viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg - Miłomłyn

GDDKiA 

 

Nr Projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-033/10
Data podpisania UoD: 06.08.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do UoD: 10.06.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do UoD: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 3 do UoD: 31.01.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 1 792 452 013,90

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 396 672 235,80

 

Zobacz film - etap I

Zobacz film - etap II


Główne cele projektu:
Wybudowana droga ekspresowa S7 jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T łączącej Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawę, Kielce, Kraków i Rabkę z granicą państwa w Chyżnem i dalej prowadzącej przez Słowację do Budapesztu (Węgry). Droga S7 jest podstawowym elementem układu drogowego Polski i dróg międzynarodowych. Projekt był podzielony na dwa odrębne kontrakty: Elbląg – Kalsk (Pasłęk) oraz Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn. Celem ogólnym projektu budowy drogi S7 Elbląg – Miłomłyn było podniesienie standardu drogowego Polski. Trasa wybudowanej drogi ekspresowej przebiega po nowym śladzie z wykorzystaniem elementów istniejącego układu komunikacyjnego. Istniejąca droga krajowa nr 7 straciła swoją rangę i stała się połączeniem lokalnym, obsługującym niewielki ruch.

 

Opis projektu:
Realizacja projektu zakładała budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 50,26 km. Zakres inwestycji obejmował min.: budowę węzłów, mostów, wiaduktów, przepustów drogowych, dróg dojazdowych, ekranów akustycznych, budowę sieci rowów melioracyjnych, systemu odwodnienia drogi ekspresowej, MOP-ów. W wyniku realizacji projektu powstało 45 obiektów inżynierskich oraz 4 MOP-y.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
1. Budowa drogi krajowej S7 Elbląg – Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg – Kalsk (Pasłęk) wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki

 • Data podpisania umowy: 20.10.2008 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O-OL-R2-R1-2811-02/08
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A. (Lider), Eurovia Verkehrsbau Union GmbH (Partner), Warbud S.A. (Partner), Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe Ol-Trans Olgierd Hewelt (Partner), Drogomex Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 662 292 531,14
 • Drogę oddano do ruchu 28 lipca 2011 r.

2. Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn

 • Data podpisania umowy: 01.02.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O-OL-R2-R1-2811-02/09
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. (Lider), Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. (Partner) (z dniem 30.11.2012 r. Spółka STRABAG Sp. z o.o. jako Spółka przejmująca wstąpiła w wszelkie prawa i obowiązki Spółki HERMANN KIRCHNER Sp. z o.o./spółka przejmowana)
 • Wartość kontraktu: 1 063 934 765,59
 • Drogę oddano do ruchu 01 sierpnia 2012 r.

3. Zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie budowy drogi krajowej S7 Elbląg – Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg – Kalsk wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki

 • Data podpisania umowy: 23.09.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O-OL-R2-R1N-2814-08/08
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (Lider), WS Atkins Polska Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 8 906 679,54
 • Czas realizacji umowy to 57 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi.

4. Usługa w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu Funduszu Spójności: Budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn

 • Data podpisania umowy: 17.08.2009 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O-OL-R2-R1N-2814-11/09
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider) ECM Group Polska Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 10 979 999,76
 • Czas realizacji umowy to 60 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi.