viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAZ kart historii

Poczet dyrektorów administracji drogowej

19-04-2019

Wraz z sytuacją polityczną zmieniała się centralna administracja drogowa na terenach polskich. Zmiany dotyczyły przynależności resortowej, nazwy, miejsca w hierarchii urzędowej, a co za tym idzie głównych zwierzchników: dyrektorów i naczelników.

GDDKiA

Prześledziliśmy dwa stulecia, od powołania Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego po Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Najtrudniejszy czas do przedstawienia to okres podległości Carskiej Rosji. Mocno zmilitaryzowana administracja zmiany przyjmowała ukazami carskimi, nie zawsze publikowanymi. Dopiero w 1862 roku Zarząd Komunikacji w Królestwie Polskim stał się prawie niezawisły od władz rosyjskich. Radość nie trwała jednak długo, bo już w 1867 r. nastąpiło faktyczne włączenie polskiej administracji w ramy carskich służb imperialnych, wciąż centralnych. Szefowie służb komunikacyjno – transportowych tego okresu byli bezwzględnie fachowcami w swojej dziedzinie i posiadali duże doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Często zdobyte w prestiżowym na ówczesne czasy Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu – jednej z najlepszych uczelni technicznych w Europie. Musieli cieszyć się zaufaniem Caratu, co było trudne do pogodzenia z wiarą w polskie wartości i ideały. W czasach bogatych w wydarzenia i zmiany pojawiają się zawirowania pozostające białą plamą, ale historia jest nauką, która wciąż poszukuje informacji i wiedzy.

 

Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę zakończył się okres stagnacji i działań zachowawczych w zakresie drogownictwa charakteryzujący wcześniejszą epokę. Rozpoczął się nowy. Z wyzwaniami których wykonania podjęły się osoby z wiarą w odrodzenie Ojczyzny, posiadając niewiele ku temu narzędzi, tworząc je w oparciu najlepsze wzorce. Okres II wojny wyrządził tak wiele zniszczeń, że kolejne podniesienie się, odbudowa i dostosowanie do potrzeb rozwijającego się świata wymagało wiele reorganizacji, plastyczności dla pełnienia służby.

 

W jubileuszowym roku przedstawiamy kierujących centralną administracją drogową przez minione 200 lat. (Wciąż pracujemy nad uzupełnieniem brakujących dat i nazwisk)

 

Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego (1819 r.)

 • Franciszek Ksawery Christiani, Dyrektor (10 kwietnia 1819 r. – 1832 r.)

Zarząd Komunikacji Lądowych i Wodnych Królestwa Polskiego (?)

 • Franciszek Ksawery Christiani (? – 7 czerwca 1842 r.)
 • Mikołaj Taniszew, Naczelnik (1842 r. – 1846 r.)

Zarząd XIII Okręgu Komunikacji w państwie rosyjskim (1846 r.)

 • Mikołaj Taniszew, Naczelnik (1846 r. – ?)
 • Kazimierz Oleksiński, Naczelnik (? – 1855 r.)
 • Mikołaj Kraft, Naczelnik (1855 r. – 1857 r.)
 • Jan Smolikowski, Naczelnik (1857 r. – 1861 r.)

Zarząd VII Okręgu Komunikacji w państwie rosyjskim (1861 r.)

 • Stanisław Kierbedź, Naczelnik (1861 r. – 1862 r.)

Zarząd Komunikacji Królestwa Polskiego (1862 r.)

 • Stanisław Kierbedź, Naczelnik (1862 r. – 1863 r.)
 • Ernest Szuberski, Naczelnik (1863 r. – 1867 r.)

 

Ministerstwo Komunikacji w Petersburgu, Zarząd Okręgów Komunikacji (1865 r.)

 

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych (1866 r.)

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu (1867 r.)

 • Ernest Szuberski, Naczelnik (1867 r. – 1871 r.)
 • Aleksander Kreisler, Naczelnik (1871 r. – 1876 r.)
 • Leonard Wasilewski, Naczelnik (1876 r. – 1877 r.)

XI Okręg Komunikacji (inaczej Warszawski Okręg Komunikacji) (?)

 

Ministerstwo Robót Publicznych (1919 r.)

 

Ministerstwo Robót Publicznych, Departament Drogowy (1921 r.)

 • Melchior Nestorowicz, Dyrektor (marzec 1921 r. – 1932 r. lub 1934 r.)

Ministerstwo Komunikacji, Departament Dróg Kołowych (1932 r.)

 • Stefan Siła-Nowicki, Dyrektor (1932 r. – ?)
 • Edmund Nowakiewicz, Dyrektor (? – 1939 r.)

Departament Dróg Publicznych przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego w Lublinie (1944 r.)

 

Departament Dróg Kołowych przy Ministerstwie Komunikacji  (1945 r. – 1951 r.)

 • Aleksander Gajkowicz, p.o. Dyrektor (1 marca 1945 r. – 31 marca 1946 r.)
 • Aleksander Gajkowicz, Dyrektor (1 kwietnia 1946 r. – 13 marca 1951 r.)

Departament Dróg Kołowych przy Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego (1951 r.)

 • Aleksander Gajkowicz, Dyrektor (14 marca 1951 r. – 30 października 1951 r.)

Centralny Zarząd Dróg Publicznych przy Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego (?)

 • Aleksander Gajkowicz, Dyrektor (1 listopada 1951 r. – 31 marca 1960 r.)
 • Franciszek Koryciński, Dyrektor (około 1960 r. – 1962 r.)

Centralny Zarząd Dróg Publicznych przy Ministerstwie Komunikacji (1957 r.)

 • Eugeniusz Buszma, Dyrektor (14 maja 1962 r. – 1972 r.)
 • Czesław Krzywosz, Dyrektor (1972 r. – 1986 r.)

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (1986 r.)

 • Czesław Krzywosz, Dyrektor (1986 r. – 1991 r.)
 • Adam Kozieł, Dyrektor (maj 1991 r. – 1994 r.)
 • Tadeusz Suwara, Dyrektor (marzec 1994 r. – 2000 r.)
 • Janusz Fota, Dyrektor (sierpień 2000 r. – 30 września 2001 r.)
 • Aleksander Bacciarelli, p.o. Dyrektor (1 października 2001 r. – 15 października 2001 r.)
 • Aleksander Bacciarelli, Dyrektor (15 października 2001 r. – 26 października 2001 r.)
 • Tadeusz Suwara, Dyrektor (29 października 2001 r. – 31 marca 2002 r.)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (2002 r.)

 • Tadeusz Suwara, Dyrektor (1 kwietnia 2002 r. – 9 lipca 2003 r.)
 • Dariusz Skowroński, Dyrektor (9 lipca 2003 r.− 4 października 2004 r.)
 • Edward Gajerski, Dyrektor (4 października 2004 r. − 8 grudnia 2005 r.)
 • Zbigniew Kotlarek, p.o. Dyrektor (8 grudnia 2005 r. − listopad 2006 r.)
 • Zbigniew Kotlarek, Dyrektor (listopad 2006 r. − 22 stycznia 2008 r.)
 • Janusz Koper, Dyrektor (22 stycznia 2008 r. − 8 maja 2008 r.)
 • Lech Witecki, p.o. Dyrektor (12 maja 2008 r. − 13 lutego 2014 r.)
 • Ewa Tomala-Borucka, p.o. Dyrektor (13 lutego 2014 − 23 kwietnia 2015 r.)
 • Tomasz Rudnicki, p.o. Dyrektor (23 kwietnia 2015 r. – 5 grudnia 2015 r.)
 • Jacek Bojarowicz, p.o. Dyrektor (5 grudnia 2015 r. − 12 grudnia 2016 r.)
 • Krzysztof Kondraciuk, Dyrektor (12 grudnia 2016 r. − 9 listopada 2017 r.)
 • Jacek Gryga, p.o. Dyrektor (9 listopada 2017 r. − 30 sierpnia 2018 r.)
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Dyrektor (od 30 sierpnia 2018 r.)