viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Autostrada A4 - zakończenie remontu 92 km drogi

05-09-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że 28 sierpnia br. nastąpiło uroczyste zakończenie remontu autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzywa (92 km).

 

Remont autostrady polegał na:

 • rozbiórce istniejącej nawierzchni autostrady oraz obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu autostrady z uwagi na ich niedostateczną nośność i szerokość
 • wykonaniu robot ziemnych
 • budowie 92 km  nawierzchni betonowej dwujezdniowej autostrady o podstawowej szerokości 2x3,75m+opaski, a w miejscach zaprojektowanych odcinków pasa awaryjnego postoju  o szerokości 2x3,75m+opaska +pas awaryjny 3,00m
 • wymianie  nawierzchni łącznic  z kostki kamiennej na nawierzchnię bitumiczną .
 • odnowie nawierzchni bitumicznej łącznic na 16 węzłach.
 • budowie i remoncie elementów odwodnienia autostrady
 • budowie oświetlenia dla 8 najbardziej obciążonych ruchem węzłów, obejmującego oświetlenie południowych łącznic i odcinków autostrady z pasami wyłączenia i włączenia
 • wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego , elementów bezpieczeństwa ruchu oraz systemu monitoringu ruchu i pogody.
 • przebudowie 39 obiektów inżynierskich oraz przebudowie 56 przepustów.
 • remoncie 40 obiektów mostowych nad autostradą.

Budowa tego odcinka autostrady A4 trwała od 2002 roku i była podzielona na trzy etapy:

 • Etap I: Wądroże-Wrocław (jezdnia południowa); II kwartał 2002 – III kwartał 2004
  Wykonawca: Walter Heilit/Budimex Dromex S.A; koszt: 48,8 mln euro
 • Etap II: Krzywa-Wądroże (jezdnia południowa) Krzywa-Legnica (jezdnia północna); II kwartał 2003 – IV kwartał 2005
  Wykonawca: Strabag AG/Mota Companhia S.A; koszt: 63,6 mln euro
 • Etap III: Wrocław-Legnica (jezdnia północna); IV kwartał 2004 – III kwartał 2006
  Wykonawca: Hermann Kirchner GmbH/Max Bogl/Berger Bau GmbH; koszt: 42,7 mln euro

Nadzór nad budową prowadziła firma Scetauroute. Koszt nadzoru wyniósł 7,6 mln euro.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 162,7 mln euro, z czego 122 mln euro (75%) pochodziło z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt był także współfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny.Zakończenie budowy tego odcinka A4 oznacza, że obecnie jednym ciągiem autostradowym można przejechać od Krakowa do Krzywej (381 km).

Autostrada A4 to jedna z najważniejszych tras w Polsce stanowiąca część Pan-Europejskiego Korytarza nr III przebiegającego od Drezna w Niemczech do Kijowa na Ukrainie, przez Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów. Głównym celem inwestycji było poprawienie stanu technicznego nawierzchni, zwiększenie nośności drogi i jej przystosowanie do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś, zwiększenie płynności potoku ruchu i średniej prędkości z 80 do 100 km/h, poprawa bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego.

Obecnie na pozostałych odcinkach autostrady A4 trwają intensywne prace przygotowawcze, tak by cała trasa od granicy z Niemcami do Rzeszowa – zgodnie z planem – była ukończona w roku 2013.

Poniżej stan zaawansowania poszczególnych odcinków:

 • Zgorzelec-Krzyżowa: przetarg w toku; realizacja w latach 2007-2008; koszt: 307 mln euro; źródło finansowania: Fundusz Spójności UE
 • Kraków-Szarów: przetarg w toku; realizacja w latach 2007-2008; koszt: 450 mln PLN; źródło finansowania: Krajowy Fundusz Drogowy
 • Szarów-Tarnów: trwa wykonywanie projektu budowlanego; realizacja w latach 2009-2011
 • Tarnów-Rzeszów: prace koncepcyjne; realizacja w latach 2011-2013.

Ponadto mocno zaawansowane są prace budowlane i przygotowawcze na przyszłej autostradzie A18, która będzie stanowiła przedłużenie autostrady A4 w kierunku Berlina. Obecnie na ukończeniu są prace budowlane na jezdni północnej przyszłej A18, a dla jezdni południowej przygotowywany jest projekt budowlany. Jezdnia północna będzie gotowa w roku 2006, a jezdnia południowa w 2010.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi realizację 10 projektów budowlanych finansowanych przez Fundusz ISPA (poprzednik Funduszu Spójności przed wejściem Polski do UE) i 5 z obecnego Funduszu Spójności, z czego zakończone zostały:

 • budowa autostrady A2 na odcinku Konin-Stryków (103 km),
 • budowa autostrady A4 na odcinku Kleszczów-Sośnica (20 km, prowadzone są jeszcze prace nad dodatkowymi projektami wynikłymi z zaoszczędzonych kwot),
 • modernizacja drogi krajowej numer 50 Sochaczew-Grójec (51 km),
 • przebudowa autostrady A4 na odcinku Krzywa-Wrocław (92 km).

Na pozostałych projektach prowadzone są prace budowlane, lub postępowania przetargowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi również prace na 12 projektach finansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT).

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale „Fundusze Europejskie”.

Materiał prasowy