viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARealizowane projekty

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (granica państwa)

GDDKiA

European Commission

Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Connecting Europe Facility

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (granica państwa)

Nr projektu wg Grant Agreement (Umowy o udzieleniu dotacji z dnia 18.11.2015; Amendment (Aneks) nr 1 z 8.06.2017, Amendment nr 2 z 28.05.2019): INEA/CEF/TRAN/M2014/1026995

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: CEF/004/2014 oraz CEF/004/2014/Z
Data podpisania UoD: 30.05.2016 (CUPT - GDDKiA) oraz 07.11.2018 (MIiR - CUPT - GDDKiA)  

Data zakończenia realizacji projektu wg GA/UoD: 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 3 426 840 916,48 PLN

Koszty kwalifikowalne projektu wg GA/UoD: 742 824 553 EUR

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 379 583 347 EUR

 

Strona internetowa projektu:

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn (2.ga jezdnia obwodnicy) - Budzisko (granica państwa) o szacunkowej długości 109,94 km, stanowiącym element sieci bazowej korytarza TEN-T.

Administracyjnie inwestycja położona jest w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i obustronnymi pasami awaryjnymi.

 

Projekt został podzielony na 4 odcinki, wszystkie znajdują się w fazie realizacji:

 1. Szczuczyn - 2.ga jezdnia obwodnicy (realizacja rzeczowa 2017-2019);
 2. Szczuczyn - Raczki (realizacja rzeczowa 2018-2021);
 3. Obwodnica Suwałk (realizacja rzeczowa 2016-2019);
 4. Obwodnica Suwałk - Budzisko (realizacja rzeczowa 2017-2020).

 

Wszystkie odcinki Projektu są realizowane w systemie „ Projektuj i Buduj”. 

 

Głównym celem Projektu jest stworzenie ponad 100-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącego element trans-europejskiej sieci transportowej TEN-T, wspomagającego inteligentny, zrównoważony wzrost i eliminującego wykluczenie społeczne. 

 

Szczegółowe cele Projektu obejmują między innymi:

 • Stworzenie bezpiecznego, komfortowego odcinka drogi ekspresowej o wysokiej przepustowości, stanowiącego część trans-europejskiego korytarza transportowego sieci TEN-T Morze Północne  – Morze Bałtyckie, oferującego wysoki komfort podróży dla ruchu dalekobieżnego o dużej prędkości,
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń wewnątrzregionalnych Polski w ramach sieci TEN-T,
 • Zwiększenie wydajności transportu drogowego i zapewnienie swobodnego przepływu ludzi, towarów, kapitału i usług, zwiększenie konkurencyjności zewnętrznej UE, jak również jej wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • Dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego natężenia ruchu poprzez usunięcie wąskich gardeł I uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej w sposób podnoszący przepustowość oraz poprawiający warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • Usprawnienie ruchu tranzytowego i podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dla zachowania interoperacyjności nowo wybudowanej infrastruktury transportowej poprzez dostosowanie konstrukcji drogi do przepisów obowiązujących w zakresie dróg klasy ‘S’,
 • Zwiększenie dostępności do korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T oraz podniesienie jakości   wewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez właściwe skomunikowanie budowanej trasy z pozostałą częścią sieci drogowej,
 • Poprawa warunków życia mieszkańców w pobliżu istniejącej struktury transportowej,
 • Wzrost mobilności osób i towarów w wymianie wewnątrzregionalnej i międzynarodowej.