viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Umowa na ostatni odcinek A18 podpisana

27-01-2021

Podpisaliśmy umowę na przebudowę oraz dostosowanie ostatniego odcinka drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyło konsorcjum firm Kobylarnia (lider), Mirbud i Budpol (partnerzy). Umowa o wartości 258,7 mln zł obejmuje odcinek o długości 21 km, od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice.

Droga do realizacji GDDKiA 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni A18 została wydana już w 2011 roku. Jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 roku zapewniła finansowanie i umożliwiła rozpoczęcie i procedur przetargowych dla autostrady A18. Obecnie wszystkie cztery odcinki, rozpoczynające się od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice (woj. dolnośląskie), znajdują się na etapie realizacji. Planujemy, że kierowcy w 2023 r. będą mieli do dyspozycji całą trasę, o łącznej długości ponad 70 km.

 

- Do realizacji kierujemy dziś ostatni odcinek trasy, która już w 2023 r. zyska miano pełnoprawnej autostrady A18. Obecnie kierowcy korzystający z północnej nitki tej drogi jadą komfortowo, zaś ci poruszający się po nitce południowej muszą znosić niedogodności związane z jej fatalnym stanem. Modernizacja tej trasy była konieczna,  teraz wykonawcy mogą już przystępować do prac w terenie - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

- Modernizacja całej drogi krajowej nr 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady jest konieczna, aby kierowcy mogli bezpiecznie i komfortowo dojechać do połączenia z A4. - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

 

Dzisiaj możemy ogłosić, że wszystkie odcinki autostrady A18 są na etapie realizacji. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na odcinek, który zaczyna się przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy dwóch województw. Dzisiaj finalizujemy umowę na kolejny, ostatni już odcinek, który kończy swój bieg na węźle Golnice. Zakończenie prac w 2023 r. Wtedy też kierowcy będą mogli korzystać z ponad 70 km nowej autostrady A18. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zakres prac wykonawcy

Odcinek, na który podpisana została umowa, jest w całości zlokalizowany w istniejącym pasie drogowym, poza terenem zabudowanym i w przeważającej części przebiega przez tereny leśne.

 

Głównym zadaniem wykonawcy jest dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace będą polegać głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia zostanie rozebrana i położona będzie nowa nawierzchnia betonowa, a jezdnia zostanie poszerzona do 11 m. W obrębie węzła Luboszów powstanie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową, a węzeł Golnice zostanie przebudowany i dostosowany do infrastruktury autostrady. Zbudowane zostaną pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe.

 

Ponadto przewiduje się wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze, m.in. bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy związane z ochroną środowiska (przejścia dla zwierząt). Zadanie jest realizowane w formule Buduj. 

 

Termin realizacji zadania GDDKiA 

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r. 

 

Międzynarodowe znaczenie A18

Ze względu na lokalizację, droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Stanowi fragment połączenia międzynarodowego E36/40 biegnącego przez terytorium Polski. DK18 wiedzie przez III transeuropejski, drogowy korytarz transportowy łączący Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Na przejściu granicznym w Olszynie łączy się z niemiecką autostradą A15, a po stronie polskiej łączy się z autostrada A4 na węźle Krzyżowa. Jezdnia północna A18 została wybudowana na parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. Właśnie ta jezdnia będzie teraz modernizowana.

 

Odcinki realizacyjne A18

Inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne. Dzięki temu możliwe jest organizowanie prac na remontowanych odcinkach w taki sposób, aby ich zakres możliwe jak najmniej wpływał na organizacje ruchu drogowego.

  • od granicy państwa do ok. dwóch kilometrów za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  • ok. dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia do blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  • blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego - podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie prac w II połowie 2023 r.
  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice - podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie prac w II połowie 2023 r.

 

Kalendarium inwestycji

14 listopada 2019 r. – podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18 od km 11,86 (ok. dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa)

24 kwietnia 2020 r. – podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód

24 czerwca 2020 r. – do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice

12 października 2020 r. – nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego

10 grudnia 2020 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18, rozpoczynającego się przed węzłem Iłowa do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego  

23 grudnia 2020 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę na przebudowę odcinka rozpoczynającego się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego, a kończącego się na węźle Golnice

21 stycznia 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na realizację odcinka zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego

27 stycznia 2021 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na realizację czwartego, ostatniego odcinka A18 rozpoczynającego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a kończącego się na węźle Golnice

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.