Nowe warunki udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Olsztyna i Dywit

Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ponowne ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51. Ogłoszenie ukazało się również na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać jeszcze w tym roku.Jakie zmiany wprowadziliśmy?

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit unieważniliśmy z powodu braku ofert. Po analizie przyczyn tego braku postanowiliśmy w nowym postępowaniu zmienić wymagania dla wykonawcy dokumentacji oraz personelu, który może wykonywać projekt. W szczególności dopuściliśmy możliwość udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy wykażą, że wykonali opracowania dla etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) w ciągu ostatnich 10 lat (w poprzednim przetargu było 5 lat). Dopuściliśmy też możliwość dokumentowania doświadczenia przy realizacji koncepcji programowej (KP). Rozszerzyliśmy także dopuszczalne doświadczenie dla projektanta branży drogowej o wykonanie KP i projektu budowlanego (PB) (poprzednio było STEŚ i STEŚ-R). Wydłużyliśmy również termin wykonania dokumentacji o 5 miesięcy (o 3 miesiące - studium korytarzowe (SK) i o 2 miesiące - STEŚ).

 

Co zdecydowało o zmianie warunków udziału w przetargu?

Decyzja o obniżeniu wymagań została podjęta po przeprowadzeniu rozpoznania sytuacji rynkowej wśród biur projektów, które potencjalnie spełniałyby nasze wymagania. Projektanci są świadomi ryzyka związanego z realizacją dokumentacji obwodnicy Olsztyna i Dywit, gdzie już raz, w poprzednim procesie przygotowawczym uchylona została decyzja środowiskowa.  Duże biura projektów są także zaangażowane we współpracę z wykonawcami robót na zadaniach realizowanych w systemie projektuj i buduj. Wykonanie dokumentacji dla wykonawcy robót jest mniej czasochłonne, obarczone mniejszym ryzykiem wydłużenia terminów. W przypadku dokumentacji studialnych istnieje wiele nieprzewidywalnych okoliczności, które wpływają na wydłużenie terminu i zaangażowanie zespołu.
Po przeanalizowaniu powyższych okoliczności podjęliśmy decyzję o obniżeniu wymagań dla wykonawców, aby umożliwić złożenie ofert firmom o mniejszym doświadczeniu oraz wydłużyliśmy czas na realizację zadania.

 

Co zostanie wykonane?

Na etapie studium korytarzowego zostaną przeprowadzone analizy mające wskazać czy przyszła obwodnica będzie biegła w korytarzu po stronie północno-zachodniej czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie. Do współpracy w procesie realizacji inwestycji zaprosiliśmy samorządy gmin, przez tereny których będzie przebiegać przyszła obwodnica. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, tj. na etapie przygotowania SK oraz na etapie STEŚ, zostaną także przeprowadzone spotkania informacyjne. Szczegółowo o zakresie zadania pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38762/Ponowny-przetarg-na-polnocna-obwodnice-Olsztyna-i-obwodnice-Dywit .

 

Program budowy 100 obwodnic

Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy Olsztyna i Dywit, powstaną do 2030 roku obwodnice Smolajn, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. W ramach rządowego Programu w całym kraju powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.