viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2016

Wbicie łopaty w Lubniu , odcinek S7 Lubień - Naprawa

26-08-2016

Dziś (26.08) o godzinie 13.00 w Lubniu symboliczne „wbicie łopaty” rozpocznie kontynuację budowy S7 od Lubnia do Naprawy. Do dyspozycji dziennikarzy będą tam minister A. Adamczyk oraz przedstawiciele samorządu, wykonawcy i GDDKiA.

Drogę ekspresową S7 na odcinku Lubień-Naprawa realizuje polsko - ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa. Wykonawca ten za 521 519 095,35 złotych, w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy ( bez okresów zimowych ) wybuduje ten odcinek drogi ekspresowej, dając przy tym 10 letnią gwarancję jakości. Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, wybudować trzeba m.in. dwa MOP-Y : „Lubień” i „Krzeczów” oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

 

Wykaz robót:


1) Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogowym,
- rozbiórkę elementów dróg,
- rozbiórkę budynków.
2) Roboty drogowe w zakresie:
- budowy dwujezdniowej drogi klasy S długości ok. 7,6km,
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp,
- zabezpieczenia skarp głębokich wykopów,
- budowy dróg serwisowych,
- budowy MOP-u Lubień kategorii II w ograniczonym zakresie,
- budowy MOP-u Krzeczów kategorii III w ograniczonym zakresie,
- przebudowy dróg lokalnych,
- przebudowy i budowy dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego,
- budowy dróg (dojazdów) technologicznych,
- budowy systemu odwodnienia pasa drogowego,
- budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonania stałej organizacji ruchu na drodze głównej i przebudowywanych drogach lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe itp.,
- organizacji ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
- zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy odcinka drogi krajowej nr 7 (po śladzie istniejącej drogi powiatowej 1686) dług. ok. 0,5km.
3) Budowa obiektów inżynierskich:
- obiekt nr 4 – długości ok. 240m,
- obiekt nr 5 – długości ok. 69m,
- obiekt nr 6+7+8 – długości ok.573m,
- obiekt nr 9 – długości ok. 103m,
- obiekt nr 9a – długości ok. 65m, (nad drogą główną),
- obiekt nr 10+11 – długości ok. 402m,
- obiekt 12 – długości ok. 70m, (nad drogą główną),
- obiekt 12a – długości ok. 71m, (nad drogą główną),
- obiekt nr 13 – długości ok. 56m, (nad drogą główną),
- obiekt nr 14 – długości ok. 396m,
- obiekty K1, K2, K3, K4, K5 i K6 na potoku Krzywańskim.
4) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
- budowę i przebudowę sieci wodociągowych,
- budowę i przebudowę sieci gazowych średnioprężnych,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych średniego napięcia (ŚN) i niskiego napięcia (Nn),
- budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych napowietrznych i doziemnych,
- budowę oświetlenia,
- przełożenie cieków,
- budowę przepustów.
5) Wykonanie urządzeń ochrony środowiska:
- budowę urządzeń ochrony środowiska: ekrany, urządzenia oczyszczania wód,
- nasadzenie zieleni,
- budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
6) Roboty wykończeniowe:
- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy,
- wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

 

S7 Lubień - Rabka Zdrój, na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi, w tym 15,83 km ekspresowej oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowił będzie 12,3% całej trasy wybudowane zostanie 38 obiektów inżynierskich. Koszt całości odcinka wyniesie ponad 2 mld 105 mln zł.

 

Na odcinku tunelowym S7 Naprawa – Skomielna Biała trwają prace przygotowawcze i inwentaryzacja terenu. Odcinek tunelowy S7 Naprawa – Skomielna Biała buduje firma włoska, Astaldi S.p.A z Rzymu.

Na odcinku S7 Skomielna Biała – Rabka Zabornia wykonawca zakończył prace rozbiórkowe ( budynki mieszkalne i gospodarcze, ogrodzenia ), wyrywanie i usuwanie pozostałości po ściętych drzewach ( karpiny ), wykonywane są drogi dojazdowe i technologiczne na potrzeby budowy, rozpoczęto przebudowę kolidujących z inwestycją sieci gazowych. Wykonawcą jest na tym odcinku włoska firma Salini.