Druga umowa na projekt i budowę S7 Płońsk - Czosnów podpisana

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków S7 Płońsk - Czosnów. To 12-kilometrowy fragment S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem.   • Podpisaliśmy drugą umowę na odcinek drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów 

  • Wiosną 2025 roku pojedziemy kolejnym odcinkiem S7  

  • W realizacji ponad 70 km S7 Płońsk - Napierki  

Kontrakt GDDKiA 

Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa. Umowa o wartości 635 056 154,84 zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z wiosną 2025 r. 

 

Obowiązki wykonawcy 

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.  

 

Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Nowe warunki dla wykonawców   

Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy wykonawcy możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sam może zdecydować czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną. Wykonawca będzie mógł zastosować technologię, w której się specjalizuje. Niezależnie od ułożonej nawierzchni droga będzie musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne. 

 

Mniej utrudnień dla kierowców GDDKiA 

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót pomiędzy Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

  

Kalendarium  

12 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego  

21 listopada 2019 r. - otwarcie ofert  

31 marca 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty 

9 lipca 2020 r. - podpisanie umowy   

 

Na jakim etapie są pozostałe dwa odcinki?  

Na odcinek S7 Modlin - Czosnów 12 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę prawie 10 km trasy: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37569/Pierwsza-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-Plonsk-Czosnow-podpisana 

W przypadku odcinka S7 Siedlin - Załuski (o długości ok. 13 km) dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty. Przy braku odwołań od tej czynności, zakończeniu bez uwag kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38305/Wybralismy-najkorzystniejsza-oferte-w-przetargu-na-budowe-trzeciego-ostatniego-odcinka-S7-Plonsk-Czosnow 

  

 

 S7 Gdańsk - Warszawa 

Kierowcy mają już do dyspozycji 200-kilometrowy odcinek od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 

  

W realizacji 

  • granica województw - Płońsk 

- w realizacji w systemie „Projektuj i buduj”, 

- umowna data zakończenia kontraktów: 2021 r. 

- Napierki - Mława: wykonawca Strabag, wartość robót 294,7 mln zł, 

- Mława - Strzegowo: wykonawca PORR, wartość robót 446,1 mln zł, 

- Strzegowo - Pieńki: wykonawca Strabag, wartość robót 516,2 mln zł, 

- Pieńki - Płońsk: wykonawca Strabag, wartość robót 311,7 mln zł. 

W przygotowaniu 

  • Czosnów - Kiełpin  

- trwają przygotowania do realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”, planowanej na lata 2021-2025.  

  

  • Kiełpin - Trasa AK (Warszawa)  

- w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Value Engineering (termin - styczeń 2021 r.) Realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana na lata 2022-2025.