viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Mamy umowę z wykonawcą ostatniego odcinka S7 na terenie województwa małopolskiego

08-02-2021

Umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisaliśmy z konsorcjum: Fabe Polska (lider) i „SP” Sine Midas Stroy (partner). Koszt prac wyniesie ponad 162,4 mln zł.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca musi uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji.

GDDKiA 

Oprócz wybudowania ciągu głównego S7 przewidziane są: przebudowa istniejących dróg, zapewnienie dojazdu do nieruchomości, dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi ekspresowej, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowa systemu odwodnienia terenu, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych.

Powstaną urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej.

Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. Wybudowane będzie oświetlenie i zasilająca sieć energetyczna, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 

Węzły w ramach sąsiadujących odcinków GDDKiA 

Od północy ten odcinek S7 połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło - Miechów, natomiast od południa z węzłem Szczepanowice, budowanym z kolei w ramach odcinka Szczepanowice - Widoma.

 

Kalendarium:

29 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie prac dokumentacyjnych: STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej

17 sierpnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU)

12 listopada 2019 r. - uzyskanie DŚU

16 grudnia 2019 r. - postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności

29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

10 grudnia 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

 

S7 od Krakowa na północ

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

 

Trwa budowa odcinka S7 Moczydło - Miechów. 16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów a 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Aktualnie pomimo przerwy zimowej trwają prace zbrojarskie na budowie węzła Miechów. Przygotowywane jest zaplecze budowy estakady nad rzeką Nidzicą i drogą powiatową w Giebułtowie. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

 

Na budowie ponad 13-kilometrowego odcinka S7 Szczepanowice - Widoma roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac wynosi teraz ponad 82 proc. Obecna sytuacja meteorologiczna nie pozwala na wykonywane wszystkich robót w pełnym zakresie. Niemniej jednak, chociaż wykonawca może skorzystać z przerwy zimowej, prace trwają. Montowane są bariery energochłonne w pasie rozdziału, wykonywane wykopy rowów i prace porządkowe w pasie drogowym. Prowadzone są także roboty na obiektach inżynierskich: najdłuższej estakadzie wymieniane są łożyska na stałe, montowane kable sprężenia zewnętrznego, trwa zbrojenie fundamentów murów oporowych przy przyczółku, na wiadukcie w Wymysłowie trwa zbrojenie i deskowanie skrzydła po stronie prawej, natomiast na wiadukcie w Lipnej Woli, nad budowaną S7 szlifowane są powierzchnie betonowe filara pod zabezpieczenie antykorozyjne. Budowa tego odcinka zakończona zostanie jesienią 2021 r.

 

7 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) z powodu braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na odcinku drogi ekspresowej S7 Widoma - Kraków. Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe, aby wyłonić nowego wykonawcę.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.