viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Pilotażowy projekt w technologii BIM dla obwodnicy Zatora

20-05-2021

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zapoznała się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Projekt przygotowany został w technologii i z wykorzystaniem modeli BIM (Building Information Modeling). Jest to nowoczesna technologia, w której wykorzystuje się m.in. cyfrowe, trójwymiarowe modele obiektów inżynierskich.

BIM - o co w tym chodzi?

Building Information Modeling uwzględnia wszystkie niezbędne informacje o technologii i funkcjonalności całości inwestycji i planowanych obiektów budowlanych. Mogą być one wykorzystywane na każdym etapie prac, od projektu przez realizację aż po odbiór. GDDKiA pod koniec 2017 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM na obwodnicy Zatora w ciągu DK28.

 

Dlaczego obwodnica Zatora?

Podejmując decyzję o wyborze pilotażowej inwestycji dla wdrożenia technologii BIM do projektu infrastrukturalnego, kierowano się przede wszystkim jej charakterystyką. Musiała być to inwestycja stosunkowo niewielka, ale jednocześnie reprezentatywna dla realizowanych przez GDDKiA zadań. Obwodnica Zatora jest idealnym tego przykładem. Jej długość wynosi nieco ponad 2 km, biegnie nowym śladem, a zakres robót obejmuje roboty drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne teletechniczne). Jest to asortyment robót występujący na większości inwestycji prowadzonych przez GDDKiA.

 

Obowiązki wykonawcy

Wykonawcę zobowiązano do efektywnego wdrożenia metodologii BIM w środowisko projektu infrastrukturalnego, mając na względzie:

• uzyskanie projektu o jak najlepszej jakości zarówno w zakresie merytoryki projektu, jak i zawartości informacyjnej dokumentacji; • usprawnienie procesów decyzyjnych poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych i gromadzonych danych na etapie projektowania;

• skuteczne zdefiniowanie i optymalizację procesów obiegu informacji;

• skuteczną analizę ryzyka już na etapie przygotowania i projektowania, pozwalającą minimalizować skutki ich wystąpienia na etapie realizacji;

• zlokalizowanie źródeł problemów napotykanych podczas realizacji prac projektowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców czy organów administracji, określenie genezy tych problemów i wskazanie możliwych rozwiązań.

 

Wykonawca opracował Plan Wykonania BIM (BIM Executive Plan), w którym przedstawił strategię oraz szczegółowy plan implementacji technologii BIM. Uwzględnia on wszystkie aspekty i wymagania w zakresie dokumentacji projektu BIM oraz procesów komunikacji i standaryzacji, określone przez GDDKiA w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego. Następnie wykonawca wdrażał standardy obiegu informacji z wykorzystaniem środowiska CDE (ang. Common Data Environment), czyli platformy do zarządzania plikami projektu i wymiany informacji, a także opracował modele BIM.

 

Umowa pomiędzy GDDKiA a firmą Sweco Engineering na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu DK28 podpisana została 28 stycznia 2020 r. Prace projektowe, uzyskiwanie niezbędnych decyzji i nadzór autorski nad budową mają potrwać 49 miesięcy.

 

Pilotaż otwarty na uczelnie techniczne

Do współpracy w tym pilotażowym projekcie GDDKiA zaprosiła środowisko akademickie uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiciele kilku uczelni, w tym m.in. AGH, Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej i Świętokrzyskiej uczestniczą w radach technicznych i gremiach opiniujących.