Mazurska Debata Drogowa - konstruktywny dialog wszystkich zainteresowanych

O nowoczesnych drogach na Mazurach będziemy rozmawiać podczas Mazurskiej Debaty Drogowej. Wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zapraszamy na konferencję poświęconą rozwojowi sieci drogowej Mazur.

Konferencja odbędzie się on-line 1️7 czerwca 2020 r. w godzinach 10.00 - 14.00.Rozmowa o nowoczesnych drogach na Mazurach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanych przez różne środowiska oraz z uwagi na potrzebę pogłębionej dyskusji w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S16 odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk, organizujemy debatę społeczną.

W wydarzeniu online wezmą udział przedstawiciele lokalnych samorządów, środowisko naukowe i biznesowe regionu, organizacje ekologiczne i społeczne.  Uczestnikami debaty będą również przedstawiciele GDDKiA, projektanci drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk i wykonawcy raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a także inne osoby zainteresowane realizacją projektu.

GDDKiA 

Głos dla wszystkich

Każdy z uczestników będzie miał prawo przedstawić swoje stanowisko, czy uwagi na temat planowanej drogi ekspresowej S16. Podczas spotkania poruszane będą nie tylko zagadnienia związane z inwestycją, jak kwestie projektowe, natężenia ruch drogowego, środowiskowe, społeczne, ale również kwestie dotyczące rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

 

Debata ma na celu przedstawienie argumentów zarówno oponentów, jak i zwolenników inwestycji, dyskusję na temat zasadności realizacji drogi ekspresowej S16 w kontekście m.in. zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz wyciągniecie wniosków na temat poruszanych kwestii.

 

Wierzymy, że przeprowadzenie dialogu społecznego pozwoli na wypracowanie rozwiązań, które pogodzą interesy wszystkich zainteresowanych.

 

Start - 17 czerwca 2020 o godzinie 10:00

Debata zorganizowana będzie w formule „na żywo” i będzie nagrywana oraz transmitowana na profilu GDDKiA na Facebooku.

 

Link do transmisji „na żywo” zamieszony będzie na profilu GDDKiA w serwisie społecznościowym Facebook, tj. http://www.facebook.com/gddkia, najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnicy-obserwatorzy będą mieli możliwość zadawania pytań w komentarzach pod transmisją na żywo.

 

Program konferencji oraz pozostałe informacje w zakresie wzięcia udziału w debacie: tutaj.