viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Siedlce - Terespol - przebudowa 90 km drogi numer 2

09-08-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniu 28.07.2006r. zostały podpisane 3 kontrakty na roboty budowlane w ramach projektu Funduszu Spójności Przebudowa drogi krajowej nr 2, odcinek Siedlce – Terespol na łączną kwotę ponad 53 mln Euro (53 129 380,35 Euro). W wyniku niniejszych kontraktów zostanie przebudowanych ponad 86 km dogi od Siedlec do Terespola (z wyjątkiem 11 km obwodnicy Białej Podlaskiej, który to kontrakt pozostanie ostatnim w projekcie do podpisania).

Umowa na odcinek Siedlce – granica województwa lubelskiego, od km 574+600 do km 599+487 została zawarta z firmą Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG na kwotę 12 663 107,30 Euro (24,9 km długości).

Umowa na odcinek granica województwa mazowieckiego – początek obwodnicy Białej Podlaskiej od 599+487 do km 630+519 została zawarta z konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. na kwotę 17 585 135,13 euro (31,0 km długości).

Umowa na odcinek koniec obwodnicy Białej Podlaskiej – Terespol od km 641+489 do km 672+336,90 została zawarta z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego i Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. na kwotę 22 881 137,92 euro (30,8 km długości).

Wartość tych kontraktów wynosi 51 mln euro. Termin realizacji wszystkich umów to 15 miesięcy.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w wysokości 83%.

Przedsięwzięcie jest częściowo zlokalizowane w II paneuropejskim korytarzu Berlin –Warszawa – Mińsk – Moskwa i ma również istotne znaczenie dla zapewnienia spójności Białorusi i Federacji Rosyjskiej z przestrzenią Unii Europejskiej, w tym z Polską.
Budowa autostrady na odcinku od Siedlec do Terespola planowana jest dopiero około roku 2013. Ponieważ jest to odległy horyzont czasowy, droga krajowa numer 2, jako część połączenia międzynarodowego, powinna być dostosowana do standardu nacisku 115 kN/oś.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego odcinka jednojezdniowej drogi krajowej nr 2 od Siedlec do Terespola. Istniejąca droga na tym odcinku zostanie poddana rehabilitacji dla uzyskania parametrów odpowiadających drogom dla ruchu międzynarodowego.

Zakres przebudowy obejmuje m.in.:

  • wzmocnienie nawierzchni drogi do parametrów nacisku 115 kN/oś
  • poprawienie poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez:
  • poprawienie geometrii skrzyżowań
  • wydzielenie pasów dla lewoskrętów
  • opracowanie nowego projektu organizacji ruchu
  • poprawę odwodnienia
  • remont obiektów mostowych i przepustów
  • przebudowę istniejących zatok autobusowych i budowę nowych
  • przebudowę istniejących chodników


Cały projekt obejmuje m.in. przebudowę mostów i wiaduktu, przebudowę 69 przepustów, budowę węzła na obwodnicy Białej Podlaskiej, budowę drogi dojazdowej wzdłuż głównej na obwodnicy Białej Podlaskiej ok. 9 km, zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniach, budowę urządzeń ochrony środowiska, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.