viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód

10-12-2020

Przetarg na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od miejscowości Krynice (na istniejącej DK65) przez Dobrzyniewo Duże po węzeł Białystok Zachód (długość 10,17 km) został ogłoszony 3 czerwca 2020 r, 17 lipca 2020 nastąpiło otwarcie ofert, zaś 9 marca 2021 roku oferta konsorcjum PORR i UNIBEP o wartości 405,6 mln zł została uznana za najkorzystniejszą. Umowę na wykonanie tego odcinka podpisano 19 maja 2021 r.

KIO przyznaje racje GDDKiA GDDKiA

Przetarg cieszył się sporym zainteresowaniem - wpłynęło dziewięć ofert, z których najtańszą złożyło konsorcjum firm NDI i NDI SOPOT - 403,07 mln zł.

Po weryfikacji najtańszej oferty okazało się, że konsorcjum nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy. Po odwołaniu wniesionym przez NDI, sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która to wyrokiem z 15 grudnia 2020 r. oddaliła odwołanie konsorcjum w całości, orzekając między innymi, że „(…) zamawiający (GDDKiA) nie naruszył wskazywanych przez odwołującego przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b pkt 3 ustawy PZP, gdyż słusznie stwierdził, że odwołujący (NDI) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.”.

W tej sytuacji GDDKiA zbadała i wybrała - następną w kolejności - ofertę konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP (partner), które wybudują ten odcinek S19 za 405,6 mln zł. GDDKiA

 

Tu łączy się S19 z S8

Na odcinku Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód zaplanowany został m.in. węzeł Białystok Zachód łączący dwie drogi ekspresowe - planowaną S19 z istniejącą S8. Zadanie obejmować będzie też budowę 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok - Ełk.

Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każda stronę (z rezerwą terenu pod trzeci pas). Rodzaj konstrukcji nawierzchni zależny jest od wyboru wykonawcy.

 

Droga za cztery lata

Droga zostanie zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umowy zaplanowano w pierwszym kwartale tego roku. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na III kw. 2022 r., a budowa na lata 2022-2024.

 

1. Przebieg drogi.

Realizowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, w gminach Dobrzyniewo Duże i Choroszcz. Omija miasto Białystok od północnego – zachodu oraz zachodu.

 

2. Podstawowe parametry techniczne.

* Klasa drogi S

* Prędkość projektowa – 100 km/h

* Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2x2

* Szerokość pasów ruchu: 3,5 m

* Pasy awaryjne – po 2,5 m każdy

* Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa

* Kategoria ruchu: KR 6 (od km 25+008 do km 29+200); KR 7 (od km 29+200 do km 35+185)

* Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś (11,5 tony/oś)

 

3. Zakres inwestycji

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe z miasta Białystok oraz usprawnienie połączenia północy i południa Polski z istniejącą siecią dróg ekspresowych (S8) w wyniku budowy węzła Białystok Zachód.

 

4. Węzły

W ramach kontraktu planowane jest wybudowanie węzła Białystok Zachód, stanowiącego łącznik między istniejącą S8, a budowaną S19.

 

 

IOchrona środowiska

W ramach inwestycji planuje się budowę lub przestawienie 3420 m ekranów akustycznych, nowe nasadzenia, realizację przejść dla zwierząt.