viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Nowe warunki udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Olsztyna i Dywit

18-08-2020

Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ponowne ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Ogłoszenie ukazało się również na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać jeszcze w tym roku.

Jakie zmiany wprowadziliśmy?

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit unieważniliśmy z powodu braku ofert. Po analizie przyczyn tego braku postanowiliśmy w nowym postępowaniu zmienić wymagania dla wykonawcy dokumentacji oraz personelu, który może wykonywać projekt. W szczególności dopuściliśmy możliwość udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy wykażą, że wykonali opracowania dla etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) w ciągu ostatnich 10 lat (w poprzednim przetargu było 5 lat). Dopuściliśmy też możliwość dokumentowania doświadczenia przy realizacji koncepcji programowej (KP). Rozszerzyliśmy także dopuszczalne doświadczenie dla projektanta branży drogowej o wykonanie KP i projektu budowlanego (PB) (poprzednio było STEŚ i STEŚ-R). Wydłużyliśmy również termin wykonania dokumentacji o 5 miesięcy (o 3 miesiące - studium korytarzowe (SK) i o 2 miesiące - STEŚ).

 

Co zdecydowało o zmianie warunków udziału w przetargu?

Decyzja o obniżeniu wymagań została podjęta po przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji rynkowej wśród biur projektów, które potencjalnie spełniałyby nasze wymagania. Projektanci są świadomi ryzyka związanego z realizacją dokumentacji obwodnicy Olsztyna i Dywit, gdzie już raz, w poprzednim procesie przygotowawczym uchylona została decyzja środowiskowa.  Duże biura projektów są także zaangażowane we współpracę z wykonawcami robót na zadaniach realizowanych w systemie projektuj i buduj. Wykonanie dokumentacji dla wykonawcy robót jest mniej czasochłonne, obarczone mniejszym ryzykiem wydłużenia terminów. W przypadku dokumentacji studialnych istnieje wiele nieprzewidywalnych okoliczności, które wpływają na wydłużenie terminu i zaangażowanie zespołu.
Po przeanalizowaniu powyższych okoliczności podjęliśmy decyzję o obniżeniu wymagań dla wykonawców, aby umożliwić złożenie ofert firmom o mniejszym doświadczeniu oraz wydłużyliśmy czas na realizację zadania.

 

Co zostanie wykonane?

Na etapie studium korytarzowego zostaną przeprowadzone analizy mające wskazać czy przyszła obwodnica będzie biegła w korytarzu po stronie północno-zachodniej czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie. Do współpracy w procesie realizacji inwestycji zaprosiliśmy samorządy gmin, przez tereny których będzie przebiegać przyszła obwodnica. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, tj. na etapie przygotowania SK oraz na etapie STEŚ, zostaną także przeprowadzone spotkania informacyjne. Szczegółowo o zakresie zadania pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38762/Ponowny-przetarg-na-polnocna-obwodnice-Olsztyna-i-obwodnice-Dywit .

 

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit, powstaną do 2030 roku obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach rządowego Programu w całym kraju powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.