viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Śniadowo–Łomża Południe

28-02-2020

oddział: Białystok

długość – 16,999 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu (koszt całkowity): ok. 474 mln zł; wartość kontraktu bud. 380,3 mln zł.

Etap zrealizowany:

* sierpień 2011 - opracowano Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (w tym raport oceny oddziaływania na środowisko) dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S-8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk).

* 22.03.2012 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

* 03.02.2014 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wydaną przez RDOŚ w Białymstoku.

* 15.07.2014 r. – wydano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ w Białymstoku (decyzja ostateczna)

* 21.11.2014 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej.

* 23.03.2015 r. - podpisano umowę z firmą Trakt Katowice na opracowanie Koncepcji Programowej.

* 29.04.2017 r. - ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” etap w realizacji:

* 09.02.2018 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła).

Wykonawca: Polaqua Sp. z o.o., wartość kontraktu 380,3 mln zł brutto

* 28.08.2019 - rozpoczęcie robót w terenie

 

Strona internetowa: www.s61-sniadowo-lomza.pl

 

• Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła) www.s61-sniadowo-lomza.pl II. Opis inwestycji Przebieg drogi: Projektowana inwestycja stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), oraz zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego, w powiatach: ostrołęckim i łomżyńskim, na terenie gmin Czerwin, Śniadowo i Łomża.

 

Podstawowe parametry techniczne:

• klasa drogi S 2/2

• prędkość projektowa - 100 km/h

• prędkość miarodajna – 110 km/h

• szerokość pasa ruchu - 3,50 m

• szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

• podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00 m

• podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m.

• obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości 16,999 km z węzłem drogowym „Śniadowo”, przebudowa dróg bocznych (wojewódzkiej nr 677, powiatowych i gminnych) w węźle drogowym, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowa przejść dla zwierząt.

Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Wariant 1

Planowana droga ekspresowa S-61 na początkowym odcinku przebiega przez tereny rolne. Odcinek drogi S61 od km 5+500 do km 11+500 przebiega równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej 677 w odległości od 550 do 100m. W km 6+100 będzie zlokalizowany węzeł na przecięciu z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 627 (długości ok. 3,6). Na dalszym odcinku droga S61 przebiega przez tereny rolne oraz pomniejsze obszary leśne przecinając rzekę Orz w km 14+600, a rzeką Ruż w km ok. 21+700. W km ok 20+700 zlokalizowany będzie węzeł łączący drogę wojewódzką 677 z S61. W km ok. 28+200 droga S61 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy. Od km ok. 33+500 droga zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300÷500 m. W km ok. 37+700 usytuowano węzeł „Łomża Południe”. Odcinek kończy się za węzłem „Łomża Południe”, tj. w km 38+200 za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1949B.

 

Wariant 2

Początek wariantu zlokalizowany jest w węźle „Prosienica” łączącym drogę S61 z drogą S8 w km ok. 560+250 drogi S8. Dalszy odcinek drogi S61 przebiega przez tereny rolne lub pomniejsze obszary leśne przecinając rzekę Orz w km ok. 12+200, a rzekę Ruż w km ok. 18+800. W km 23+300 zlokalizowano węzeł na przecięciu z drogą wojewódzką 677. Następnie w km ok. 25+800 droga S61 przechodzi nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka -Łapy. W km ok. 33+700 droga S61 przebiega nad drogą wojewódzką 677, gdzie trasa zmienia kierunek przebiegu, aby ominąć miasto Łomża po stronie wschodniej. W km ok. 34+710, na przecięciu z nowym przebiegiem drogi krajowej 61 zlokalizowano węzeł „Łomża Południe”. Odcinek kończy się bezpośrednio za węzłem w km 35+100, tj. 200 m przed skrzyżowaniem z istniejącą linią kolejową.

 

Wariant 3

Wariant ten zakłada połączenie z drogą S8 poprzez rozbudowę istniejącego węzła Brok w km ok. 546+00 drogi S8. W km ok. 3+080 droga S61 przecina się z istniejącym przebiegiem drogi krajowej 60, z którą węzeł zaplanowano w km ok. 5+000. W km ok. 10+500, zaplanowano węzeł z drogą wojewódzką 677. Od km ok. 13+000 droga przebiega przez tereny rolne lub pomniejsze obszary leśne, przekraczając w km ok. 25+600 rzekę Ruż. W przeciwieństwie do pozostałych wariantów trasa wariantu 3 omija miejscowość Śniadowo po stronie wschodniej, przechodząc nad linią kolejowa Ostrołęka - Łapy w km ok. 35+400. W km ok. 38+250 trasa drogi S61 przechodzi nad drogą wojewódzką 677. Dalszy przebieg trasy po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej 677 prowadzi do węzła „Łomża Południe” (43+860), w którym droga S61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej 63. Odcinek kończy się około 400 m za tym węzłem, tj. 200 m za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1949B.

 

Wariant 1 wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

Obiekty inżynierskie:

 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S61 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów i mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

Wariant 1 • Śniadowo – na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677

 

MOP-y: Wariant 1 • Chomentowo Wschód, strona prawa, typ II • Chomentowo Zachód, strona lewa, typ III III.

 

Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 0,6 km), przejścia dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji Brak podziału odcinka na etapy.