viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - podsumowanie spotkań z samorządami

27-01-2021

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które zorganizowaliśmy zdalnie w dniach 25 - 27 stycznia br. Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się m.in. z wynikami Studium korytarzowego (SK), najkorzystniejszym przebiegiem korytarza planowanej trasy oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji.

 • Droga ekspresowa S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej to strategiczne dla kraju inwestycje, których potrzebę sygnalizowano już od lat
 • Podczas spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych przedstawiliśmy najkorzystniejszy przebieg korytarza dla budowy drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50
 • Korytarze mają ok. 5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy po opracowaniu STEŚ i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Obszar analiz lokalizacji drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej objął ponad 20 tys. km2 i 192 gminy
 • Przy dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, pierwsze odcinki drogi ekspresowej S10 mogłyby być gotowe w 2027, a całość w 2030 roku. Pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej możemy pojechać na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa byłaby dostępna do 2035 roku
 • Rozbudowa autostrady A2 Warszawa - Łódź o dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i drogi ekspresowej S10 ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przyjętego 26 stycznia br. 
 • Jakie są różnice między autostradą a drogą ekspresową? Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy w naszym materiale na stronie internetowej. Zapraszamy do lektury - tutaj​

Przy dobrej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, pierwsze odcinki drogi ekspresowej S10 mogłyby być gotowe w 2027, a całość w 2030 roku. Pierwszymi fragmentami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej możemy pojechać na przełomie 2027 i 2028 roku, a cała trasa byłaby dostępna do 2035 roku. Obecny etap prac nad inwestycją nie precyzuje dokładnego przebiegu drogi. Określa jedynie korytarze, o szerokości ok. 5 km, w których może zostać zlokalizowana.

 

- Od samego początku jesteśmy nastawieni na współpracę i szukanie porozumienia. Chcemy pokazać etap, na którym się znajdujemy i ustalić plany na przyszłość, tak aby już teraz rozwiać  wątpliwości. Choć w szczegółach możemy się różnić, to na pewno możliwa jest zgoda co do głównego kierunku inwestycji - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Studium korytarzowe jest to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

 

GDDKiA 

 

Strategiczna inwestycja

Droga ekspresowa S10 oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przewidziane są w strategicznych planach na szczeblu krajowym: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (która obowiązywała do listopada zeszłego roku) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Na potrzebę stworzenia tej trasy wskazuje się już zresztą od wielu lat. Pierwsze analizy dotyczące budowy drogi położonej w korytarzu S10 powstały już w 1979 roku! Prace analityczne nad drogą w korytarzu A50 prowadzono zaś już w latach 90-tych ubiegłego wieku.

 

Droga ekspresowa S10 w swoim docelowym kształcie połączy Warszawę ze Szczecinem, łącząc liczne trasy szybkiego ruchu (m.in. A1, A6, S3, S5, S6, S11). Wpłynie tym samym na stworzenie nowych możliwości komfortowego dotarcia do południowej granicy Polski i portów w Szczecinie i Świnoujściu (przez autostradę A6 i drogę ekspresową S3), aglomeracji poznańskiej i konurbacji górnośląskiej (przez drogę ekspresową S11). Dzięki inwestycji powstanie również dogodne połączenie z północną, centralną i południowo-zachodnią częścią Polski (przez drogę ekspresową S5) oraz z aglomeracją łódzką i portami morskimi w Gdańsku i Gdyni (przez autostradę A1).

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej poprawi połączenie stolicy z aglomeracją bydgosko-toruńską oraz portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu (przez drogę ekspresową S10), z aglomeracją trójmiejską oraz krakowską (przez drogę ekspresową S7), z północną częścią Polski i Via Balticą (przez drogi ekspresowe S8 i S61), z aglomeracją łódzką i wrocławską oraz południową granicą Polski (przez drogę ekspresową S8), z aglomeracją lubelską oraz południowo-wschodnią granicą Polski (przez drogę ekspresową S17). Dzięki połączeniu z autostradą A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej usprawni dojazd do zachodniej i wschodniej granicy Polski oraz komunikację wewnątrz miasta, przejmując ciężki ruch tranzytowy.

 

Cztery korytarze

Obszar analiz lokalizacji drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej objął ponad 20 tys. km2 i 192 gminy: 150 na terenie województwa mazowieckiego i 42 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Brana pod uwagę była minimalna ingerencja w istniejące jednostki osadnicze, minimalizacja kolizji z obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, wykorzystanie rezerw w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, minimalizacja liczby kolizji z istniejącymi obiektami (siecią kolejową, lasami, ciekami, zbiornikami wodnymi i terenami zagrożonymi powodzią, osuwiskami, terenami wojskowymi, lotniskami, obiektami sakralnymi, budynkami oświaty i ośrodków zdrowia, zabytkami), minimalizacja liczby kolizji z planowanymi kluczowymi elementami zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie parametrów technicznych dla drogi klasy S lub A w przypadku autostrady A50. Warto ponownie podkreślić, że bieżący etap prac nad inwestycją nie precyzuje dokładnego przebiegu przyszłej trasy. Określa jedynie korytarze, o szerokości ok. 5 km, w których droga może zostać zlokalizowana.

 

GDDKiA Zaproponowane zostały cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy. W celu wyznaczenia najkorzystniejszego z nich, inwestycja została podzielona na pięć odcinków decyzyjnych. Dwa pierwsze, stanowiące ciąg drogi ekspresowej S10, zostały omówione podczas pierwszego dnia spotkań z samorządami. Drugiego dnia przedstawiliśmy trzeci i piąty odcinek decyzyjny w ciągu drogi ekspresowej S50, a trzeciego dnia odcinek czwarty w ciągu autostrady A50.

 

S10 na odcinku autostrada A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (S50)

 

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla drogi ekspresowej S10 na odcinku autostrada A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (S50).

 

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 119 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy Torunia (bez nowego mostu na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 48,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 37 116 poj./dobę przy 18,7 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 128 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Lubicz (bez nowego mostu na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Kobylniki
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, Płock, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,1 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 34 055 poj./dobę przy 20,2 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 100 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Włocławek Północ (konieczny nowy most na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: włocławski, Włocławek, lipnowski, płocki, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,7 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,3 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 34 213 poj./dobę przy 18,8 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 112 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy w sąsiedztwie
  m. Waganiec (konieczny nowy most na Wiśle), koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk.
 • Powiaty objęte inwestycją: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, płocki, Płock, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,4 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,8 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 33 397 poj./dobę przy 21,8 proc. poj. ciężkich

 

Rozwiązanie najkorzystniejsze

GDDKiA Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych.

 

Najkorzystniejszy wariant ma długość 100 km, a jego szacowany koszt to 4,7 mld zł. Szacowana liczba węzłów drogowych to 8.

Prezentacja

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock - A2 (Mińsk Mazowiecki)

 

Efektem Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla północnej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Wyszogród - Serock do włączenia do A2 (Mińsk Mazowiecki).

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 163 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie
  z S10 w węźle Nacpolsk, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
 • Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, nowodworski, sochaczewski, płoński, płocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 66,6 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 44 417 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 177 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Kobylniki, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
 • Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 11,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 67,1 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 39 509 poj./dobę przy 8,9 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 165 km
 • Szacowana liczba węzłów: 15
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, obejście Sochaczewa od wschodu, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.
 • Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, warszawski zachodni, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 65,7 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 40 413 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 180 km
 • Szacowana liczba węzłów: 16
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle, Narwi i Bugu, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, odejście w kierunku Wyszkowa, koniec na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki.
 • Powiaty objęte inwestycją: wyszkowski, wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, sochaczewski, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 12,2 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 67,5 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 37 913 poj./dobę przy 8,3 proc. poj. ciężkich

 

Rozwiązanie najkorzystniejsze

GDDKiA Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych.

 

Najkorzystniejszy wariant ma długość 165 km i ok. 15 węzłów, a jego szacowany koszt to 10,9 mld zł.

Prezentacja

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej A50, na odcinku autostrada A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki)

Efektem  Studium korytarzowego było wyznaczenie czterech wariantów korytarza dla południowej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu autostrady A50 na odcinku A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki).

 

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 98 km
 • Szacowana liczba węzłów: 10
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Grójca, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,5 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 76,4 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 58 634 poj./dobę przy 9,3 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 107 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na południe od Kołbieli i dalej pomiędzy Grójcem i Tarczynem, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 8,0 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 52 424 poj./dobę przy 9,9 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 97 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,3 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 75,2 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 55 221 poj./dobę przy 9,1 proc. poj. ciężkich

 

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 106 km
 • Szacowana liczba węzłów: 10
 • Początek na autostradzie A2 w węźle Mińsk Mazowiecki, z nowym mostem na Wiśle, przejście na południe od Kołbieli i północ Góry Kalwarii oraz Tarczyna, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.
 • Powiaty objęte inwestycją: grodziski, miński, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, żyrardowski
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 74,0 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)
 • Prognoza ruchu: średnio 50 710 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. Ciężkich

 

Rozwiązanie najkorzystniejsze

GDDKiA Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie przedstawione warianty są opłacalne ekonomicznie (skrócenie czasu podróży, mniejsze koszty wypadków, redukcja hałasu). Pozytywne były także wyniki oceny z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Analiza wielokryterialna wskazała korytarz, który wypadł najkorzystniej pod względem czterech grup kryteriów: środowiskowych i społecznych (zestaw cech obejmujących dane dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego), technicznych (zestaw cech ruchowych, inżynierskich i planistycznych), ekonomicznych (zestaw cech obejmujących nakłady inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne) oraz sieciowych (zestaw cech definiujących sieć dróg oraz jej wpływ na otoczenie), na które składało się 19 kryteriów cząstkowych.

 

Najkorzystniejszy wariant ma długość 98 km i ok. 10 węzłów, a jego szacowany koszt wynosi 7,5 mld zł.

Prezentacja

 

Najkorzystniejszy korytarz

GDDKiA GDDKiA Ocena inwestycji w podziale na odcinki decyzyjne pozwala stworzyć optymalną kombinację najkorzystniejszych wariantów, przedstawionych w analizie wielokryterialnej. Dla pierwszego i piątego odcinka decyzyjnego za najkorzystniejszy uznany został korytarz zielony (wariant 3), a dla pozostałych odcinków decyzyjnych – korytarz czerwony (wariant 1).

W efekcie optymalny korytarz dla S10 ma długość 100 km, ok. 8 węzłów, a koszt całościowy wynosi 4,7 mld zł. Dla S50 długość optymalnego korytarza to 165 km, w którym zaplanowano ok. 15 węzłów. Szacowany koszt to 10,9 mld PLN. W przypadku A50 długość korytarza to 98 km z ok. 10 węzłami, a szacowany koszt to 7,5 mld PLN. Łącznie najkorzystniejszy korytarz całej planowanej inwestycji (S10, S50 i A50) ma długość 363 km. Zaplanowano w sumie ok. 33 węzły, a szacunkowy koszt realizacji to ponad 23 mld zł.

 

Streszczenie Studium korytarzowego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S10 Toruń (A1) – Warszawa (S8) wraz z budową Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej” 

 

W związku z tym, że Studium korytarzowe potwierdziło zasadność realizacji inwestycji, w kolejnym kroku nastąpi uszczegółowienie rozwiązań w postaci Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem.

Obecnie staramy się o pozyskanie finansowania na przeprowadzenie prac przygotowawczych. Po pozyskaniu finansowania, planujemy ogłosić postępowanie na wykonanie STEŚ. Zakładamy, że przetarg ogłosimy do końca 2021 r.

 

Nowe drogi wesprą obsługę Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK. W zakresie sieci dróg krajowych ujęta została tam rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź - Warszawa o dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach, budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń - Płock - Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej).

Inwestycje nie tylko poprawią czas przejazdu i komfort jazdy kierowców, ale także wpłyną na rozwój gospodarczy objętych nimi regionów oraz pozwolą na efektywną obsługę komunikacyjną Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Autostrada i droga ekspresowa. Wyjaśniamy różnice

Dla większości kierowców autostrada nie różni się od drogi ekspresowej. Obie drogi mają po dwie jezdnie, co najmniej dwa pasy ruchu, można na nie wjechać poprzez węzły, a różnią się kolorem drogowskazów. Użytkownicy pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony podkreślą możliwość rozwinięcia wyższej prędkości maksymalnej na autostradzie oraz brak opłat na ekspresówkach. Różnic jest jednak więcej m.in. lokalizacja węzłów. Na autostradach rozlokowane są w odstępach nie mniejszych niż 15 km. Jedynie w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast odstęp między węzłami może być nie mniejszy niż 5 km. Z kolei odstępy między węzłami na drogach ekspresowych lub skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a w terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta - nie mniejsze niż 3 km. Tak jak w przypadku autostrad dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 1,5 km. Tutaj rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.