viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Aktualna statystyka drogowa

10-02-2021

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 804 km, na co składa się 1247 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki. 

W realizacji: 

- 101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1290,1 km i wartości 47,3 mld zł   GDDKiA 

- 3 obwodnice (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł 

 

W przetargu: 

- 27 zadań (z PBDK) o łącznej długości 393,8 km 

- 10 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 87,2 km 

 

W przygotowaniu: 

- 101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2134,3 km 

- 87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 749,5 km 

 

- długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 800 km 

- długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 400 km 

- długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km 

 

Intensywne działania na autostradach: GDDKiA 

- w eksploatacji  jest: 1712 km (z czego 465 km zarządzanych przez koncesjonariuszy) 

- w realizacji jest: 189,5 km 

- w przetargu jest:  63,4 km 

- w przygotowaniu jest:  32,3 km 

 

Rok 2020 zamknęliśmy: 

oddaniem do ruchu 137,8 km nowych dróg, 

podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł, 

ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł. 

 

Plan na 2021 rok zakłada: 

-  oddanie do ruchu łącznie 385,5 km nowych dróg: 

- 39,6 km autostrad 

- 308,2 km dróg ekspresowych 

- 37,7 km dróg klasy GP (obwodnic) 

 

ogłoszenie przetargów na: GDDKiA 

- ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł 

- zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i szacowanej   

   wartości ok. 2,5 mld zł 

 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

(z perspektywą do 2025 r.) - zaktualizowany 16 czerwca 2020 r. 

 

Zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym: 

- 324,2 km autostrad, 

- 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) - Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji), 

- 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km, 

- oraz budowa drogi klasy GP długości 47,7 km. 

 

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1295,7 km (A 72,5 km, S 1087,6 km i GP 135,55 km). GDDKiA 

 

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 103,1 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 3,2 km). 

 

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy: 

- 32,1 km autostrad, 

- 1257,8 km dróg ekspresowych, 

- 4 obwodnice o łącznej długości 58,1 km, 

- oraz przebudowę drogi do klasy GP o długości 64 km. 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 

(ogłoszony 8 lutego 2020 r.) 

  

Zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:  

- w realizacji są: 

3 obwodnice (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł, 

 

- w przetargu jest: 

10 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 87,2 km, 

 

- w przygotowaniu jest: 

87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 749,5 km. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.