badaniami podłoża. Do ogłoszenia przetargu na realizację w trybie Projektuj i buduj będziemy mogli przejść po zapewnieniu na ten cel środków finansowych. 

  

Województwo wielkopolskie 

W ramach województwa wielkopolskiego odcinek przyszłej drogi ekspresowej S10 został podzielony na dwa zadania. 

Pierwszy to odcinek S10 Piła - Wyrzysk o długości około 28 km. To zadanie znajduje się w fazie prac studialnych, w ramach których na zlecenie GDDKiA, wykonawca opracowuje Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) i Koncepcję programową (KP). Aktualnie finalizowane są prace projektowe nad II etapem, jakim jest STEŚ. 

 

W najbliższym czasie wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU, która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk. Planowany termin złożenia wniosku to początek III kw. 2021 r. 

 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa zawierająca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Przyszły wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do opracowania projektu budowlanego, umożliwiającego przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada na III kw. 2025 r.  Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2025-2027. 

 

Drugi odcinek S10 na terenie woj. wielkopolskiego to obwodnica Wyrzyska o długości ok 8 km. 2 czerwca br. ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską oraz materiałami do wniosku o DŚU. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw. 2022 r., zaś uzyskania DŚU - I kw. 2024 r. Po zakończeniu prac studialnych ogłosimy przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Przyszły wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego, na podstawie którego uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę (PnB). Planowany termin uzyskania tej decyzji przypada na III kw. 2026 r. Szacuje się, że roboty budowlane będą prowadzone w latach 2026-2028. 

  

Województwo kujawsko-pomorskie 

Odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 km, jest na końcowym etapie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie DŚU. Planowany termin złożenia wniosku to koniec czerwca br. Po uzyskaniu tej decyzji i zapewnieniu środków ogłosimy przetarg na realizację zadania w trybie Projektuj i buduj. 

  

Od węzła Bydgoszcz Zachód (wraz z otwartym 31 grudnia 2020 r. odcinkiem obwodnicy Bydgoszczy) do węzła Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ponad 17 km. Dalsza część trasy, do węzła Toruń Południe, o długości nieco ponad 50 km, w lutym 2020 r. uzyskała DŚU, a w czerwcu tego samego roku Rząd zdecydował o finansowaniu zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (wcześniej przewidywano formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). 

 

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. 4 czerwca br. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Po ich wprowadzeniu, w najbliższych dniach, ogłosimy przetarg na pierwszy z czterech odcinków realizacyjnych w formule Projektuj i buduj, tj. Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Kolejne przetargi obejmą odcinki Emilianowo - Solec Kujawski, Solec Kujawski - Toruń Zachód oraz Toruń Zachód - Toruń Południe. 

 

S10 Bydgoszcz Południe - Toruń Południe to ekspresowe połączenie z Bydgoszczy do Torunia i autostrady A1 oraz z Torunia do S5 i lotniska w Bydgoszczy. Inwestycja to także rozbudowa fragmentu istniejącej DK25 w okolicy m. Brzoza oraz rozbudowa fragmentu S10 na południu Torunia (w tym o dwa nowe węzły). 

 

Dla dalszego przebiegu S10 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego opracowaliśmy Studium korytarzowe, czyli pierwsze plany badające możliwość poprowadzenia trasy w jednym z czterech badanych korytarzy o szerokości ok. 5 km. Studium stanowi część większego opracowania, w którym badamy również możliwe lokalizacje przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, ułatwiającej skomunikowanie m.in. z Centralnym Portem Komunikacyjnym. 

  

25 stycznia 2021 r. zaprezentowaliśmy wynik analizy wielokryterialnej będącej częścią Studium, w tym wariant, który uzyskał najlepszą ocenę w tej analizie. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego korytarz rozpoczyna się od węzła Włocławek Północ, następnie przechodzi przez Wisłę nowym mostem, prowadząc do gminy Fabianki. Dalej droga biegnie na wschód do granicy z woj. mazowieckim w gminie Tłuchowo. Prace przygotowawcze przejdą do kolejnej fazy, czyli wyboru wykonawcy dokumentacji STEŚ-R po zapewnieniu na ten cel finansowania. Opracowanie to pozwoli na określenie dokładnego przebiegu przyszłej drogi ekspresowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. 

 

Województwo mazowieckie 

Przebieg przyszłej S10 od granicy z województwem kujawsko-pomorskim w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km. 

  

Przypomnijmy, że Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej i służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętymi ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem ekonomicznym.  

 

Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora (GDDKiA), przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na następnych etapach przygotowania inwestycji. Szczegółowy przebieg przyszłej S10, a także OAW, wskażemy dopiero na etapie opracowywania STEŚ-R. Złożenia wniosku o wydanie DŚU planowane jest na 2025 r. Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych. 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa! 
 

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl. 

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook , Twitter i Instagram.