viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Ostrów Mazowiecka/Podborze–Śniadowo

28-02-2020

oddział: Białystok

długość – około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]

obecny etap – w realizacji w syst. "Projektuj i buduj"

1. Etap zrealizowany: 

- 03.02.2014 r. – uzyskano decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk)

- 14.03.2017 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad

- 30.01.2018 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą  (Umowa nr 2410.9.2017/2018 z Konsorcjum RUBAU POLSKA Sp. z o.o., ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa – lider konsorcjum, CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., C/Comercio 42, 17463 Flaça (Girona) Hiszpania – członek konsorcjum; zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto – 389 525 864,25 PLN, brutto – 479 116 813,03 PLN)

- 13.02.2018 r.- podpisanie umowy z Konsultantem w dn.  (Umowa nr 2410.13.2017/2018 z Konsorcjum firm: SGS Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa oraz IDM Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k., al. Chopina 59 lok. 2, 87-800 Włocławek; wynagrodzenie Konsultanta netto – 5 598 250,00 złotych, brutto – 6 885 847,50 złotych).

- 16 maja 2019 r. - decyzja GDDKiA o odstąpieniu od umowy z wykonawcą inwestycji.16 maja 2019r z powodu nioewywiązywania się wykonawcy z warunków kontraktu.

 

2. Etap w realizacji: 

- 16.08.2019 r. - ogłoszenie nowego przetargu wyłaniającego wykonawcę odcinka;

21 listopada 2019 r. - wybór najkorzystniejszej oferty firmy Polaqua (749 mln zł).

 

Strona internetowa projektu -s61podborzesniadowo.pl 

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi 

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej: S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), S8 Wrocław (Psie Pole) – Kępno – Sieradz –A1 (Łódź) – A1 (Piotrków Trybunalski) – Rawa Mazowiecka – Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Zambrów – Choroszcz. 

Zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach: ostrowskim i ostrołęckim, na terenie gmin Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń i Czerwin.

 

2. Podstawowe parametry techniczne 

Droga ekspresowa S8 i S61:

Przekrój budowany - 2x2

Przekrój docelowy - 2x2 (2x3 na S8 w rejonie węzła Podborze)

rodzaj konstrukcji nawierzchni - asfaltowa (S8 od km 551+940 do km 553+500) - beton cementowy (S61; S8 od km 550+515 do km 551+940)

klasa techniczna - S

prędkość projektowa Vp - 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2 x 3,5 m

kategoria ruchu - KR 6 (S61) - KR 7 (S8)

 

3. Zakres inwestycji (co budujemy)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej:

- S61 na odcinku: od km 0+000,00 do km 19+462,37 (po granicy między działkami 35, 36, 37 i 38 a działką 39 obręb Tyszki-Nadbory gmina Czerwin oraz po granicy między działkami 128 a działką 127, obręb Gostery gmina Czerwin), 

- S8 na odcinku: od km 550+515,00 do km 553+500,00, oraz połączenia pomiędzy S61 a DW627 na odcinku: od km 0+000,00 (węzeł Komorowo) do km 3+562,67 (skrzyżowanie z DW627).

 

3. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant 1 Planowana droga ekspresowa S-61 na początkowym odcinku przebiega przez tereny rolne. Odcinek drogi S61 od km 5+500 do km 11+500 przebiega równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej 677 w odległości od 550 do 100m. W km 6+100 będzie zlokalizowany węzeł na przecięciu z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 627 (długości ok. 3,6). Na dalszym odcinku droga S61 przebiega przez tereny rolne oraz pomniejsze obszary leśne przecinając rzekę Orz w km 14+600, a rzeką Ruż w km ok. 21+700. W km ok 20+700 zlokalizowany będzie węzeł łączący drogę wojewódzką 677 z S61. W km ok. 28+200 droga S61 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy. Od km ok. 33+500 droga zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300÷500 m. W km ok. 37+700 usytuowano węzeł „Łomża Południe”. Odcinek kończy się za węzłem „Łomża Południe”, tj. w km 38+200 za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1949B.

 

Wariant 2 Początek wariantu zlokalizowany jest w węźle „Prosienica” łączącym drogę S61 z drogą S8 w km ok. 560+250 drogi S8. Dalszy odcinek drogi S61 przebiega przez tereny rolne lub pomniejsze obszary leśne przecinając rzekę Orz w km ok. 12+200, a rzekę Ruż w km ok. 18+800. W km 23+300 zlokalizowano węzeł na przecięciu z drogą wojewódzką 677. Następnie w km ok. 25+800 droga S61 przechodzi nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka -Łapy. W km ok. 33+700 droga S61 przebiega nad drogą wojewódzką 677, gdzie trasa zmienia kierunek przebiegu, aby ominąć miasto Łomża po stronie wschodniej. W km ok. 34+710, na przecięciu z nowym przebiegiem drogi krajowej 61 zlokalizowano węzeł „Łomża Południe”. Odcinek kończy się bezpośrednio za węzłem w km 35+100, tj. 200 m przed skrzyżowaniem z istniejącą linią kolejową.

 

Wariant 3 Wariant ten zakłada połączenie z drogą S8 poprzez rozbudowę istniejącego węzła Brok w km ok. 546+00 drogi S8. W km ok. 3+080 droga S61 przecina się z istniejącym przebiegiem drogi krajowej 60, z którą węzeł zaplanowano w km ok. 5+000. W km ok. 10+500, zaplanowano węzeł z drogą wojewódzką 677. Od km ok. 13+000 droga przebiega przez tereny rolne lub pomniejsze obszary leśne, przekraczając w km ok. 25+600 rzekę Ruż. W przeciwieństwie do pozostałych wariantów trasa wariantu 3 omija miejscowość Śniadowo po stronie wschodniej, przechodząc nad linią kolejowa Ostrołęka - Łapy w km ok. 35+400. W km ok. 38+250 trasa drogi S61 przechodzi nad drogą wojewódzką 677. Dalszy przebieg trasy po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej 677 prowadzi do węzła „Łomża Południe” (43+860), w którym droga S61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej 63. Odcinek kończy się około 400 m za tym węzłem, tj. 200 m za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1949B.

 

Wariant 1 wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

4. Obiekty inżynierskie:

- budowa 26 szt. obiektów inżynierskich (wiadukty drogi ekspresowej, wiadukty drogowe, wiadukty kolejowe, mosty drogi ekspresowej, mosty drogowe)

 

5. Węzły 

- „Podborze”, - „Komorowo”

 

6. MOPy 

- MOP Sulęcin Z (MOP I), - MOP Sulęcin W (MOP I)

 

III. Ochrona środowiska 

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych oraz dla płazów, budowa przepustów ekologicznych. Ogrodzenia z siatki dla zwierząt średnich i dużych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji 

Decyzja środowiskowa nr WOOŚ-II.4200.1.2012.DK ustaliła warunki na dwa odcinki, odcinek I został podzielony na dwa zadania: odcinek 1 - węzeł „Podborze” (z węzłem) - węzeł „Śniadowo” (bez węzła), odcinek 2 - węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)