viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

Mazurska Debata Drogowa - konstruktywny dialog wszystkich zainteresowanych

15-06-2020

O nowoczesnych drogach na Mazurach będziemy rozmawiać podczas Mazurskiej Debaty Drogowej. Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zapraszamy na konferencję poświęconą rozwojowi sieci drogowej Mazur.

Konferencja odbędzie się on-line 1️7 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00 - 14.00.

Rozmowa o nowoczesnych drogach na Mazurach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanych przez różne środowiska oraz z uwagi na potrzebę pogłębionej dyskusji w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S16 odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk, organizujemy debatę społeczną.

W wydarzeniu online wezmą udział przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisko naukowe i biznesowe regionu, organizacje ekologiczne i społeczne.  Uczestnikami debaty będą również przedstawiciele GDDKiA, projektanci drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk i wykonawcy raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a także inne osoby zainteresowane realizacją projektu.

GDDKiA 

Głos dla wszystkich

Każdy z uczestników będzie miał prawo przedstawić swoje stanowisko, czy uwagi na temat planowanej drogi ekspresowej S16. Podczas spotkania poruszane będą nie tylko zagadnienia związane z inwestycją, jak kwestie projektowe, natężenia ruch drogowego, środowiskowe, społeczne, ale również kwestie dotyczące rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

 

Debata ma na celu przedstawienie argumentów zarówno oponentów, jak i zwolenników inwestycji, dyskusję na temat zasadności realizacji drogi ekspresowej S16 w kontekście m.in. zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz wyciągniecie wniosków na temat poruszanych kwestii.

 

Wierzymy, że przeprowadzenie dialogu społecznego pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które pogodzą interesy wszystkich zainteresowanych.

 

Start - 17 czerwca 2020 o godzinie 10:00

Debata zorganizowana będzie w formule „na żywo” i będzie nagrywana oraz transmitowana na profilu GDDKiA na Facebooku.

 

Link do transmisji „na żywo” zamieszony będzie na profilu GDDKiA w serwisie społecznościowym Facebook, tj. http://www.facebook.com/gddkia, najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnicy-obserwatorzy będą mieli możliwość zadawania pytań w komentarzach pod transmisją na żywo.

 

Program konferencji oraz pozostałe informacje w zakresie wzięcia udziału w debacie: tutaj.