viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK nr 50/79

oddział: Warszawa

długość –9,4 km

obecny etap – w realizacji

etap w realizacji:

04.04.2016 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”.

Wykonwca: KONSORCJUN FIRM - Lider: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.; Partner: Planeta Sp. z o.o., wartość inwestycji ok. 420,7 mln zł.

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

 II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana obwodnica Góry Kalwarii składa się z dwóch ciągów projektowanych dróg krajowych nr 79 i 50.

Początkiem zadania jest włączenie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 79 w km ok. 22+680  do dwujezdniowej obwodnicy Góry Kalwarii w pobliżu węzła „Kąty" w miejscowości Kąty. Dalej w węźle „Kąty” projektowana trasa łukiem odchyla się od istniejącej DK nr 79 i wchodzi w nowy teren poza istniejące pasy drogowe dróg krajowych nr 79 i 50.

Następnie trasa przechodzi prawie prostopadle przez istniejącą ul. Grójecką w węźle „Marianki” (miejsce skrzyżowania wielopoziomowego projektowanej DK 79, istniejącej DK 50 i nowoprojektowanej DK 50). Koniec zadania w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 79 znajduje się w km ok. 27+790.

Początek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 50 rozpoczyna się w ciągu ul. Grójeckiej, w km ok.  175+700. Następnie trasa, od istniejącej DK nr 50, odchyla się na południe łukiem. Na przecięciu się z ul. Wojska Polskiego (istniejącą DK nr 79) został zaprojektowany węzeł  „Stadion”. W obrębie węzła „Stadion”, po obu stronach projektowanej DK 50, zaprojektowano dwa ronda.

Do ronda po stronie południowej włączono istniejącą drogę wojewódzką nr 739 w kierunku Czerska.

Projektowana obwodnica przecina drogę wojewódzką nr 680 i drogę w kierunku żwirowni, zaprojektowano tam obustronne wyłączenia i włączenia na prawe skręty.

Koniec zadania w ciągu drogi krajowej nr 50 znajduje się w km ok. 179+550 i włączony jest w istniejącą DK nr 50 tuż przed istniejącym mostem na rzece Wiśle.

  

Podstawowe parametry techniczne:

  • Klasa drogi - GP
  • Prędkość projektowa - 80 km/godz.
  • nośność - 115 kN/oś
  • kategoria ruchu – min. KR6
  • ilość jezdni – 2
  • przekrój normalny: 2 x 2 pasy ruchu
  • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
  • szerokość pasa dzielącego – 4,0 m (bez opasek)
  • szerokość opasek – 2 x po 0,50 m