Aktualna statystyka drogowa

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 804 km, na co składa się 1247 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki. W realizacji: 

- 101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 1290,1 km i wartości 47,3 mld zł   GDDKiA 

- 3 obwodnice (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł 

 

W przetargu: 

- 27 zadań (z PBDK) o łącznej długości 393,8 km 

- 10 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 87,2 km 

 

W przygotowaniu: 

- 101 zadań (z PBDK) o łącznej długości 2134,3 km 

- 87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 749,5 km 

 

- długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 800 km 

- długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 400 km 

- długość dróg publicznych w Polsce wynosi prawie 420 tys. km 

 

Intensywne działania na autostradach: GDDKiA 

- w eksploatacji  jest: 1712 km (z czego 465 km zarządzanych przez koncesjonariuszy) 

- w realizacji jest: 189,5 km 

- w przetargu jest:  63,4 km 

- w przygotowaniu jest:  32,3 km 

 

Rok 2020 zamknęliśmy: 

oddaniem do ruchu 137,8 km nowych dróg, 

podpisaniem 35 umów o łącznej długości 450 km i wartości łącznej ponad 18 mld zł, 

ogłoszeniem przetargów dla 48 odcinków (z PBDK i PB100) o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł. 

 

Plan na 2021 rok zakłada: 

-  oddanie do ruchu łącznie 385,5 km nowych dróg: 

- 39,6 km autostrad 

- 308,2 km dróg ekspresowych 

- 37,7 km dróg klasy GP (obwodnic) 

 

ogłoszenie przetargów na: GDDKiA 

- ok. 350 km dróg ekspresowych i obwodnic o szacowanej wartości ok. 17,6 mld zł 

- zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości ok. 335 km i szacowanej   

   wartości ok. 2,5 mld zł 

 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 

(z perspektywą do 2025 r.) - zaktualizowany 16 czerwca 2020 r. 

 

Zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym: 

- 324,2 km autostrad, 

- 2948,9 km dróg ekspresowych (w tym dla S8 Wrocław (Magnice) - Kłodzko 74,5 km oraz S5 Sobótka (S8) - Bolków (S3) 50 km rozpoczęcie realizacji), 

- 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km, 

- oraz budowa drogi klasy GP długości 47,7 km. 

 

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oddano do ruchu już 1295,7 km (A 72,5 km, S 1087,6 km i GP 135,55 km). GDDKiA 

 

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 GDDKiA dodatkowo oddała do ruchu 103,1 km (A 81 km, S 18,9 km i GP 3,2 km). 

 

W Programie Budowy Dróg Krajowych znajdują się zdania poza limitem finansowym, dla których realizowany jest obecnie proces przygotowawczy: 

- 32,1 km autostrad, 

- 1257,8 km dróg ekspresowych, 

- 4 obwodnice o łącznej długości 58,1 km, 

- oraz przebudowę drogi do klasy GP o długości 64 km. 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 

(ogłoszony 8 lutego 2020 r.) 

  

Zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł, w tym:  

- w realizacji są: 

3 obwodnice (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł, 

 

- w przetargu jest: 

10 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości 87,2 km, 

 

- w przygotowaniu jest: 

87 obwodnic (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok. 749,5 km. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.