viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Druga umowa na projekt i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

09-07-2020

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków S7 Płońsk - Czosnów. To 12-kilometrowy fragment S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem. 

  • Podpisaliśmy drugą umowę na odcinek drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów 

  • Wiosną 2025 roku pojedziemy kolejnym odcinkiem S7  

  • W realizacji ponad 70 km S7 Płońsk - Napierki  

Kontrakt GDDKiA 

Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa. Umowa o wartości 635 056 154,84 zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z wiosną 2025 r. 

 

Obowiązki wykonawcy 

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.  

 

Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Nowe warunki dla wykonawców   

Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy wykonawcy możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sam może zdecydować czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną. Wykonawca będzie mógł zastosować technologię, w której się specjalizuje. Niezależnie od ułożonej nawierzchni droga będzie musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne. 

 

Mniej utrudnień dla kierowców GDDKiA 

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót pomiędzy Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

  

Kalendarium  

12 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego  

21 listopada 2019 r. - otwarcie ofert  

31 marca 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty 

9 lipca 2020 r. - podpisanie umowy   

 

Na jakim etapie są pozostałe dwa odcinki?  

Na odcinek S7 Modlin - Czosnów 12 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 10 km trasy: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37569/Pierwsza-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana 

W przypadku odcinka S7 Siedlin - Załuski (o długości ok. 13 km) dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Przy braku odwołań od tej czynności, zakończeniu bez uwag kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38305/Wybralismy-najkorzystniejsza-oferte-w-przetargu-na-budowe-trzeciego-ostatniego-odcinka-S7-Plonsk-Czosnow 

  

 

 S7 Gdańsk - Warszawa 

Kierowcy mają już do dyspozycji 200-kilometrowy odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 

  

W realizacji 

  • granica województw - Płońsk 

- w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”, 

- umowna data zakończenia kontraktów: 2021 r. 

- Napierki - Mława: wykonawca Strabag, wartość robót 294,7 mln zł, 

- Mława - Strzegowo: wykonawca PORR, wartość robót 446,1 mln zł, 

- Strzegowo - Pieńki: wykonawca Strabag, wartość robót 516,2 mln zł, 

- Pieńki - Płońsk: wykonawca Strabag, wartość robót 311,7 mln zł. 

W przygotowaniu 

  • Czosnów - Kiełpin  

- trwają przygotowania do realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”, planowanej na lata 2021-2025.  

  

  • Kiełpin - Trasa AK (Warszawa)  

- w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Value Engineering (termin - styczeń 2021 r.) Realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana na lata 2022-2025.