viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Węzeł Kolno–Stawiski

28-02-2020

oddział: Białystok

długość – 16,427 km (w tym dobudowa II jezdni obw. Stawisk 3,395km)

wartość projektu (koszt całkowity): 363 mln zł (brutto), wartość kontraktu budowlanego - 288,3 mln zł.

obecny etap – w realizacji

Umowa nr 2410.2.2017 z dnia 31.10.2017r. podpisana z konsorcjum firm: Strabag Sp.zo.o., ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków; Strabag Infrastruktura Poludnie Sp.z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław na wartość 288 323 241,81 PLN brutto

 

Link do strony: http://www.s61.kolno-stawiski.pl/

 

Etap zrealizowany:

* 2011r. – opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno), na odcinku Ostrów Mazowiecka (S-8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk)

* 30.08.2016 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), protokół 5/2016

* 21.11.2016 r. - odbyło się ponowne posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), protokół 10/2017

* 07.12.2009 r. – złożono wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

* 31.03.2010 r. – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-101/09 kg z dnia 31.03.2010 r.

* 22.03.2012r. - złożono wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 03.02.2014 r. – Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ-II.4200.1.2012.DK z dnia 03.02.2014;

* 26.11.2014 r. – ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej.

*  01.04.2015 r. – podpisano umowę z Complex Projekt Sp. z o.o. na opracowanie Koncepcji Programowej

* 09.02.2017 r. – ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

Etap w realizacji:

* 31.10.2017 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km

 

Wykonawca: konsorcjum firm w składzie STRABAG SP. Z O.O. i STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., wartość kontraktu: 288 323 241,81 PLN brutto

* 04.06.2018 r. – złożono wnioski o wydanie Pozwoleń wodnoprawnych

* 06.09.2018 r. – uzgodniono Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

* 27.07.2018 r. – odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

* 23.08.2018 r.  – odbyło się ponowne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

* 30.08.2018 r. – złożono we właściwym urzędzie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

* 27.09.2018 r.– Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.RUZ.421.96.2018.MK z dnia 27.09.2018r. (urząd odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności);

* 01.10.2018 r. - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.RUZ.421.77.2018.KB z dnia 01.10.2018r. (urząd odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności);

* 10.10.2018 r. - Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.RUZ.421.99.2018.KB z dnia 10.10.2018r. (urząd odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności);

* 1.10.2019 r. - Rozpoczęcie robót w terenie. 

 

• Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) http://www.s61.kolno-stawiski.pl II. Opis inwestycji Przebieg drogi: Projektowana inwestycja stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i kolneńskim, na terenach gmin: Piątnica, Mały Płock i Stawiski.

 

Podstawowe parametry techniczne:

• klasa drogi S (droga ekspresowa)

• prędkość projektowa - 100 km/h

• prędkość miarodajna – 110 km/h

• szerokość pasa ruchu – 2 x 2 x 3,5m

• szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

• podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00 m

• podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m.

• obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości 16,427 km (w tym dobudowa II jezdni obw. Stawisk 3,395) z węzłem drogowym (węzeł Kolno), przebudowa dróg bocznych (krajowej nr 61, 63, wojewódzkiej nr 647, powiatowych DP1903B i gminnych), budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę i budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, melioracyjnej i wodociągowej.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant 1 (inwestorski):

Odcinek drogi rozpoczyna się w km 56+620, tj. ok.950 m przed węzłem „Giżycko”. Lokalizacja węzła „Giżycko” przypada na kilometr 57+550 drogi S-61. W km 63+000 przebieg drogi zbiega się do istniejącej drogi krajowej nr 61 i do km 66+500 biegnie do niej równolegle. Zajęcia pasa drogowego drogi krajowej następuje od km 66+500 do obwodnicy Stawisk

 

Wariant 2 (alternatywny)

Odcinek drogi rozpoczyna się w km 555+100, bezpośrednio za istniejącą drogą krajową nr 63, tj. około 200m przed węzłem „Giżycko” zlokalizowanym w km ok. 55+380. Od tego węzła do miejscowości Kobylin wariant 2 ma wspólny przebieg z wariantem 1. W km 58+650 przecina istniejącą drogę krajową nr 61 (w miejscu tym zlokalizowano przejazd) i dalej biegnie na północny wschód przecinając tereny o charakterze rolniczym i leśnym. W km 66+550 do styku obwodnicy Stawisk.

 

Wariant 3 (alternatywny)

Odcinek drogi rozpoczyna się w km 60+900 tj. ok. 900 m przed węzłem „Giżycko”. Węzeł „Giżycko” zlokalizowany jest w km ok. 61+800 na przecięciu z drogą krajową 63. W okolicy km 68+000 droga ekspresowa zbliża się do zabudowy w miejscowości Wysokie Małe, która zostanie ominięta po stronie wschodniej. Na wysokości miejscowości Karwowo km 70+000 – przebieg wariantu 3 odchyla się w kierunku wschodnim i zbiega do obwodnicy Stawisk w km 74+022

 

Wariantem wnioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem z dn. 22.03.2012r., jest wariant 1

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S61 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych).

Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

• węzeł Kolno – typu WB na odcinku drogi powiatowej DP19038 i drogi krajowej nr 63

 

MOP-y:

• Górki Zachód – (docelowo rodzaju II)

• Górki Wschód – (docelowo rodzaju III) Bazy Materiałowe:

Przewidziano rezerwę terenu pod bazy materiałowe służb utrzymaniowych Baza materiałowa Karwowo – lokalizacja ok.km.10+000 po prawej stronie poza pasem drogowym na wydzielonych działkach Baza Kolno – lokalizacja teren docelowego węzła Kolno. III.

 

Ochrona środowiska

• Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 680 m) i ekranów przeciwolśnieniowych (o łącznej długości 1586 m),

• Budowa obiektów inżynierskich: 

– przejście górne dla dużych zwierząt;

– przejście dolne dla dużych zwierząt 

– przejście dolne dla średnich zwierząt  

– przejście dolne spolone dla średnich zwierząt 

– przejścia dla płazów

• Nasadzenia drzew lub krzewów

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycja nie jest podzielona na etapy.