Poczet dyrektorów administracji drogowej

Wraz z sytuacją polityczną zmieniała się centralna administracja drogowa na terenach polskich. Zmiany dotyczyły przynależności resortowej, nazwy, miejsca w hierarchii urzędowej, a co za tym idzie głównych zwierzchników: dyrektorów i naczelników.GDDKiA

Prześledziliśmy dwa stulecia, od powołania Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego po Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Najtrudniejszy czas do przedstawienia to okres podległości Carskiej Rosji. Mocno zmilitaryzowana administracja zmiany przyjmowała ukazami carskimi, nie zawsze publikowanymi. Dopiero w 1862 roku Zarząd Komunikacji w Królestwie Polskim stał się prawie niezawisły od władz rosyjskich. Radość nie trwała jednak długo, bo już w 1867 r. nastąpiło faktyczne włączenie polskiej administracji w ramy carskich służb imperialnych, wciąż centralnych. Szefowie służb komunikacyjno – transportowych tego okresu byli bezwzględnie fachowcami w swojej dziedzinie i posiadali duże doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Często zdobyte w prestiżowym na ówczesne czasy Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu – jednej z najlepszych uczelni technicznych w Europie. Musieli cieszyć się zaufaniem Caratu, co było trudne do pogodzenia z wiarą w polskie wartości i ideały. W czasach bogatych w wydarzenia i zmiany pojawiają się zawirowania pozostające białą plamą, ale historia jest nauką, która wciąż poszukuje informacji i wiedzy.

 

Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę zakończył się okres stagnacji i działań zachowawczych w zakresie drogownictwa charakteryzujący wcześniejszą epokę. Rozpoczął się nowy. Z wyzwaniami których wykonania podjęły się osoby z wiarą w odrodzenie Ojczyzny, posiadając niewiele ku temu narzędzi, tworząc je w oparciu najlepsze wzorce. Okres II wojny wyrządził tak wiele zniszczeń, że kolejne podniesienie się, odbudowa i dostosowanie do potrzeb rozwijającego się świata wymagało wiele reorganizacji, plastyczności dla pełnienia służby.

 

W jubileuszowym roku przedstawiamy kierujących centralną administracją drogową przez minione 200 lat. (Wciąż pracujemy nad uzupełnieniem brakujących dat i nazwisk)

 

Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego (1819 r.)

 • Franciszek Ksawery Christiani, Dyrektor (10 kwietnia 1819 r. – 1832 r.)

Zarząd Komunikacji Lądowych i Wodnych Królestwa Polskiego (?)

 • Franciszek Ksawery Christiani (? – 7 czerwca 1842 r.)
 • Mikołaj Taniszew, Naczelnik (1842 r. – 1846 r.)

Zarząd XIII Okręgu Komunikacji w państwie rosyjskim (1846 r.)

 • Mikołaj Taniszew, Naczelnik (1846 r. – ?)
 • Kazimierz Oleksiński, Naczelnik (? – 1855 r.)
 • Mikołaj Kraft, Naczelnik (1855 r. – 1857 r.)
 • Jan Smolikowski, Naczelnik (1857 r. – 1861 r.)

Zarząd VII Okręgu Komunikacji w państwie rosyjskim (1861 r.)

 • Stanisław Kierbedź, Naczelnik (1861 r. – 1862 r.)

Zarząd Komunikacji Królestwa Polskiego (1862 r.)

 • Stanisław Kierbedź, Naczelnik (1862 r. – 1863 r.)
 • Ernest Szuberski, Naczelnik (1863 r. – 1867 r.)

 

Ministerstwo Komunikacji w Petersburgu, Zarząd Okręgów Komunikacji (1865 r.)

 

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych (1866 r.)

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu (1867 r.)

 • Ernest Szuberski, Naczelnik (1867 r. – 1871 r.)
 • Aleksander Kreisler, Naczelnik (1871 r. – 1876 r.)
 • Leonard Wasilewski, Naczelnik (1876 r. – 1877 r.)

XI Okręg Komunikacji (inaczej Warszawski Okręg Komunikacji) (?)

 

Ministerstwo Robót Publicznych (1919 r.)

 

Ministerstwo Robót Publicznych, Departament Drogowy (1921 r.)

 • Melchior Nestorowicz, Dyrektor (marzec 1921 r. – 1932 r. lub 1934 r.)

Ministerstwo Komunikacji, Departament Dróg Kołowych (1932 r.)

 • Stefan Siła-Nowicki, Dyrektor (1932 r. – ?)
 • Edmund Nowakiewicz, Dyrektor (? – 1939 r.)

Departament Dróg Publicznych przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego w Lublinie (1944 r.)

 

Departament Dróg Kołowych przy Ministerstwie Komunikacji  (1945 r. – 1951 r.)

 • Aleksander Gajkowicz, p.o. Dyrektor (1 marca 1945 r. – 31 marca 1946 r.)
 • Aleksander Gajkowicz, Dyrektor (1 kwietnia 1946 r. – 13 marca 1951 r.)

Departament Dróg Kołowych przy Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego (1951 r.)

 • Aleksander Gajkowicz, Dyrektor (14 marca 1951 r. – 30 października 1951 r.)

Centralny Zarząd Dróg Publicznych przy Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego (?)

 • Aleksander Gajkowicz, Dyrektor (1 listopada 1951 r. – 31 marca 1960 r.)
 • Franciszek Koryciński, Dyrektor (około 1960 r. – 1962 r.)

Centralny Zarząd Dróg Publicznych przy Ministerstwie Komunikacji (1957 r.)

 • Eugeniusz Buszma, Dyrektor (14 maja 1962 r. – 1972 r.)
 • Czesław Krzywosz, Dyrektor (1972 r. – 1986 r.)

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (1986 r.)

 • Czesław Krzywosz, Dyrektor (1986 r. – 1991 r.)
 • Adam Kozieł, Dyrektor (maj 1991 r. – 1994 r.)
 • Tadeusz Suwara, Dyrektor (marzec 1994 r. – 2000 r.)
 • Janusz Fota, Dyrektor (sierpień 2000 r. – 30 września 2001 r.)
 • Aleksander Bacciarelli, p.o. Dyrektor (1 października 2001 r. – 15 października 2001 r.)
 • Aleksander Bacciarelli, Dyrektor (15 października 2001 r. – 26 października 2001 r.)
 • Tadeusz Suwara, Dyrektor (29 października 2001 r. – 31 marca 2002 r.)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (2002 r.)

 • Tadeusz Suwara, Dyrektor (1 kwietnia 2002 r. – 9 lipca 2003 r.)
 • Dariusz Skowroński, Dyrektor (9 lipca 2003 r.− 4 października 2004 r.)
 • Edward Gajerski, Dyrektor (4 października 2004 r. − 8 grudnia 2005 r.)
 • Zbigniew Kotlarek, p.o. Dyrektor (8 grudnia 2005 r. − listopad 2006 r.)
 • Zbigniew Kotlarek, Dyrektor (listopad 2006 r. − 22 stycznia 2008 r.)
 • Janusz Koper, Dyrektor (22 stycznia 2008 r. − 8 maja 2008 r.)
 • Lech Witecki, p.o. Dyrektor (12 maja 2008 r. − 13 lutego 2014 r.)
 • Ewa Tomala-Borucka, p.o. Dyrektor (13 lutego 2014 − 23 kwietnia 2015 r.)
 • Tomasz Rudnicki, p.o. Dyrektor (23 kwietnia 2015 r. – 5 grudnia 2015 r.)
 • Jacek Bojarowicz, p.o. Dyrektor (5 grudnia 2015 r. − 12 grudnia 2016 r.)
 • Krzysztof Kondraciuk, Dyrektor (12 grudnia 2016 r. − 9 listopada 2017 r.)
 • Jacek Gryga, p.o. Dyrektor (9 listopada 2017 r. − 30 sierpnia 2018 r.)
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Dyrektor (od 30 sierpnia 2018 r.)