Budowa autostrady A4 Tarnów-Rzeszów, odc. W. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza


GDDKiA 

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-028/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 30.06.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 05.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 28.11.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg Aneksu: 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 5 295 490 059,90 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 969 050 618,42 PLN

 

Strona internetowa projektu:

• Odcinek: węzeł Krzyż - węzeł Dębica Pustynia www.a4tarnowdebica.pl/

• Odcinek: węzeł Krzyż do węzła Rzeszów Zachodni www.a4tarnow-rzeszow.pl
• Odcinek: Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny www.a4rzeszow-zachod-centralny.pl/opis-projektu

• Odcinek Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza www.s19rzeszow-zachod-swilcza.pl
• Odcinek: Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód http://www.zbm.home.pl/a4rzesz/

Filmy:

Zobacz film 

Zobacz film

Zobacz film 

 

Główne cele projektu:
Celem budowy autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 na przedmiotowych odcinkach jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami w południowej części kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez Rzeszów, Dębicę i Ropczyce w ramach sieci TEN-T.
Do podstawowych celów budowy autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19 należy:
- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych, zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
- zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych, jak również:
- zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
- poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
- zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa autostrady A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) – Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) wraz z budową drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Autostrada zastąpi drogę krajową DK4, która przebiega przez małe miejscowości.
Początek projektowanej trasy autostrady A4 przyjmuje się w km 502+796,97, a koniec w km 581+263,44. Całkowita dł. proj. odc. autostrady A4 wynosi 78,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej DK-19 na odcinku o dł. 1,33 km w obrębie w. Rzeszów Wschód od km 467+030,04 do km 468+360 oraz budowę drogi ekspresowej S-19 na dł. 4,38 km, od w. Rzeszów Zachód do w. Świlcza w km 0+717,63 ÷ km 5+093,00.
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej Polsce.
Przedmiotowy odcinek autostrady A4 przebiega przez teren woj. małopolskiego (na dł. 13,78 km) oraz podkarpackiego (na dł. 64,67 km) i połączy dwa miasta na prawach powiatu (Tarnów i Rzeszów).


W celu ułatwienia procesu projektowania oraz usprawnienia i przyspieszenia realizacji inwestycji, przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 5 odc. projektowych:
Odcinek 1 autostrada A4: węzeł Krzyż (bez węzła) ÷ węzeł Dębica - Pustynia w km 502+796,97 ÷ 537+550,00;
Odcinek 2 autostrada A4: węzeł Dębica - Pustynia (bez węzła) ÷ węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła) w km 537+550,00 ÷ 570+300,00;
Odcinek 3 autostrada A4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Zachód ÷ węzeł Rzeszów Centralny (bez węzła) w km 570+300,00 ÷ 574+313,44;
Odcinek 4 autostrada A4 (wspólny przebieg z drogą ekspresową S-19): węzeł Rzeszów Centralny ÷ węzeł Rzeszów Wschód w km 574+313,44 ÷ 581+236,44 odcinek o dł. 6,95 km wraz z budową drogi krajowej DK-19 (w obrębie węzła Rzeszów Wschód) w km 467+030,04 ÷ 468+360,00, odc. o dł. 1,33 km;
Odcinek 5 droga ekspresowa S19: węzeł Rzeszów Zachód (bez węzła) ÷ węzeł Świlcza w km 0+717,63 ÷ km 5+093,00

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:
Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa Autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Rzeszów Zachodni” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 10.05.2010
 • Numer umowy: 2814/36/2010
 • Wykonawca : ECM Group Polska Sp. z o.o.(Lider), AECOM Sp. z o.o. (Partner), AECOM Ltd. (Partner)
 • Wartość kontraktu: po podpisaniu Aneksu nr 2: 14 451 421,40  PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową oraz podpisanym Aneksem nr 2 : 54 miesięce (w tym okres gwarancyjny)

Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia

 • Data podpisania umowy: 07.07.2010
 • Numer umowy: 2811/30/2010
 • Wykonawca: SIAC CONSTRUCTION Ltd., PBG S.A., APRIVIA S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
 • Wartość kontraktu: 1 763 611 406,86 PLN  (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót, 24.07.2012 nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni

 • Data podpisania umowy: 10.05.2010
 • Numer umowy: 2811/10/2010
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość kontraktu: 1 730 461 418,77 PLN (brutto)
 • Data zakończenia Kontraktu: 14.06.2013 r.

Zarządzanie  projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa Autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 09.12.2010
 • Numer umowy: 2814/118/2009
 • Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider), ECM Group Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 4 815,339,48  PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 43 miesiące (w tym okres gwarancyjny)

Budowa autostrady A4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi S19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza”

 • Data podpisania umowy: 22.04.2010
 • Numer umowy: 2811/8/2010
 • Wykonawca: Radko Sp. z o.o. (Lider), Autostrada Wschodnia Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd.
 • Wartość kontraktu: 441 721 494,00 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, 25.05.2012 nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Kontynuacja budowy autostrady A4 odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny

 • Data podpisania umowy: 01.02.2013
 • Numer umowy: 2811/5/2013
 • Wykonawca: Budimex S.A.
 • Wartość kontraktu: 183 970 082,70 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 • W dniu 30.10.2013 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wydał Decyzję Pozwolenie na Użytkowanie dla Trasy zasadniczej autostrady A4

 • W dniu 13.12.2013 r. oddano do użytkowania węzeł Rzeszów Zachód w zakresie niezbędnym do skomunikowania oddawanej do użytkowania drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza z autostradą A4.

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy autostrady A4 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 10.01.2013
 • Numer umowy: 2814/1/2013
 • Wykonawca: ECMG Gmbh (Lider), IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 3 268 171,50 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 33 miesiące

Zarządzanie  projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa Autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 09.12.2010
 • Numer umowy: 2814/117/2009
 • Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego – Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider), ECM Group Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 5 120 949,99  PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 44 miesiące (w tym okres gwarancyjny)

Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód

 • Data podpisania umowy: 26.02.2010
 • Numer umowy: 2811/3/2010
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. (Lider), ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
 • Wartość kontraktu: 439 438 303,73 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, 10.09.2012 Oddanie odcinka do użytkowania

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie: Zadanie nr 2 – Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S – 19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 18.01.2013 r.
 • Numer umowy: 2814/2/2013
 • Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego - Inwestor Zastępczy S.A. (Pełnomocnik), Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 2 537 102,72 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesiące licząc od daty rozpoczęcia

Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19 na odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

 • Data podpisania umowy: 31.01.2013 r.
 • Numer umowy: 2811/4/2013
 • Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. 
 • Wartość kontraktu: 142 991 909,51 PLN (brutto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową i aneksem: do 28.07.2014 r. W dniu 15.07.2014 r. wystawiono Świadectwo Przejęcia na dzień 30.06.2014 r.
 • W dniu 13.12.2013 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie wydał Decyzję Pozwolenie na Użytkowanie dla Trasy zasadniczej drogi S19
Strona internetowa projektu:
Odcinek: Kontynuacja węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza www.s19rzeszow-zachod-swilcza.pl

 

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kontynuacja budowy autostrady A4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550” wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 29.05.2013
 • Numer umowy: I/180/ZR/R-4/2013
 • Wykonawca : INKO Consulting Sp. z o.o. (Lider), Fehily Timoney & Company Limited (Partner)
 • Wartość kontraktu: 6 244 570 PLN (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 39 miesięcy (w tym okres gwarancyjny)

Kontynuacja budowy autostrady A4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550

 • Data podpisania umowy: 07.05.2013
 • Numer umowy: 2811/9/2013/I/147/ZR/R-4/2013
 • Wykonawca: Heilit + Woerner Sp. z o.o. (Lider), BUDIMEX S.A. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 798 001 651,66 PLN  (netto)
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 18 miesięcy od daty podpisania umowy