viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Stawiski-Szczuczyn

28-02-2020

oddział: Białystok

długość – 18+000 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 430 000 000,00 PLN brutto (koszt całkowity), 342,13 mln.zł. (wartość kontraktu).  

 

Etap zrealizowany:

* 31.03.2010 r. – uzyskano Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Łomża – Budzisko – granica państwa (Konwo) znak RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-101/09/kg

* 2011 r. – opracowano Stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn- Ełk- Raczki – Suwałki – Budzisko – granica Państwa (Kowno), na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).

* 03.10.2011 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

* 30.03.2012 r. – złożono wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

* 03.02.2014 r. – uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu I znak WOOŚ-II.4200.1.2012.DK, wydanego przez RDOŚ w Białymstoku,

* 26.11.2014 r. – ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej.

* 01.04.2015 r. – Podpisano umowę z Complex Projekt Sp. z o.o. na wykonanie Koncepcji Programowej

* 09.02.2017 r. – ogłoszenie przetargu na realizacje inwestycji w trybie „Projektuj i buduj”.

 

Etap w realizacji:

* 31.10.2017 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „Projektuj i buduj” dla odcinka węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości ok. 18,002 km.

Wykonawca: Budimex, wartość kontraktu: 342.134.196,09 PLN brutto.

* 08.06.2018 r. - złożono wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej w zakresie – Wykonania urządzeń wodnych poprzez: rozbiórkę, budowę i przebudowę urządzeń wodnych oraz regulację wód.

* 08.06.2018 r. - złożono wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej w zakresie – Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i sieci uzbrojenia terenu.

* 10.08.2018 r., odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

* 31.08.2018 r. - złożono wniosek o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

* 25.09.2018 r. – wydano decyzję wodnoprawną w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i sieci uzbrojenia terenu znak BI.RUZ.421.83.2018MK.

* 15.10.2018 r. wydano decyzję wodnoprawną w zakresie wykonania urządzeń wodnych poprzez: rozbiórkę, budowę i przebudowę urządzeń wodnych oraz regulację wód znak BI.RUZ.421.84.2018.MK

* 3.09.2019 r. rozpoczęcie robót w terenie. 

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

• Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyn  http://www.s61.stawiski-szczuczyn.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa podlaskiego, powiaty: kolneński i grajewski na terenie gmin: Stawiski, Grabowo i Szczuczyn. Początek projektowanego odcinka znajduje się na odcinku skrzyżowania typu rondo z istniejącą drogą gminą nr 104522B. Koniec opracowania stanowi włączenie się do istniejącej drogi krajowej nr 61 (km istniejący 187+000).

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

• Klasa drogi S (droga ekspresowa)

• Prędkość projektowa – 100 km/h

• Prędkość miarodajna – 110 km/h

• Szerokość pasa ruchu - 3.5 m

• Szerokość pasa awaryjnego – 2.5 m

• Podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – obwodnica m. Stawisk (km 4+691 do km 6+291) - 11.0 m – 4.0 m:  na odcinku od km 0+000 do km 14+050 – 4.0 m,  na odcinku od 14+050 do km 16+400.23 – 4.0 m – 7.5m.

• Podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0.75 m

• Obciążenie – 115 kN/oś.

 

3. Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości około 18 km wraz z dobudową jezdni lewej oraz dostosowaniem prawej jezdni obwodnicy m. Stawiski, budowa węzła „Grabowo”, przebudowa dróg (krajowej nr 61, powiatowych i gminnych), budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa obiektów inżynierskich i przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę i budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, melioracyjnej i wodociągowej.

 

3. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant 1 (inwestorski)

Za obwodnicą Stawisk na odcinku od km 76+156 do km 81+800 droga ekspresowa również w pełni wykorzystuje pas drogowy istniejącej drogi krajowej nr 61. Na odcinku od km 81+800 droga ekspresowa również w pełni wykorzystuje pas drogowy istniejącej drogi krajowej nr 61. Na odcinku od km 81+800 do 84+300 przebieg drogi ekspresowej odchyla się na wschód w celu ominięcia miejscowości Świdry – Dobrzyce. W km 82+783 na przecięciu z drogą powiatową nr 1828B zlokalizowano węzeł „Grabowo” – typ WB, półkoniczyna z łącznicami w przeciwległych ćwiartkach. Od km 84+300 do 89+200 przebieg drogi realizowany jest po raz kolejny według założenia wykorzystania pasa drogowego istniejącej drogi krajowej. Na odcinku od km 89+200 do Obwodnicy Szczuczyna droga ekspresowa omija szeroko miejscowości Stawnie i Obrytki. Droga kończy swój przebieg na styku z obwodnicą Szczuczyna w km 92+588.

 

Wariant 2 (alternatywny)

Bezpośrednio za obwodnicą wariant 2 odchyla się na wschód i biegnie w kierunku Szczuczyna omijając napotykane po drodze miejscowości. Podobnie, jak ma to miejsce na odcinku od obwodnicy Łomży do Stawisk, korytarz drogi ekspresowej przecina tu głównie pola, łąki oraz niewielki kompleksy leśne. W km 79+380 na przecięciu z drogą powiatową nr 1828B zlokalizowano węzeł „Grabowo”. Wariant 2 kończy się na styku z projektowaną obwodnicą Szczuczyna w km 89+905.

 

Wariant 3 (alternatywny)

Za Obwodnicą na odcinku do km 83+000 wariant 3 ma wspólny przebieg z wariantem 1. Następnie oddala się od istniejącego przebiegu drogi ekspresowej nr 61 i do Szczuczyna biegnie po jej zachodniej stronie. W pobliżu miejscowości Grabowo w km 86+980 na przecięciu z drogą powiatową nr 1861B zlokalizowano węzeł „Grabowo” – typ WB. Dalej droga ekspresowa biegnie w kierunku północno-wschodnim omijając miejscowości: Świdry- Podleśne, Żebrki, Łubanie, Surały, Stawiane i Obrytki. Wariant 3 kończy się na styku z obwodnicą Szczuczyna w km 97+179.

Wariantem wnioskowanym przez inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem z dn. 22.03.2012 r. jest wariant 1.

 

4. Obiekty Inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S61 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ: tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

5. Węzły:

• ,,Grabowo’’ – typu WB w kilometrażu roboczym 6+633 na połączeniu z drogą powiatową nr 1828B

 

6. MOP-y:

• MOP Zabiele Wschód (docelowo rodzaju II) • MOP Zabiele Zachód (docelowo rodzaju III)

 

III. Ochrona Środowiska

• Budowa ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych o łącznej długości około 3 km

• Budowa obiektów inżynierskich:

- PZDs – dolne przejście dla średnich zwierząt, - PZDd - dolne przejście dla dużych zwierząt, - PZGd – górne przejście dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową S61.

• Budowa przepustów pełniących funkcję przepustów hydrologicznych służących do prowadzenia wód - 13 sztuk, przepustów zintegrowanych (łączących funkcję hydrologiczną ze środowiskową – przejściem dla małych zwierząt) - 5 sztuk, przejść dla zwierząt (suche przepusty) – 7 sztuk,

• Nasadzenia drzew lub krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycja nie jest podzielona na etapy.