viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo - Wirwajdy

30-07-2020

oddział: Olsztyn

długość – 5 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 388, 8 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

Etap zrealizowany:

 • 13 października 2015 r. - wpisanie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych drogi S5 Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych,
 • 13 października 2016 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
 • 27 lutego 2017 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
 • 1 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego i wykonawczego dla odcinka S5 Ornowo - Wirwajdy,
 • 16 grudnia 2019 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

Etap w realizacji:

 • 28 kwietnia 2020 r.  - podpisanie umowy na PiB z Budimex SA o wartości 204 mln zł,

Podstawowe parametry techniczne trasy głównej drogi ekspresowej S5:

 • długość odcinka                                                                                           5,3 km
 • klasa techniczna                                                                                                   S
 • prędkość projektowa                                                                                 100 km/h
 • prędkość miarodajna                                                                                 110 km/h
 • liczba jezdni                                                                                                          2
 • liczba pasów ruchu                                                                                            2x2
 • szerokość pasa ruchu                                                                                   3,50 m
 • szerokość opasek wewnętrznych                                                                   0,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego                                                                          2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego (wraz z opaskami)                                               5,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych                                                                1,5-1,8 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej                                                                   2,5 %
 • skrajnia pionowa                                                                                           5,00 m
 • obciążenie nawierzchni                                                                             115 kN/oś
 • kategoria ruchu                                                                                                  KR6

Liczba obiektów inżynierskich - 6 w tym 4 wiadukty drogowe, 2 przejścia dla zwierząt.

 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

Roboty drogowe:
- budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej S5,
- budowa węzła drogowego Ostróda Zachód na przecięciu z drogą krajową nr 15 w km 0+900,
- budowa skrzyżowania typu rondo na końcu odcinka S5 na przecięciu z drogą krajową nr 16,
- przebudowa odcinków istniejących dróg poprzecznych kolidujących z drogą S5,
- budowa dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym obsługujących przyległy teren oraz zjazdów do istniejących działek,
- budowa ciągów pieszych wzdłuż wybranych przebudowywanych dróg,
- budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki, dreny),
- budowa ogrodzenia drogi ekspresowej S5.
Obiekty inżynierskie:
budowa 4 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym:
- 2 przejścia dolne dla zwierząt dużych,
- 1 wiadukt drogowy nad istniejącą DK-15,
- 1 wiadukt drogowy nad istniejącą drogą gminną DP03 153084N Tyrowo-Wirwajdy,
budowa 2 obiektów inżynierskich nad drogą ekspresową:
- 1 wiadukt  drogowy w ciągu istniejącej DP02 (droga relacji Iława-Ostróda),
- 1 wiadukt w ciągu drogi DP01 Tyrowo-Nastajki.
Kanalizacja deszczowa:
- wykonanie systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej – kanały i przykanaliki -  wraz
z urządzeniami oczyszczającymi (osadniki),
- budowa studni wpustowych zbierających wody z powierzchni jezdni,
- budowa studni wpadowych zbierających wody opadowe z rowów,
- budowa studni z zastawkami.
Zbiorniki retencyjne:
- budowa 5 zbiorników retencyjnych otwartych,
Urządzenia ochrony środowiska:
- wykonanie urządzeń oczyszczających (osadniki),
- budowa przejść dolnych dla dużych i średnich zwierząt,
- budowa przepustów/przejść ekologicznych dla zwierząt małych/płazów,
- budowa ogrodzenia głównego trasy,
- budowa płotków naprowadzających w rejonie przejść dla zwierząt,
- wykonanie nasadzeń zieleni naprowadzającej.
Zieleń:
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
- ustawienie barier ochronnych,
- wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych,
- ogrodzenie drogi ekspresowej.
Oświetlenie:
- drogi S5 z węzeł Ostróda Zachód wraz z łącznicami,
- drogi S5 przed rondem na końcu trasy,
- ronda na drodze S5 wraz z drogami dojazdowymi: DK16 i DP04,
- dodatkowo drogi DK15 jako dowiązanie do ronda przy węźle Ostróda Zachód.
Zasilanie obiektów w energię elektryczną:
- szaf oświetleniowych,
- elementów krajowego systemu zarządzania ruchem (KSZR),
- pompowni wód deszczowych.
Drogowa kanalizacja teletechniczna:
- budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej.
Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- cieki naturalne oraz urządzenia melioracyjne,
- napowietrzne i kablowe linie teletechniczne,
- napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia,
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Rozbiórki:
- elementów dróg i ulic,
- elementów sieci uzbrojenia terenu,
- elementów ogrodzeń.
 
Droga ekspresowa S5 Ornowo - Wirwajdy - plan orientacyjny