viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Rozbudowa drogi krajowej nr 25

Opracowania projektowe dla Rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski –Kalisz – Konin.

 

oddział: Poznań

długość – ok 68 km

obecny etap – w przygotowaniu

wartość projektu: 1 165 000 tys. zł

 

I. Etap w realizacji:  

W dniu 07.10.2016r. podpisano umowę na opracowania projektowe obejmujące wykonanie Studium – Techniczno - Ekonomiczno –Środowiskowego (STEŚ),  materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z jej uzyskaniem oraz wykonanie Koncepcji Programowej (KP). Wykonawca: Transprojekt Gdański, wartość umowy: ok 8 mln zł.

Obecnie trwają prace nad STEŚ dla projektowanych wariantów przebiegu trasy.

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Przebieg rozbudowywanego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: konińskim (gminy: Rychwał, Stare Miasto), kaliskim (gminy: Stawiszyn, Żelazków, Blizanów), mieście na prawach powiatu – Kalisz, pleszewskim (gmina: Gołuchów), ostrowskim (gminy: Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce). Projektowana DK 25 na początkowym i końcowym odcinku pokrywa się z istniejących przebiegiem DK 25. Początek odcinka dowiązany jest do przekroju dwujezdniowego DK25, zrealizowanego w ramach przebudowy drogi na odcinku  granica miasta Konina (ul. Europejska) – Gmina Stare Miasto (ul. Główna), stanowiącej obwodnicę Konina. Koniec odcinka dowiązany jest do przekroju dwujezdniowego DK25 przed istniejącym węzłem „Ostrów Wlkp. Wschód” na S11.

 

Trwają prace studialne dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap STEŚ). W trakcie prac nad STEŚ dokonano wydzielenia z zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin” obwodnicy Kalisza ujętej w Programie Budowy 100obwodnic. W związku z czym niezależnie procedowane będą pododcinki: A: Konin-Kokanin, B: Kokanin-Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza) oraz C: Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wlkp.

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne.

 • Klasa drogi: GP – główna ruchu przyspieszonego,
 • Typ przekroju normalnego: 2x2,
 • Ilość jezdni: 2
 • Prędkość projektowa: 100 km/h,
 • Prędkość miarodajna poza terenem zabudowy: 110 km/h,
 • Prędkość miarodajna na terenie zabudowy: Vm=70 km/h (jeżeli jezdnia jest z jednej lub obu stron ograniczona krawężnikiem), Vm=80 km/h (jeżeli jezdnia nie jest ograniczona krawężnikiem),
 • Szerokość pasów ruchu: 2 x 3,5 m,
 • Szerokość poboczy utwardzonych: 1,5 m,
 • Szerokość poboczy gruntowych: min 0,75m,
 • Kategoria ruchu: KR6,
 • Obciążenie nawierzchni: 11,5 tony/oś

 

 1. Nazwa odcinka:                       Konin-Kokanin
 2. Nazwa inwestycji:                    Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz-Konin
 3. Nr Drogi:                                 25
 4. Oddział:                                  Poznań
 5. Podstawowe informacje
  1. Długość:                      ok. 43
  2. Lata realizacji:             2025-2027
  3. System realizacji:        Projektuj & Buduj
 6. Stan realizacji
  1. Przygotowanie
   1. STEŚ
    1. Data podpisania umowy:           07.10.2016
    2. Wykonawca:                             Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
   2. Koncepcja Programowa
    1. Data podpisania umowy:           07.10.2016
    2. Wykonawca:                             Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
   3. STEŚ-R
    1. Data podpisania umowy:           n/d
    2. Wykonawca:                             n/d
   4. DŚU
    1. Data złożenia wniosku:             II kwartał 2022r.
    2. Data wydania decyzji:               IV kwartał 2022r.
    3. Organ wydający:                      RDOŚ w Poznaniu
 7. Opis inwestycji
  1. Przebieg drogi/ Opis inwestycji:

Początek inwestycji znajduje się na drodze krajowej nr 25 na obwodnicy Konina w istniejącym km 252+400, a koniec na drodze krajowej nr 25 przed węzłem Ostrów Wlkp. Wschód z drogą ekspresową S11 w istniejącym km 317+400.

 

Przebieg przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 25 Konin-Kokanin zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:

 • konińskim – gminy: Stare Miasto, Rychwał,
 • kaliskim – gminy: Stawiszyn, Żelazków, Blizanów,

Mapa przebiegu

 

 1. Obiekty inżynierskie:

 

Wariant 1

 1. Obiekty WGP:         10 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          12 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             5 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)
 4. Obiekt KD:               1 szt. (kładki dla pieszych)

 

 

Wariant 3

 1. Obiekty WGP:         7 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          13 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             6 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)
 4. Obiekt KD:               1 szt. (kładki dla pieszych)

 

 

Wariant 5

 1. Obiekty WGP:         7 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          14 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             5 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)
 4. Obiekt KD:               1 szt. (kładki dla pieszych)
 5. Obiekt PP:                1 szt. (przejście dla pieszych pod rozbudowywana DK25)

 

 1. Węzły

Wariant 1

 1. Węzeł 1 – km 0+600 wraz z przebudową DG482003P,

Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),

 1. Węzeł 2 – km 4+600 na przecięciu z DG482035P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 2. Węzeł 3 – km 13+700 na przecięciu z DW443 w mieście Rychwał, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 3. Węzeł 4 – km 32+200 na przecięciu z DP4587P i DG674356P w Stawiszynie,
 4. Węzeł 5 – km 39+900 na przecięciu z DP4595P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,

 

Wariant 3

 1. Węzeł 1– km 0+600 z przełożeniem DG482003P,

Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),

 1. Węzeł 2 – km 11+000 na przecięciu z istniejącą DK25 w mieście Rychwał,
 2. Węzeł 3 – km 32+400 na przecięciu z DP4587P i DP4342P w Stawiszynie,

 

Wariant 5

 1. Węzeł 1 – km 0+600 wraz z przebudową DG482003P,

Istniejący węzeł – km 1+800 węzeł na przecięciu z autostradą A2 (bez przebudowy),

 1. Węzeł 2 – km 4+000 na przecięciu z DG482037P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 2. Węzeł 3 – km 11+300 na przecięciu z  istniejącą DK 25,
 3. Węzeł 4 – km 25+900 na przecięciu z DP4581P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,
 4. Węzeł 5 – km 31+500 na przecięciu z DP4585P w Stawiszynie,
 5. Węzeł 6 – km 36+300 na przecięciu z DP4591P, zapewniający połączenie z istniejącą DK25,

 

 1. Miejsca obsługi podróżnych                 brak

 

 1. Obwody utrzymania drogi                   brak

 

 1. Ochrona środowiska

Wariant 1

 1. Przejście dolne dla zwierząt, w tym zintegrowane z ciekami12 szt.
 2. Przejście górne dla zwierząt 1 szt.

Wariant 3

 1. Przejście dolne dla zwierząt, w tym zintegrowane z ciekami 12 szt.
 2. Przejście górne dla zwierząt 1 szt.

Wariant 5

 1. Przejście dolne dla zwierząt, w tym zintegrowane z ciekami 11 szt.
 2. Przejście górne dla zwierząt 1 szt.

 

 

 1. Nazwa odcinka:                       Kokanin-Biskupice Ołoboczne
 2. Nazwa inwestycji:                    Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz-Konin
 3. Nr Drogi:                                 25
 4. Oddział:                                  Poznań
 5. Podstawowe informacje
  1. Długość:                      ok 19 km
  2. Lata realizacji:             2025-2027
  3. System realizacji:        Projektuj & Buduj
  4. Łączna wartość inwestycji:                  kwota planowana 615 000 000,00 PLN
  5. Wartość umowy na projekt i budowę:  kwota planowana 505 000 000,00 PLN
 6. Stan realizacji
 7. STEŚ
  1. Data podpisania umowy:           07.10.2016
  2. Wykonawca:                             Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
 8. Koncepcja Programowa
  1. Data podpisania umowy:           07.10.2016
  2. Wykonawca:                             Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
 9. STEŚ-R
  1. Data podpisania umowy:           n/d
  2. Wykonawca:                             n/d
 10. DŚU
  1. Data złożenia wniosku:             III kwartał 2022r.
  2. Data wydania decyzji:               I kwartał 2023r.
  3. Organ wydający:                      RDOŚ w Poznaniu
 11. Opis inwestycji
  1. Przebieg drogi
   1. Opis inwestycji:

Początek inwestycji znajduje się na drodze krajowej nr 25 na obwodnicy Konina w istniejącym km 252+400, a koniec na drodze krajowej nr 25 przed węzłem Ostrów Wlkp. Wschód z drogą ekspresową S11 w istniejącym km 317+400.

 

Przebieg przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:

 • kaliskim – gminy: Żelazków, Blizanów,
 • miasto na prawach powiatu – Kalisz,
 • pleszewskim – gmina: Gołuchów,
 • ostrowskim – gminy: Nowe Skalmierzyce.               

Mapa przebiegu 

 

 1. Obiekty inżynierskie:

 

Wariant 1

 1. Obiekty WGP:         4 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          3 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             3 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)

 

Wariant 5

 1. Obiekty WGP:         1 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          10 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             3 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)

 

Wariant 6

 1. Obiekty WGP:         2 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          8 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             3 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)

 

 

 1. Węzły

Wariant 1

Węzeł 1 – km 3+800 (46+500) na przecięciu z DW442,

Węzeł 2 – km 7+300 (50+000) na przecięciu z DK12,

Węzeł 3 – km 10+700 (53+400) na włączeniu w istniejącą DK25, istniejący węzeł (przebudowa),

Węzeł 4 – km 17+600 (60+300) istniejący węzeł na DK25 w Skalmierzycach (przebudowa),

Wariant 5

Węzeł 1 – km(43+100) na przecięciu z istniejącą DK 25,

Węzeł 2 – km 3+300 (46+000) na przecięciu z DW442,

Węzeł 3 – km 7+400 (50+100) na przecięciu z DK12,

Węzeł 4 – km 16+200 (59+000)węzeł na DK25 w Skalmierzycach,

Wariant 6

Węzeł 1 – km 0+500 na przecięciu z istniejącą DK 25,

Węzeł 2 – km 3+300 na przecięciu z DW442,

Węzeł 3 – km 7+400 na przecięciu z DK12,

Węzeł 4 – km 13+300 na przecięciu z istniejącą DK 25,

Węzeł 5 – km 17+100 istniejący węzeł na DK25 w Skalmierzycach (przebudowa),

 

 1. Miejsca obsługi podróżnych               brak

 

 1. Obwody utrzymania drogi                 brak

 

 1. Ochrona środowiska

Wariant 1

 1. Przejście dolne dla zwierząt 6 szt.
 2. Przejście górne dla zwierząt 0 szt.

Wariant 5 i 6

 1. Przejście dolne dla zwierząt 5 szt.
 2. Przejście górne dla zwierząt 0 szt.

 

 

 

 1. Nazwa odcinka:                       Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin
 2. Nazwa inwestycji:                    Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz-Konin
 3. Nr Drogi:                                 25
 4. Oddział:                                  Poznań
 5. Podstawowe informacje
  1. Długość:                      ok 6 km
  2. Lata realizacji:             2025-2027
  3. System realizacji:        Projektuj & Buduj
  4. Łączna wartość inwestycji:                  kwota planowana 187 424 137,00 PLN
  5. Wartość umowy na projekt i budowę:  kwota planowana 107 447 124,00 PLN
 6. Stan realizacji
  1. STEŚ
   1. Data podpisania umowy:           07.10.2016
   2. Wykonawca:                             Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
  2. Koncepcja Programowa
   1. Data podpisania umowy:           07.10.2016
   2. Wykonawca:                             Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
  3. DŚU
   1. Data złożenia wniosku:             I kwartał 2022r.
   2. Data wydania decyzji:               IV kwartał 2022r.
   3. Organ wydający:                      RDOŚ w Poznaniu
 7. Opis inwestycji
  1. Przebieg drogi
   1. Opis inwestycji:

Początek inwestycji znajduje się na drodze krajowej nr 25 na obwodnicy Konina w istniejącym km 252+400, a koniec na drodze krajowej nr 25 przed węzłem Ostrów Wlkp. Wschód z drogą ekspresową S11 w istniejącym km 317+400.

 

Przebieg przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:

 • ostrowskim – gminy: Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski,

 

 

        Mapa przebiegu 

 

 1. Obiekty inżynierskie:

 

 

Wariant 2

 1. Obiekty WGP:         1 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          2 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             2 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)

 

Wariant 5

 1. Obiekty WGP:         2 szt. (wiadukty w ciągu rozbudowywanej DK25)
 2. Obiekty WD:          0 szt. (wiadukty nad rozbudowywaną DK25)
 3. Obiekty M:             3 szt. (mosty nad rzekami, ciekami)

 

 1. Węzły

Wariant 2

 • Węzeł 1 – km 1+400 (63+000) na przecięciu z istniejącą DK 25,

 • Skrzyżowanie 2 – km 4+400 (66+000) z DG 791157P w Czekanowie (niepełna możliwość wyboru relacji, możliwość zjazdu z drogi od strony Kalisza),

 • Skrzyżowanie 3 – km 5+700 (67+000) z istniejącą DK 25 i DG 791161P w Czekanowie(niepełna możliwość wyboru relacji, możliwość wjazdu na drogę w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego i zjazdu z drogi od strony Ostrowa Wielkopolskiego),

 

Wariant 5

 • Węzeł 1 – km 0+800 (62+100) na przecięciu z DP5301P i DP5309P,

 • Węzeł 2 – km 5+200 (66+400) na przecięciu z DP5298P w Czekanowie (niepełna możliwość wyboru relacji, możliwość wjazdu na drogę w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego i zjazdu z drogi od strony Ostrowa Wielkopolskiego).

 

 1. Miejsca obsługi podróżnych               brak

 

 1. Obwody utrzymania drogi                 brak

 

 1. Ochrona środowiska

Wariant 2 i 5

 1. Przejście dolne dla zwierząt 1 szt.
 2. Przejście górne dla zwierząt 0 szt.