viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga krajowa nr 73 Obwodnica Morawicy

Oddział Kielce

Długość  odcinka – 8,2 km

Obecny etap – I etap w realizacji/ II etap w przygotowaniu  

Wartość projektu – 132,2 mln zł

Strona internetowa kontraktuhttp://obwodnica-morawica-dk73-etap1.pl/

 

I. Etapy inwestycji

 

 1. Etap zrealizowany

  17.07.2007 – odebranie Koncepcji  Programowej

  16.05.2016 – złożenie wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla I etapu

  08.02.2017 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza Morawicy dla I etapu

  08.03.2017 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna dla I etapu

  02.11.2017 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji  dla I etapu

  30.11.2017 - złożenie wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Ii etapu

  20.08.2018 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna dla I etapu

  19.09.2018 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji  dla I etapu

   

 2. Etap w realizacji  

  26.07.2018 – podpisanie umowy na I etap z Wykonawcą – Konsorcjum Mostostal Warszawa, Masfalt, Drogomex  (zadanie realizowane w systemie Projektuj  i Buduj, termin realizacji 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych ), wartość dokumentacji  robót ok. 78 mln zł

07.12.2018 - podpisanie umowy na nadzór nad realizacja I etapu - Ayesa Polska Sp. z o.o. za kwotę ok. 6,7 mln złotych

16.10.2018 - ogłoszenie przetargu na aktualizację koncepcji programowej dla II etapu inwestycji

 

 1. II. Opis inwestycji

   

 1. Przebieg drogi

  Nowa trasa rozładuje szczególnie obciążony ruchem tranzytowym i lokalnym , odcinek drogi krajowej nr  73 łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach pierwszego etapu długo oczekiwanej inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe.  Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura.  Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8,2 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką po wschodniej stronie w stosunku do istniejęcej drogi nr 73.

   

 2. Podstawowe parametry techniczne etap I

  - klasa techniczna – GP,

  - kategoria obciążenia ruchem – KR6,

  - prędkość projektowana - Vp =80 km/h poza terenem zabudowanym,

  - prędkość miarodajna - Vm =100km/h poza terenem zabudowanym,

  - nośność nawierzchni – 115 kN/oś,

  - szerokość jezdni - 2x7 m,

  - szerokość pasa dzielącego - 4,00 m +2x0,50m,

  - szerokość poboczy - 1,50m,

  - szerokość chodnika - 1,50-5,50m,

  - przekrój poprzeczny drogowy daszkowy o nachyleniu jezdni 2%-4%,

  - skarpy nasypów - 1:1,5,

   

 3. Zakres inwestycji  etap I

- optymalizacje projketowe

- rozbudowa drogi krajowej jednojezdniowej do parametrów GP na odcinku 4,2 km

- rozbudowa i przebudowa 4 skrzyżowań w km: 0+115,89; 1+231,16; 1+951,76; 3+360,77

- budowa dwóch jezdni drogi klasy GP na odcinku 4,2 km

- budowa dróg dojazdowych

- budowa sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach

- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Bilcza

- budowa systemu odwodnienia drogi

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

- budowa urządzeń ochrony środowiska - ekrany akustyczne,

- przebudowa i zabezpieczenie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej: sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

 

4.Wariatowanie przebiegu drogi

W I etapie inwestycji droga biegnie po sadzie istniejącej trasy Do analiz przyjęto dwa warianty różniące się rodzajem przyjętej nawierzchni:

 • wariant 1 SMA8;
 • wariant 2 SMA11;

Wariant 1 został wybrany DoŚU.

 

5. Obiekty inżynierskie

W I etapie zostanie wybudowana kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza

III.Ochrona środowiska

Zaprojektowano 28 odcinków ekranów akustycznych o łącznej długości 2814 m i wysokości od 2,0 m do 5,5m.

 

IV. Podział zadania na etapy

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej real;izowana będzie w 2 etapach.

W pierszym realizowanym etapie wybudowany zostanie odcinek o długości 4,2 km od granic miasta Kielce w stronę Tarnowa biegnący po śladzie istniejącej trasy. W drugim etapie planowanym do realizacji w następnej kolejności wybudowany zostanie odcinek 4-kilometrowy biegnacy po nowym śladzie.

Przetarg na aktualizację koncepcji programowej dla II etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 został ogłoszony w dniu 16.10.2018. Dokumentacja opracowana zostanie dla odcinka o długości 4 km biegnącego po nowym śladzie na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 73. W ramach II etapu inwestycji przewidziano budowę drogi GP głównej o ruchu przyspieszonym, rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.

 

Orientacja przebiegu

GDDKiA