Pilotażowy projekt w technologii BIM dla obwodnicy Zatora

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zapoznała się z projektem budowlanym obwodnicy Zatora w ciągu DK28. Projekt przygotowany został w technologii i z wykorzystaniem modeli BIM (Building Information Modeling). Jest to nowoczesna technologia, w której wykorzystuje się m.in. cyfrowe, trójwymiarowe modele obiektów inżynierskich.BIM - o co w tym chodzi?

Building Information Modeling uwzględnia wszystkie niezbędne informacje o technologii i funkcjonalności całości inwestycji i planowanych obiektów budowlanych. Mogą być one wykorzystywane na każdym etapie prac, od projektu przez realizację aż po odbiór. GDDKiA pod koniec 2017 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM na obwodnicy Zatora w ciągu DK28.

 

Dlaczego obwodnica Zatora?

Podejmując decyzję o wyborze pilotażowej inwestycji dla wdrożenia technologii BIM do projektu infrastrukturalnego, kierowano się przede wszystkim jej charakterystyką. Musiała być to inwestycja stosunkowo niewielka, ale jednocześnie reprezentatywna dla realizowanych przez GDDKiA zadań. Obwodnica Zatora jest idealnym tego przykładem. Jej długość wynosi nieco ponad 2 km, biegnie nowym śladem, a zakres robót obejmuje roboty drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne teletechniczne). Jest to asortyment robót występujący na większości inwestycji prowadzonych przez GDDKiA.

 

Obowiązki wykonawcy

Wykonawcę zobowiązano do efektywnego wdrożenia metodologii BIM w środowisko projektu infrastrukturalnego, mając na względzie:

• uzyskanie projektu o jak najlepszej jakości zarówno w zakresie merytoryki projektu, jak i zawartości informacyjnej dokumentacji; • usprawnienie procesów decyzyjnych poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych i gromadzonych danych na etapie projektowania;

• skuteczne zdefiniowanie i optymalizację procesów obiegu informacji;

• skuteczną analizę ryzyka już na etapie przygotowania i projektowania, pozwalającą minimalizować skutki ich wystąpienia na etapie realizacji;

• zlokalizowanie źródeł problemów napotykanych podczas realizacji prac projektowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców czy organów administracji, określenie genezy tych problemów i wskazanie możliwych rozwiązań.

 

Wykonawca opracował Plan Wykonania BIM (BIM Executive Plan), w którym przedstawił strategię oraz szczegółowy plan implementacji technologii BIM. Uwzględnia on wszystkie aspekty i wymagania w zakresie dokumentacji projektu BIM oraz procesów komunikacji i standaryzacji, określone przez GDDKiA w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego. Następnie wykonawca wdrażał standardy obiegu informacji z wykorzystaniem środowiska CDE (ang. Common Data Environment), czyli platformy do zarządzania plikami projektu i wymiany informacji, a także opracował modele BIM.

 

Umowa pomiędzy GDDKiA a firmą Sweco Engineering na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu DK28 podpisana została 28 stycznia 2020 r. Prace projektowe, uzyskiwanie niezbędnych decyzji i nadzór autorski nad budową mają potrwać 49 miesięcy.

 

Pilotaż otwarty na uczelnie techniczne

Do współpracy w tym pilotażowym projekcie GDDKiA zaprosiła środowisko akademickie uczelni technicznych w Polsce. Przedstawiciele kilku uczelni, w tym m.in. AGH, Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej i Świętokrzyskiej uczestniczą w radach technicznych i gremiach opiniujących.