viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa autostrady A4 Tarnów-Rzeszów, odc. W. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza

GDDKiA 

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-028/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 30.06.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 05.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 28.11.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg Aneksu: 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 5 295 490 059,90 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 969 050 618,42 PLN

 

Strona internetowa projektu:

• Odcinek: węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia www.a4tarnowdebica.pl/

• Odcinek: węzeł Krzyż do węzła Rzeszów Zachodni www.a4tarnow-rzeszow.pl
• Odcinek: Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny www.a4rzeszow-zachod-centralny.pl/opis-projektu

• Odcinek Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza www.s19rzeszow-zachod-swilcza.pl
• Odcinek: Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód http://www.zbm.home.pl/a4rzesz/

Filmy:

Zobacz film 

Zobacz film

Zobacz film 

 

Główne cele projektu:
Celem budowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 na przedmiotowych odcinkach jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami w południowej części kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez Rzeszów, Dębicę i Ropczyce w ramach sieci TEN-T.
Do podstawowych celów budowy autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19 należy:
- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
- zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych, jak również:
- zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
- poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
- zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa autostrady A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) – Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) wraz z budową drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Autostrada zastąpi drogę krajową DK4, która przebiega przez małe miejscowości.
Początek projektowanej trasy autostrady A4 przyjmuje się w km 502+796,97, a koniec w km 581+263,44. Całkowita dł. proj. odc. autostrady A4 wynosi 78,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej DK-19 na odcinku o dł. 1,33 km w obrębie w. Rzeszów Wschód od km 467+030,04 do km 468+360 oraz budowę drogi ekspresowej S-19 na dł. 4,38 km, od w. Rzeszów Zachód do w. Świlcza w km 0+717,63 ÷ km 5+093,00.
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej Polsce.
Przedmiotowy odcinek autostrady A4 przebiega przez teren woj. małopolskiego (na dł. 13,78 km) oraz podkarpackiego (na dł. 64,67 km) i połączy dwa miasta na prawach powiatu (Tarnów i Rzeszów).


W celu ułatwienia procesu projektowania oraz usprawnienia i przyspieszenia realizacji inwestycji, przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 5 odc. projektowych:
Odcinek 1 autostrada A4: węzeł Krzyż (bez węzła) ÷ węzeł Dębica - Pustynia w km 502+796,97 ÷ 537+550,00;
Odcinek 2 autostrada A4: węzeł Dębica - Pustynia (bez węzła) ÷ węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła) w km 537+550,00 ÷ 570+300,00;
Odcinek 3 autostrada A4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Zachód ÷ węzeł Rzeszów Centralny (bez węzła) w km 570+300,00 ÷ 574+313,44;
Odcinek 4 autostrada A4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Centralny ÷ węzeł Rzeszów Wschód w km 574+313,44 ÷ 581+236,44 odcinek o dł. 6,95 km wraz z budową drogi krajowej DK-19 (w obrębie węzła Rzeszów Wschód) w km 467+030,04 ÷ 468+360,00, odc. o dł. 1,33 km;
Odcinek 5 droga ekspresowa S19: węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła) ÷ węzeł Świlcza w km 0+717,63 ÷ km 5+093,00

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:
Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa Autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Rzeszów Zachodni” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 10.05.2010
 • Numer umowy: 2814/36/2010
 • Wykonawca : ECM Group Polska Sp. z o.o.(Lider), AECOM Sp. z o.o. (Partner), AECOM Ltd. (Partner)
 • Wartość kontraktu: po podpisaniu Aneksu nr 2: 14 451 421,40  PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową oraz podpisanym Aneksem nr 2 : 54 miesięce (w tym okres gwarancyjny)

Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia

 • Data podpisania umowy: 07.07.2010
 • Numer umowy: 2811/30/2010
 • Wykonawca: SIAC CONSTRUCTION Ltd., PBG S.A., APRIVIA S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
 • Wartość kontraktu: 1 763 611 406,86 PLN  (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót, 24.07.2012 nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni

 • Data podpisania umowy: 10.05.2010
 • Numer umowy: 2811/10/2010
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość kontraktu: 1 730 461 418,77 PLN (brutto)
 • Data zakończenia Kontraktu: 14.06.2013 r.

Zarządzanie  projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa Autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 09.12.2010
 • Numer umowy: 2814/118/2009
 • Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider), ECM Group Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 4 815,339,48  PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 43 miesiące (w tym okres gwarancyjny)

Budowa autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi S19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza”

 • Data podpisania umowy: 22.04.2010
 • Numer umowy: 2811/8/2010
 • Wykonawca: Radko Sp. z o.o. (Lider), Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd.
 • Wartość kontraktu: 441 721 494,00 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, 25.05.2012 nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny

 • Data podpisania umowy: 01.02.2013
 • Numer umowy: 2811/5/2013
 • Wykonawca: Budimex S.A.
 • Wartość kontraktu: 183 970 082,70 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 • W dniu 30.10.2013 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wydał Decyzję Pozwolenie na Użytkowanie dla Trasy zasadniczej autostrady A4

 • W dniu 13.12.2013 r. oddano do użytkowania węzeł Rzeszów Zachód w zakresie niezbędnym do skomunikowania oddawanej do użytkowania drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza z autostradą A4.

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A4 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 10.01.2013
 • Numer umowy: 2814/1/2013
 • Wykonawca: ECMG Gmbh (Lider), IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 3 268 171,50 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 33 miesiące

Zarządzanie  projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa Autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 09.12.2010
 • Numer umowy: 2814/117/2009
 • Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider), ECM Group Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 5 120 949,99  PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 44 miesiące (w tym okres gwarancyjny)

Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód

 • Data podpisania umowy: 26.02.2010
 • Numer umowy: 2811/3/2010
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. (Lider), ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
 • Wartość kontraktu: 439 438 303,73 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, 10.09.2012 Oddanie odcinka do użytkowania

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie: Zadanie nr 2 – Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S – 19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 18.01.2013 r.
 • Numer umowy: 2814/2/2013
 • Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego - Inwestor Zastępczy S.A. (Pełnomocnik), Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 2 537 102,72 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesiące licząc od daty rozpoczęcia

Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

 • Data podpisania umowy: 31.01.2013 r.
 • Numer umowy: 2811/4/2013
 • Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. 
 • Wartość kontraktu: 142 991 909,51 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową i aneksem: do 28.07.2014 r. W dniu 15.07.2014 r. wystawiono Świadectwo Przejęcia na dzień 30.06.2014 r.
 • W dniu 13.12.2013 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wydał Decyzję Pozwolenie na Użytkowanie dla Trasy zasadniczej drogi S19
Strona internetowa projektu:
Odcinek: Kontynuacja węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza www.s19rzeszow-zachod-swilcza.pl

 

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kontynuacja budowy autostrady A4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 29.05.2013
 • Numer umowy: I/180/ZR/R-4/2013
 • Wykonawca : INKO Consulting Sp. z o.o. (Lider), Fehily Timoney & Company Limited (Partner)
 • Wartość kontraktu: 6 244 570 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 39 miesięcy (w tym okres gwarancyjny)

Kontynuacja budowy autostrady A4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550

 • Data podpisania umowy: 07.05.2013
 • Numer umowy: 2811/9/2013/I/147/ZR/R-4/2013
 • Wykonawca: Heilit + Woerner Sp. z o.o. (Lider), BUDIMEX S.A. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 798 001 651,66 PLN  (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od daty podpisania umowy