viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAŁącząc Europę CEF

Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility)

GDDKiA

 

11 grudnia 2013 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały rozporządzenie nr 1316/2013 ustanawiające Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) - fundusz, przeznaczony na realizację projektów infrastrukturalnych w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

 

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał włączeniu społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. CEF przyniesie korzyść dla całej Unii Europejskiej jako stymulator wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w ramach rynku wewnętrznego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1316 budżet CEF wynosi 33,242 mld €.

 

Na sektor transportu przeznaczono 26,250 mld €, z czego kwotę 11,305 mld € przeniesiono z Funduszu Spójności, do wykorzystania przez Państwa Członkowskie, uprawnione do finansowania z FS.

 

Priorytet w sektorze transportu ma być przyznawany projektom zwiększającym połączenia z miejscami zagrożonymi wykluczeniem oraz generującym wspólne inwestycje między państwami członkowskimi.

 

Podstawową formą pozyskiwania środków finansowych z CEF mają być konkursy.

Dla sektora transportowego pierwszy z nich ogłoszony został przez zarządzającą instrumentem agencję INEA (Innovation & Networks Executive Agency, następca TEN-T Executive Agency) we wrześniu 2014.

 

GDDKiA zgłosiła do niego projekt "Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Budzisko (granica państwa)" o wartości 7,441 mld zł (1,758 mld €), przy czym wnioskowane dofinansowanie wynosi 3,768 mld zł (0,895 mld €).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lipcu 2015 roku.

Wsparcie INEA zostało ograniczone do odcinka: obwodnica Szczuczyna (II jezdnia) – Budzisko, zaś dofinansowanie z CEF wynosi 414,44 mln € (tj. 1,754 mld zł). Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się pod adresem:

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/22180/Budowa-drogi-ekspresowej-S61-Szczuczyn-Budzisko-granica-panstwa

 

Ponadto wsparcie ze środków CEF otrzymały 2 projekty typu multi-applicant, dotyczące wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), w których uczestniczy GDDKiA:

- EU ITS Platform o wartości 14,79 mln EUR; dofinansowanie CEF 7,39 mln EUR);

- CROCODILE 2 o wartości 41,28 mln EUR; dofinansowanie CEF 8,26 mln EUR.

 

Drugi konkurs dla sektora transportu INEA ogłosiła w 2015 r. (z terminem składania wniosków do lutego 2016 r.).

Projekty zgłoszone przez GDDKiA do II konkursu CEF to:

 

1.Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica - Lubawka (granica państwa)

2.Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - granica państwa, odcinek obejście Węgierskiej Górki

3. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I

 

Komisja dokonała oceny złożonych wniosków. Wszystkie projekty złożone przez GDDKiA uzyskały pozytywną ocenę, jednak ze względu na ograniczoną dostępność środków w drugim konkursie, jedynie projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I uzyskał dofinansowanie z CEF. Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się pod adresem:

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/24079/Krajowy-System-Zarzadzania-Ruchem-Drogowym-na-sieci-TEN-T-etap-I

 

W ramach trzeciego konkursu dla sektora transportu, w lutym 2017 r. GDDKiA złożyła dwie aplikacje:

1. Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków - Lubawka (granica państwa)

2. Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, odcinek obejście Węgierskiej Górki

Oba wnioski zostały dobrze ocenione, jednak ze względu na ograniczenia budżetowe nie zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach CEF.

 

Ogólne informacje nt. CEF znajdują się także pod następującym adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/